Satakunta siirtyy modernien mobiiliyhteyksien aikaan – Elisan 3G-verkko poistuu käytöstä

...maailmaa hurjasti 20 vuoden aikana ja suomalaisten käyttämät datamäärät ovat kasvaneet. Mobiiliverkot ovat olleet osaltaan mahdollistamassa tätä kehitystä, ja nykyisissä 4G- ja 5G-verkoissa onnistuu erinomaisesti sekä sarjojen katselu että etätöiden...

Jäsenistön tiedotteet

Muutos aikatauluun: DNA:n vanhan kupariverkon palvelut päättyvät Kuopiossa jo marraskuun lopussa

...87 % suomalaisista. Itä- ja Pohjois-Suomessa DNA:lla ja Telialla on yhteinen mobiiliverkko, jota rakentava Suomen Yhteisverkko Oy on jo vuosina 2021–2023 toteuttanut kattavia 5G-rakennustöitä Itä-Suomen maakunnissa. Kuluvan vuoden aikana mobiiliverkot...

Jäsenistön tiedotteet

Keski-Suomi siirtyy modernien mobiiliyhteyksien aikaan – Elisan 3G-verkko poistuu käytöstä toukokuussa

...vajaassa 20 vuodessa paljon, kun mietitään puhelimen ja kodin nettiyhteyden käyttöä. Mobiiliverkot ovat olleet mahdollistamassa tätä kehitystä, ja nykyään 4G- ja 5G-verkoissa onnistuu erinomaisesti sekä sarjojen katselu että etätöiden tekeminen....

Jäsenistön tiedotteet

Junakuuluvuus ja pelimerkit sen parantamiseen

Junakuuluvuuden kehittäminen tukee valtion aktiivista raidepolitiikkaa ja liikkuvaa monipaikkaista työtä. Se edistää pendelöintiä, kiihdyttää vihreää siirtymää, parantaa pitkäjänteisesti infrastruktuuria ja vahvistaa yhteiskunnan digitalisaatiota. Yhteiskunnan kannalta hyödyt ovat kiistattomat. Operaattoreiden toimilupaehtojen...

Uutiset

Mobiiliyhteyksillä vahva asema Suomessa

Mobiililaajakaistan käyttö on Suomessa maailman kärkeä niin datan kuin käyttäjien määrässä mitattuna. Nopeat 4G- ja 5G-yhteydet ovat lähes kaikkien suomalaisten saatavilla. Kiinteitä laajakaistayhteyksiä suomalaisilla on käytössä EU-maiden keskiarvoa vähemmän. FiComin...

Uutiset

DNA:n iäkkään kupariverkon palvelut päättyvät Itä-Suomessa vuosien 2023–2024 aikana – katso kuntakohtainen aikataulu

...Oy on jo vuosina 2021–2022 toteuttanut kattavia 5G-rakennustöitä Itä-Suomen maakunnissa. Kuluvan vuoden aikana mobiiliverkot alueella paranevat entisestään. Kaikkiaan DNA:n kupariverkon purkutyöt koskettavat niitä kuntia Suomessa, joissa DNA:lla on kupariverkkopohjaisia palveluja....

Jäsenistön tiedotteet

Telian mobiiliverkolle laatupalkinnot maailmanlaajuisessa tutkimuksessa

...sijoittuivat laadun tasaisuutta arvioitaessa 10 parhaan operaattorin joukkoon. ”Toimiva ja turvallinen yhteiskunta nojaa luotettaviin ja laadukkaisiin verkkoihin. Nokian kanssa rakentamamme kotimaiset mobiiliverkot on nyt riippumattomassa vertailussa todettu laadultaan maailman tasaisimmaksi,”...

Jäsenistön tiedotteet

Uudistuksiin rohkeasti etukenossa

Metan yhteiskuntasuhdejohtaja Janne Elvelid kirjoittaa, että metaversumi on internetin seuraava askel. Metankin mukaan olemme kuitenkin vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Aivan kuten tämän päivän internetiä oli vaikea kuvitella 90-luvulla, nyt on...

Uutiset

Suomen 3G-verkot suljetaan vuoden 2023 aikana, 2G lähivuosina

Laitteet ja SIM-kortit kannattaa päivittää ajoissa Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Afrikassa ja Australiassa mobiilioperaattorit ovat sulkeneet tai sulkemassa 2G- ja 3G-mobiiliverkkoja. Vanhojen verkkojen käytöstä poistaminen vaiheittain on myös BERECin,...

Uutiset

Elisan 3G-verkosta luopuminen etenee – Hämeenlinna edelläkävijänä 4G- ja 5G-aikaan

Elisan 3G-verkko poistuu Suomesta vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Asiakkaita palvelevat jatkossa Elisan modernit 4G- ja 5G-mobiiliverkot, jotka takaavat 3G:tä paremman asiakaskokemuksen ja palvelun laadun. Samalla mobiiliverkkojen energiatehokkuus paranee ja...

Jäsenistön tiedotteet

Suomen 3G-verkot suljetaan vuoden 2023 aikana

Eri puolilla maailmaa suljetaan parhaillaan 3G-mobiiliverkkoja. Suomessa mobiilioperaattorit luopuvat 3G-matkapuhelinverkoista vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Jatkossa operaattorit panostavat uudempiin verkkoteknologioihin (4G ja 5G), jotka vastaavat paremmin sekä nykyisiin että tulevaisuuden...

Uutiset

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

...laajakaistan- ja mobiiliverkkojen yhteyksiin tarvittavista…”. Kohdassa tulisi puhua kiinteistä verkoista laajakaistaverkkojen sijaan, sillä myös mobiiliverkot tarjoavat laajakaistapalveluita. Ovatko yritysten digitalisaation osa-alueen tavoitteet riittävän strategisia ja tarkoituksenmukaisia? Yritysten avaintuloksessa (s. 38)...

Lausunnot

Irti vanhasta – rohkeasti kohti uutta

Suomi on EU-vertailun mukaan digikehityksen kärkimaa. Meillä on tehty paljon asioita oikein; poliitikot ja virkamiehet ansaitsevat kiitoksen edistyksellisestä asenteestaan ja päätöksenteostaan. Päättäjiltä tarvitaan myös rohkeutta päästää irti vanhasta, jotta uudet...

Ajankohtaista

Uutiset

5G ja säteilyturvallisuus

...spekulaatiot siitä, että mobiiliverkot ja niiden käyttö olisivat terveydelle haitallisia. Sähkömagneettisista kentistä ja säteilystä on kuitenkin tehty mittava määrä riippumattomia tutkimuksia, joissa johdonmukaisesti todetaan, että kansainvälisesti käytössä olevien raja-arvojen ja...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto komission tiedonannosta suuntaviivoiksi valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkoihin

...sekoiteta epätoivottavalla tukisääntelyllä. Mobiiliverkot kattavat suomalaiset kotitaloudet lähes sataprosenttisesti ja nopea kiinteä laajakaistayhteys on saatavilla 77 %:iin kotitalouksista. FiCom pitää tärkeinä ja kannatettavina myös teknologianeutraalisuutta ja komission ehdottamia nopeusrajoja koskevia...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tutkimus: Suomalaiset pitävät Suomea mobiiliteknologian edelläkävijänä, mutta turvallisuus huolettaa

...osaavatko? Maailmanluokan verkot Tutkimuksen väittämästä ”Suomessa on laadukkaat ja kattavat mobiiliverkot” oli täysin tai melko samaa mieltä 74 prosenttia vastaajista. Tutkimuksessa ilmeni kuitenkin, että suomalaisten arviot tämän hetken moderneimman valtakunnallisen...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto radiolupien muutoksesta

Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt FiComilta lausuntoa viraston päätösluonnoksesta yleiseen teletoimintaan tarkoitetun radioluvan muuttamisesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausuu seuraava: FiCom kannattaa päätösluonnoksessa esitettyä päätöstä muuttaa radioluvan ehtoja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Henkilöjunaliikenteessä edellytettävä antenni-ikkunoita

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt alueilta ja muilta sidosryhmiltä näkemyksiä vuosille 2022–2030 aiotusta henkilöjunien ostoliikenteen tarjonnasta. FiCom ry pitää tärkeänä, että ostojen yhteydessä edellytetään junavaunuihin mobiiliradiotaajuudet läpäiseviä ikkunoita. Tällä parannettaisiin...

Ajankohtaista

Lausunnot

Euroopan jälleenrakentamiseen tarvitaan 5G-verkkoja

Viimeistään koronakriisi on osoittanut digitaalisuuden merkityksen maailmassa. Pandemian jälkeisen Euroopan ekologiseen jälleenrakentamiseen tarvitaan turvallinen ja kattava digitaalinen infrastruktuuri.  5G-verkkoteknologian tukeminen on EU:n elvytyspaketin kulmakiviä. Kuitua ja 5G:tä pyritään edistämään Euroopan...

Ajankohtaista

Uutiset

Kodeista kaivoksiin ja pelloilta potilashuoneisiin: 5G:n rajattomat mahdollisuudet

Uusimman sukupolven mobiiliverkkoteknologia 5G tuo valtavasti uudenlaisia näkymiä yhteiskunnan eri osa-alueille, niin koteihin, kouluihin kuin työpaikoillekin. Olematon verkon viive ja massiivinen tiedonsiirtokapasiteetti auttavat tehostamaan toimintoja esimerkiksi teollisuudessa, terveydenhuollossa ja maataloudessa....

Ajankohtaista

Uutiset