Uudistuksiin rohkeasti etukenossa

Metan yhteiskuntasuhdejohtaja Janne Elvelid kirjoittaa, että metaversumi on internetin seuraava askel. Metankin mukaan olemme kuitenkin vielä hyvin varhaisessa vaiheessa. Aivan kuten tämän päivän internetiä oli vaikea kuvitella 90-luvulla, nyt on...

Uutiset

Suomen 3G-verkot suljetaan vuoden 2023 aikana, 2G lähivuosina

Laitteet ja SIM-kortit kannattaa päivittää ajoissa Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Afrikassa ja Australiassa mobiilioperaattorit ovat sulkeneet tai sulkemassa 2G- ja 3G-mobiiliverkkoja. Vanhojen verkkojen käytöstä poistaminen vaiheittain on myös BERECin,...

Uutiset

Elisan 3G-verkosta luopuminen etenee – Hämeenlinna edelläkävijänä 4G- ja 5G-aikaan

Elisan 3G-verkko poistuu Suomesta vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Asiakkaita palvelevat jatkossa Elisan modernit 4G- ja 5G-mobiiliverkot, jotka takaavat 3G:tä paremman asiakaskokemuksen ja palvelun laadun. Samalla mobiiliverkkojen energiatehokkuus paranee ja...

Jäsenistön tiedotteet

Suomen 3G-verkot suljetaan vuoden 2023 aikana

Eri puolilla maailmaa suljetaan parhaillaan 3G-mobiiliverkkoja. Suomessa mobiilioperaattorit luopuvat 3G-matkapuhelinverkoista vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Jatkossa operaattorit panostavat uudempiin verkkoteknologioihin (4G ja 5G), jotka vastaavat paremmin sekä nykyisiin että tulevaisuuden...

Uutiset

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

...laajakaistan- ja mobiiliverkkojen yhteyksiin tarvittavista…”. Kohdassa tulisi puhua kiinteistä verkoista laajakaistaverkkojen sijaan, sillä myös mobiiliverkot tarjoavat laajakaistapalveluita. Ovatko yritysten digitalisaation osa-alueen tavoitteet riittävän strategisia ja tarkoituksenmukaisia? Yritysten avaintuloksessa (s. 38)...

Lausunnot

Irti vanhasta – rohkeasti kohti uutta

Suomi on EU-vertailun mukaan digikehityksen kärkimaa. Meillä on tehty paljon asioita oikein; poliitikot ja virkamiehet ansaitsevat kiitoksen edistyksellisestä asenteestaan ja päätöksenteostaan. Päättäjiltä tarvitaan myös rohkeutta päästää irti vanhasta, jotta uudet...

Ajankohtaista

Uutiset

5G ja säteilyturvallisuus

...spekulaatiot siitä, että mobiiliverkot ja niiden käyttö olisivat terveydelle haitallisia. Sähkömagneettisista kentistä ja säteilystä on kuitenkin tehty mittava määrä riippumattomia tutkimuksia, joissa johdonmukaisesti todetaan, että kansainvälisesti käytössä olevien raja-arvojen ja...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto komission tiedonannosta suuntaviivoiksi valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkoihin

...sekoiteta epätoivottavalla tukisääntelyllä. Mobiiliverkot kattavat suomalaiset kotitaloudet lähes sataprosenttisesti ja nopea kiinteä laajakaistayhteys on saatavilla 77 %:iin kotitalouksista. FiCom pitää tärkeinä ja kannatettavina myös teknologianeutraalisuutta ja komission ehdottamia nopeusrajoja koskevia...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tutkimus: Suomalaiset pitävät Suomea mobiiliteknologian edelläkävijänä, mutta turvallisuus huolettaa

...osaavatko? Maailmanluokan verkot Tutkimuksen väittämästä ”Suomessa on laadukkaat ja kattavat mobiiliverkot” oli täysin tai melko samaa mieltä 74 prosenttia vastaajista. Tutkimuksessa ilmeni kuitenkin, että suomalaisten arviot tämän hetken moderneimman valtakunnallisen...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto radiolupien muutoksesta

Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt FiComilta lausuntoa viraston päätösluonnoksesta yleiseen teletoimintaan tarkoitetun radioluvan muuttamisesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausuu seuraava: FiCom kannattaa päätösluonnoksessa esitettyä päätöstä muuttaa radioluvan ehtoja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Henkilöjunaliikenteessä edellytettävä antenni-ikkunoita

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt alueilta ja muilta sidosryhmiltä näkemyksiä vuosille 2022–2030 aiotusta henkilöjunien ostoliikenteen tarjonnasta. FiCom ry pitää tärkeänä, että ostojen yhteydessä edellytetään junavaunuihin mobiiliradiotaajuudet läpäiseviä ikkunoita. Tällä parannettaisiin...

Ajankohtaista

Lausunnot

Euroopan jälleenrakentamiseen tarvitaan 5G-verkkoja

Viimeistään koronakriisi on osoittanut digitaalisuuden merkityksen maailmassa. Pandemian jälkeisen Euroopan ekologiseen jälleenrakentamiseen tarvitaan turvallinen ja kattava digitaalinen infrastruktuuri.  5G-verkkoteknologian tukeminen on EU:n elvytyspaketin kulmakiviä. Kuitua ja 5G:tä pyritään edistämään Euroopan...

Ajankohtaista

Uutiset

Kodeista kaivoksiin ja pelloilta potilashuoneisiin: 5G:n rajattomat mahdollisuudet

Uusimman sukupolven mobiiliverkkoteknologia 5G tuo valtavasti uudenlaisia näkymiä yhteiskunnan eri osa-alueille, niin koteihin, kouluihin kuin työpaikoillekin. Olematon verkon viive ja massiivinen tiedonsiirtokapasiteetti auttavat tehostamaan toimintoja esimerkiksi teollisuudessa, terveydenhuollossa ja maataloudessa....

Ajankohtaista

Uutiset

Miten valtio voi edistää 5G-verkkoja?

Valtioneuvosto on asettanut EU:n elpymistukirahoitusta koskevassa selonteossaan tavoitteeksi, että Suomi on ensimmäinen maa, jossa 5G on saatavilla kaikkiin talouksiin. Teleyritysten mukaan näin tapahtuu vuoteen 2025 mennessä. Suomi on viestintäpolitiikassaan edelläkävijämaa,...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirastolle FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta. FiCom toistaa aiemman lausumansa ja pitää nyt luonnokseen tehtyjä muutoksia, esimerkiksi dokumentaatiota ja yhteenliittämistä, kannatettavina ja selventävinä. Lisäksi...

Ajankohtaista

Lausunnot

Telian ja DNA:n Yhteisverkko tuo Varkauteen kattavan 5G-verkon

...mobiiliverkot. Koko alueen tukiasemavaihtojen on tarkoitus valmistua 23. huhtikuuta 2021. Tukiasemien vaihtoon liittyvistä töistä saattaa aiheutua enimmillään työpäivän mittaisia paikallisia katkoksia DNA:n ja Telian matkaviestinpalveluihin. Katkokset pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Elisa uuteen yhteistyöhön Nokian kanssa: tähtäimessä Suomen kasvavat privaattiverkkomarkkinat

Elisa ja Nokia ovat aloittaneet vahvan yhteistyön tavoitteenaan saavuttaa markkinajohtajuus nopeasti kasvavalla privaattiverkkojen palvelualueella. Yhteistyö tuo suomalaisorganisaatioille mahdollisuuden parantaa tuottavuuttaan entistä helppokäyttöisemmillä ja edistyksellisemmillä digitaalisilla ratkaisuilla. Privaattiverkot eli asiakaskohtaiset mobiiliverkot...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

MustRead: 5G avaa kuluttajille uuden teknologian tavarataivaan

Teksti: Mika Horelli, MustRead Nopeasti kasvavat 5G-verkot luovat alustan yhä suuremmalle määrälle teknologiainnovaatioita, joista aikaisemmin voitiin vain haaveilla. Kuluttajamarkkinoilla 5G:n käytön odotetaan seuraavaksi laajenevan päälle puettavaan teknologiaan, kotien digitalisoitumiseen ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Telia, Digita ja Nokia aloittavat yhteistyön privaattiverkkojen tarjoamiseksi yrityksille ja julkishallinnolle – uusi teknologia turvaa kriittisen liiketoiminnan

...”Viiveettömät, toimintavarmat ja tietoturvalliset mobiiliverkot tuovat kilpailuetua usealle toimialalle lähitulevaisuudessa. On erinomaista, että voimme yhdistää Telian vankan aseman Suomen yrityskentässä, maailman johtavat Nokian privaattiverkkoteknologiat ja Digitan kyvyn tuottaa monipuolisia verkkoratkaisuja asiakaslähtöisesti ja maanlaajuisesti”, sanoo Digitan operatiivinen johtaja Markus Ala-Hautala.    ”On hienoa syventää...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

5G ja säteilyturvallisuus

...älyliikenteessä. 5G:n käyttöönottoa ja 5G-verkonrakennusta vastustavissa puheenvuoroissa toistuvat perusteettomat spekulaatiot siitä, että mobiiliverkot ja niiden käyttö olisivat terveydelle haitallisia. Sähkömagneettisista kentistä ja säteilystä on tehty mittava määrä riippumattomia tutkimuksia, joissa...

Ajankohtaista

Uutiset