FiComin lausunto kehyspäätöksestä 2023-2026

...sähköiseen tunnistautumiseen. Digi-ID-hanketta on aiemmin perusteltu kustannussäästöillä. FiComin ja sen tunnistuspalveluja tuottavien jäsenyritysten arvioiden mukaan yksittäisen tunnistustransaktion hinta olisi uudella valtion digitaalisella henkilöllisyystodistuksella kuitenkin paljon kalliimpi kuin luottamusverkoston kautta, vaikka...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

...ja pystyisivät tuottamaan palvelun kyseessä olevilla markkinoilla.[2] Luottamusverkoston ja siihen liittyvän sääntelyn kautta on mahdollistettu ja mahdollistetaan vahvan sähköisen tunnistusmarkkinan kilpailua edistävien tunnistusvälityspalvelujen syntyminen.[3] Luottamusverkosto muodostaa sähköisen tunnistamisen säännellyn markkinan,...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

...ei olisi osa luottamusverkostoa, kuten valtiovarainministeriö on nyt lausuttavana olevassa arviomuistiossaan esittänyt, kilpailisi se silti tosiasiassa suoraan luottamusverkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. Aiemmassa, 26.6.2020 julkaistussa arviomuistiossaan valtiovarainministeriö on itsekin todennut, että...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto hallituksen esityksestä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muutoksista

...laajana. Lisäksi merkitystä oli myös sillä, että Liikenne- ja viestintävirastolle säädettiin velvollisuus arvioida luottamusverkoston hintasääntelyn tasoa vuosittain. Kuten esitysluonnoksessakin todetaan, nyt ehdotettu sääntelyn jatkaminen määräajaksi ei merkitse uutta rajoitusta perustuslain...

Ajankohtaista

Lausunnot

Vahva tunnistaminen on identiteetin suoja

...käyttöönottoa on helpotettu avoimilla sopimusehdoilla (luottamusverkosto). Vahva tunnistaminen on kaikkien palveluntarjoajien käytettävissä, eikä omien tunnistusratkaisujen kehittämiselle ‒ tietoturvan kustannuksella ‒ pitäisi olla tarvetta. Suomessa on maailman parhaat edellytykset edistää turvallista...

Ajankohtaista

Blogi

Lausunto hallituksen esityksestä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muutoksista

...merkitystä oli myös sillä, että Liikenne- ja viestintävirastolle säädettiin velvollisuus arvioida luottamusverkoston hintasääntelyn tasoa vuosittain. Kuten esitysluonnoksessakin todetaan, nyt ehdotettu sääntelyn jatkaminen määräajaksi ei merkitse uutta rajoitusta perustuslain 15 §:n...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digipooli – mitä, miksi ja kenelle

...yrityskentän tietoturvallisuustilasta ajankohtaista tilannekuvaa ja tekee siinä yhteistyötä Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen (KTK) kanssa. Teknisen raportoinnin lisäksi tietoa vaihdetaan luottamusverkostoissa, kuten toimialakohtaisissa ISAC-tiedonvaihtoryhmässä ja Digipoolissa. Lisäksi tehdään selvityksiä, joilla pyritään saamaan kerralla...

Ajankohtaista

Uutiset

Mobiilivarmenteen käyttö kasvaa

...ja sähköisistä luottamuspalveluista muuttui huhtikuun alussa. Uuden sääntelyn tavoitteena on lisätä turvallisten ja luotettavien sähköisten palvelujen tarjontaa. Tavoitteidensa mukaisena toteutuessaan uusi lainsäädäntö selkeyttäisi vahvan sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston toimintaa sekä laskisi...

Ajankohtaista

Uutiset

Sähköisen tunnistamisen markkinan avaaminen etenee

...selkeyttäisi vahvan sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston toimintaa sekä laskisi ensitunnistamisen enimmäishinnan 3 senttiin. Myös valtio hyötyy markkinaehtoisista ratkaisuista Väestörekisterikeskus luovuttaa tänään kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle selvityksen, jossa on...

Ajankohtaista

Uutiset

Sähköinen tunnistaminen kaipaa lisää kilpailua, ei valtion omia ratkaisuja

...on järjestelmällisesti pyritty edistämään lainsäädäntömuutoksilla. Kansallinen tunnistamisratkaisu perustui toimijoiden luottamusverkostoon, joka ei valitettavasti edelleenkään toimi. Luottamusverkostoa pitää kehittää niin, että se on kaikille osapuolille avoin ja helppokäyttöinen. Sopimusehtojen ja hallinnointikäytäntöjen pitää...

Ajankohtaista

Blogi

Lausunto hallituksen esityksestä tunnistus- ja luottamuspalvelulain muuttamiseksi

...luottamusverkoston yhteisiä pelisääntöjä noudattavien jäsenten kanssa, tulee sen irtautua luottamusverkostosta. Kuten esityksessäkin on kirjattu, sopimuksesta kokonaan kieltäytymisen tulee olla viimesijainen keino. Hallituksen esityksen mukaan tunnistuspalvelun tarjoajien välinen sopimisehto, joka poikkeaa...

Ajankohtaista

Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä tunnistus- ja luottamuspalvelulain muuttamiseksi

...luottamusverkosto Tunnistusvälineen tarjoajalle asetetaan velvollisuus laatia tunnistuspalvelunsa käyttöoikeuden toimitusehdot, jotka muodostavat velvoittavan pohjan tunnistusvälityspalvelun kanssa tehtävälle sopimukselle. Samoja ehtoja pitää tarjota kaikille luottamusverkostossa oleville. Tunnistusvälityspalvelun tarjoajan pyyntö toimitusehtojen mukaisen sopimuksen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Sähköisen tunnistamisen markkinasta aidosti avoin

...ei ole kyennyt rakentamaan kansalaisille toimivaa tunnistusjärjestelmää, ja pankit ovat keskittyneet omien asiakkaidensa palveluun myös tunnistautumisessa. Toimijoiden yhteiseen luottamusverkostoon perustuva kansallinen tunnistamisratkaisu ei sekään ole ottanut tulta alleen. Finanssiala ry:n...

Ajankohtaista

Uutiset

Sähköisen tunnistamisen markkinalla mahdollisuus vihdoin avautua

...vahvan sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajien luottamusverkoston toimintaa ja sitä, millaisia sopimuksia verkoston osapuolet ovat velvoitettuja solmimaan.  Esitykseen sisältyvällä tunnistustapahtumien hintasääntelyllä varmistetaan, että tunnistuspalveluja tarjoavien toimijoiden keskinäinen hinnoittelu ei muodostu esteeksi uusien...

Ajankohtaista

Uutiset

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tunnistus- ja luottamuspalvelulain muuttamiseksi

...§ Luottamusverkoston jäsenen vahingonkorvausvelvollisuus Ehdotettavalla uudella pykälällä selvennettäisiin vahingonkorvausvastuuta luottamusverkoston sopimis- ja tarjontavelvollisuuden rikkomista koskevissa tilanteissa. Luonnoksen mukaan vahingonkorvausvelvollisuus voisi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, joissa rikotaan luottamusverkoston yhteentoimivuutta tai ilmoitusvelvollisuutta...

Ajankohtaista

Lausunnot

Vatulointi sikseen ja tunnistautumisjärjestelmät kuntoon

...perustana oli toimijoiden luottamusverkosto. Valitettavasti luottamusverkosto ei edelleenkään toimi, eikä sähköinen tunnistautuminen halutun kansallisen mallin mukaisesti etene. Myös uusien palveluiden kehitys on vaatimatonta. Asiaa on kommentoinut myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi...

Ajankohtaista

Blogi

FiComin lausunto hallituksen esitykseen laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

...esityksen perusteluissa tuodaan ilmi, sisälly minkäänlaista julkisen tehtävän hoitamista tai julkisen vallan käyttöä. Vahvan tunnistamisen sääntelyn ja palveluntarjoajien luottamusverkoston taustalla on tavoite saada vahvan tunnistamisen palvelut yleistymään nimenomaan yksityisen sektorin...

Ajankohtaista

Lausunnot

Mitä vahva sähköinen tunnistaminen tarkoittaa?

...tai sähköinen aikaleima) on luotettava. Suomessa tämä toteutetaan luottamusverkostolla. Luottamusverkosto 1.5.2017 toimintansa aloittaneeseen kansalliseen luottamusverkostoon kuuluu tunnistusvälineiden tarjoajia, kuten operaattoreita ja pankkeja sekä välityspalvelun tarjoajia. Välityspalvelun tarjoaja on toimija, joka...

Ajankohtaista

Uutiset

Reilusti yli 100 000 uutta Mobiilivarmenteen käyttäjää vuodessa

...jäsenyritykset ovat olleet aktiivisesti edistämässä Mobiilivarmenteen käyttöä suomalaisten ensisijaisena tapana kirjautua verkkopalveluihin ja rakentamassa luottamusverkostoa. Mikä Mobiilivarmenne? Mobiilivarmenne on sähköinen henkilöllisyystodistus puhelimessa. Mobiilivarmenteella on helppo todistaa henkilöllisyys missä ja milloin...

Ajankohtaista

Uutiset

Mobiilivarmenteella yli 80 000 uutta käyttäjää

...on silti edelleen jo parikymmentä vuotta vanha pankkien tarjoama verkkopankkitunnus. FiCom ja sen mobiililiittymiä tarjoavat jäsenyritykset ovat olleet aktiivisesti rakentamassa luottamusverkostoa ja viemässä eteenpäin Mobiilivarmennetta, helppokäyttöistä puhelimen SIM-kortilla sijaitsevaa sähköistä...

Ajankohtaista

Uutiset