FiComin lausunto maalittamisesta

...pakkokeinot ja salaiset tiedonhankintakeinot Arviomuistion mukaan maalittamisen rangaistavaksi säätämiselle on löydettävissä painavaa yhteiskunnallista tarvetta koskevia perusteita, ja sama arviointi pätee myös maalittamisen selvittämisen ja estämisen sekä niihin liittyvän televalvonnalla tapahtuvan...

Lausunnot

FiComin lausunto pakkokeinolain muutostarpeista

Oikeusministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa pakkokeinolain muutostarpeita käsittelevästä työryhmämietinnöstä. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Työryhmämietinnössä ehdotetaan salaisia pakkokeinoja koskevaan pakkokeinolain 10 lukuun useita...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevan valtioneuvoston selonteon valmistelua varten

Sisäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa näkemyksiä tiedustelulainsäädännön toimivuudesta, tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta, kehittämistarpeista, valvonnasta ja oikeusturvan toteutumisesta sekä muista asiakokonaisuuteen liittyvistä relevanteista seikoista tiedustelulainsäädäntöä koskevan valtioneuvoston selonteon valmistelua varten. FiCom kiittää...

Ajankohtaista

Lausunnot