Kyberturvallisuus on liiketoiminnan mahdollistaja

Tärkein keino kyberturvallisuuden edistämiseksi on laaja-alainen koulutus, valistus ja yleisen tietoisuuden lisääminen kyberturvariskeistä ja haavoittuvuuksista, sanoo Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Tapio Frantti. Tapio Frantti, työelämäprofessori, kyberturvallisuus, Jyväskylän yliopisto Kuinka kyberturvallisuutta...

Uutiset

Digissä riittää kiihdytysvaraa

Suomi on jo pitkään ollut tasaisen hyvä digipuurtaja, mutta jatkossa se ei riitä. Tulevan hallituksen on syytä miettiä tavoitteellisempaa otetta digitaalisen kasvun kiihdyttämiseksi. Vaikka valtaosa digikehityksestä tehdään yrityksissä, yhteiskunnalla on...

Uutiset

Digiala ja viestintäverkot kiinnostivat vuonna 2022

...FiComin verkkosivuilla olivat Elina Ussan merikaapeleiden sijaintitietojen turvaamista käsittelevä juttu sekä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikuran digitalisaation optimaalista hyödyntämistä julkisissa palveluissa peräänkuuluttanut artikkeli. Blogeista eniten lukukertoja saivat pilvipalveluiden käyttöön julkishallinnossa, osaajapulaan...

Uutiset

ICT-ala on ratkaisijan paikalla

...merkittäväksi kysymykseksi osaajapula ja tarve kohdentaa tuota osaamista nimenomaan ilmastoratkaisujen tuottamiseen. Tämä on yksi keskeinen syy sille, miksi olen peräänkuuluttanut tarvetta korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäyksille. Hyvät kuulijat, on varmasti tarpeen edelleen...

Uutiset

FiCom Forum -aamun paneelikeskustelun aiheena digiala ja ilmastohaasteet

...Kari Hiekkanen sekä Elisa Oyj:n yritysvastuujohtaja Minna Kröger. Keskustelussa nousivat esille mm. haasteet digialan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia koskevan datan hajanaisuudessa ja saatavuudessa sekä keinot digialan ja ympäristöasioiden osaajapulan selättämiseksi. Ympäristövastuu...

Uutiset

DNA Oyj:n tammi–syyskuun 2022 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto, käyttökate ja tulos kasvoivat markkinaympäristön epävarmuudesta huolimatta

...uusi työnantajalupaus olla inhimillinen ja omanlainen työpaikka kaikille DNA:laisille. Kyseessä on samalla vastauksemme maanlaajuiseen IT:n ja tekniikan asiantuntijoita koskevaan osaajapulaan. Jussi Tolvanen toimitusjohtaja Keskeiset tunnusluvut Miljoonaa euroa 1–9/2022 1–9/2021 Muutos,...

Jäsenistön tiedotteet

Hei, sinä digiosaaja – Suomi tarvitsee sinua!

Ammattitaitoisen työvoiman riittävyydestä on tullut keskeinen tekijä Suomen kilpailukyvylle. Kaikki toimialat digitalisoituvat, joten ICT-osaajia tarvitaan paitsi digialalla, myös kaikkialla muualla. Osaajapula uhkaa jo kansantalouttamme. Suomella ei ole varaa jäädä teknologisen...

Uutiset

Tulevaisuuden tekijät

”Palkkaa asenne, kouluta kompetenssi”. Tuo vanha rekrytointifraasi toki pitää tärkeän viestin sisällään, muttei ratkaise koko ICT-alaa rienaavaa osaajapulaa. Suomessa työskennellään EU-maista eniten juuri digialalla ja oikean osaamisen pitkäjänteinen rakentaminen on...

Uutiset

Heikot matemaattiset taidot uhkaavat Suomen menestystä

...peruspilarissa, suomalaisten osaamispulassa, joka on omiaan vaikeuttamaan jo nyt laajamittaista osaajapulaa. Osaajapula on jo nyt talouskasvun pullonkaula. Tarvitsemme uusia huippuosaajia, jotta tulevaisuuden teknologiainnovaatiot eivät ole uhattuna. Julkisen sektorin panostusten nosto...

Uutiset

Osaajapula on kriittinen niin yrityksille, julkishallinnolle kuin koko yhteiskunnallekin – menestys lähtee osaavasta henkilöstöstä

DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen avaa osaajapulan merkitystä sekä miten luoda avoin, motivoitunut ja kehittymiseen tähtäävä työkulttuuri. Suomessa on puhuttu pitkään osaajapulasta eli siitä, että työpaikkoja ei saada täytettyä, koska työpaikan...

Blogi

Koulutetusta työvoimasta globaali kilpailu

...keskeisenä työkaluna on ollut digitalisaatio ja erityisesti hakemustoiminnan osa-automaatio. Elina Immonen, apulaispäällikkö, Maahanmuuttovirasto Miten Suomi voi edistää koulutetun työvoiman saatavuutta ulkomailta? Olen ilokseni saanut huomata, että osaajapulaan ja tarpeeseen houkutella...

Uutiset

ICT-opintojen hakijamäärät kasvaneet, alan valmistumisaste keskivertoa matalampi

...e-business ry:n puheenjohtaja Rasmus Roiha arvioi Taloustaidon haastattelussa (12.10.2021), että ohjelmisto- ja it-palveluyhtiöt pystyisivät palkkaamaan 10 000–15 000 työntekijää lisää, jos sopivia osaajia löytyisi. Osaajapulaa pahentaa Roihan mukaan se, että...

Uutiset

Töitä tarjolla kyber- ja data-analytiikkaosaajille

...tietoliikenneosaajat – hyvistä osaajista on alalla krooninen pula koko ajan.” Oppilaitosyhteistyöstä täsmälääke osaajapulaan? Digialan osaajapula ei ratkea pelkästään alan koulutusohjelmien aloituspaikkoja lisäämällä. Olemassa olevaa osaamista on myös voitava päivittää työelämän...

Uutiset

ICT-alan työlliset ja koulutus

...arvioi Taloustaidon haastattelussa (12.10.2021), että ohjelmisto- ja it-palveluyhtiöt pystyisivät palkkaamaan 10 000–15 000 työntekijää lisää, jos sopivia osaajia löytyisi. Osaajapulaa pahentaa Roihan mukaan se, että yritykset hakevat tehtäviin erityisesti kokeneempia...

ICT-alan tunnuslukuja

Hyvinvointialueet jo lähtökohdiltaan digisolmussa?

...niukkuuden markkinoilta osaajia toteuttamaan massiivinen uudistus. Edessä on ennennäkemätön julkisen hallinnon rekrytointitarve. Riskinä on, että jo olemassa oleva osaajapula entisestään pahenee ja muodostaa pullonkaulan yleiselle digikehitykselle. Tekoäly ja pilvipalvelut voitava...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi tarvitsee johdonmukaista työperäistä maahanmuuttoa

Koronan jälkeisenä aikana Suomi on ajautunut työvoimapulaan. Työvoimapula koskettaa toimialoja hyvin laajasti. Työvoimasta on pulaa sekä alkutuotannossa, palveluissa, teollisuudessa, rakentamisessa, hoiva-alalla ja ICT-alalla, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen. Kansanedustaja Arto...

Ajankohtaista

Uutiset

Kilpailu osaajista kovenee – Suomen hiottava prosessit kuntoon

Teknologian ja sen hyötyjen ymmärtämisestä sekä digiosaamisesta tulee yhteiskunnan kriittisiä menestystekijöitä. Digiosaajien tarve ei rajaudu ainoastaan perinteisiin ICT- ja ohjelmistoyrityksiin, vaan heitä tarvitaan laajasti eri toimialoilla. Esimerkiksi teollisuus on jo...

Ajankohtaista

Uutiset

Yritykset: eniten pulaa pilvipalvelu- ja viestintäverkkoasiantuntijoista

...apua siihen, ettei tarvitse muuttaa ottaakseen työpaikkaa vastaan.” Mitä lääkkeeksi osaajapulaan? Alan osaajapula ei ratkea vain ohjelmisto- ja tietotekniikan koulutusohjelmien aloituspaikkoja lisäämällä. Olemassa olevaa osaamista on myös voitava päivittää työelämän...

Ajankohtaista

Uutiset

Osaaminen on edelläkävijyytemme perusta

...myös edelleen paikkansa kaikilla kouluasteilla – luonnollisesti uudella twistillä. Osaajapulan riivaamille aloille lisää aloituspaikkoja ja joustavaa koulutusta Digitaalinen ja teknologinen kehitys muuttaa työn luonnetta ja työelämää ehkä nopeammin kuin uskommekaan....

Ajankohtaista

Uutiset

Ministeri Haatainen: Kansainvälisten osaajien maahantuloa sujuvoitettava

Tällä hetkellä Suomessa on puutetta ICT-alan osaajista, heitä tarvitaan eri aloilla digitalisaation läpäistessä horisontaalisesti eri toimialat. Työperäisen maahanmuuton edistäminen, joka on yksi työministerin prioriteetteja, koskee tietysti läheisesti ICT-alaa. ICT-alan osaajia...

Ajankohtaista

Uutiset