ICT-markkinat

...dollaria. Tietoliikennepalvelujen markkinoilla kasvu olisi 2,8 %, ICT-palvelujen markkinoilla 8,3 % ja laitemarkkinoilla 3,0 %. Yritysohjelmistomarkkinat kasvaisivat 11,8 % ja palvelinkeskusjärjestelmämarkkinat 4,4 %. Maailmanlaajuiset ICT-markkinat 2017-2023 Tiedot taulukkomuodossa. Lähde: Gartner...

ICT-toimialan tunnuslukuja

ICT-markkinoiden kansainvälinen kehitys

...6,1 % edellisestä vuodesta ja olevan 4 401 miljardia dollaria. Tietoliikennepalvelujen markkinoilla kasvu olisi 2,8 %, ICT-palvelujen markkinoilla 8,3 % ja laitemarkkinoilla 3,0 %. Yritysohjelmistomarkkinat kasvaisivat 11,8 % ja palvelinkeskusjärjestelmämarkkinat...

ICT-markkinat

Pilvipalvelujen käyttö

...IT-infrastruktuurituotteiden maailmanlaajuisten markkinoiden kasvavan seuraavaan viiden vuoden aikana 10,6 prosentin vuotuista kasvuvauhtia päätyen 110,5 miljardiin dollariin vuonna 2024 ja olevan 64 prosenttia koko IT-infrastruktuurituotteiden markkinoista. Julkisten pilvipalvelujen palvelinkeskusten arvioidaan kattavan...

Pilvipalvelut

ICT ja ympäristö

ICT-alan energiankäyttö Suomessa Tilastokeskuksen energiatilinpito-tilastojen mukaan ICT-ala kulutti energiaa yhteensä noin 5479 terajoulea (1 523,2 GWh). ICT-toimialan osuus kaikesta Suomessa vuonna 2020 käytetystä energiasta oli vain noin 0,23 %. Tämä...

ICT-toimiala ja ympäristö

FiComin lausunto HE-luonnoksesta energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

...on kannatettava ja tukee hyvin hallituksen ilmastopolitiikkaa.  Hallituksen esitys lähtee perustellusti siitä, että muukin kuin nimenomaisesti kaukolämpöverkkoon ohjattu lämpö hyödynnetään. Esimerkiksi jo läheisen rakennuksen lämmittäminen hukkalämmöllä on ekoteko, jolla palvelinkeskus...

Ajankohtaista

Lausunnot

Elisa ja Alma Media laajentavat yhteistyötään Google Cloudin pilvipalveluilla

...2016 tasosta, vuoteen 2025 mennessä. Google Cloud on tehnyt merkittäviä investointeja datakeskukseensa Haminassa, ja palvelinkeskuksen paikalliset työllisyysvaikutukset ovat olleet huomattavat. Tämän lisäksi Googlen Haminan palvelinkeskus on yksi maailman ympäristöystävällisimmistä –...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Tuleva vuosi on toivoa täynnä

...vauhdittaa mm. reaaliaika- ja datatalouden toimia. Lisäksi sähköverouudistuksesta on vielä toteuttamatta kaikenkokoisten palvelinkeskusten samanlainen kohtelu. Datakeskusten yhdenmukainen verotus on tärkeää Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja digikehityksen vauhdittamiseksi. On myös keskeistä, ettei...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi digitalisaation kärkimaaksi

...Ruotsiin verrattuna, heikentää Suomen kykyä kilpailla palvelinkeskusten sijoituskohteena.  Sähkövero on laskettava kilpailukykyiselle tasolle, ja datakeskusten sekä tukiasemien osalta on otettava käyttöön nettouttamismalli, jossa lasketaan yhteen yrityksen toiminnot ja mahdollistetaan pääsy...

Uutiskirjeet

...meiltä palvelinkeskusbisneksen? FiCom uutiskirje 26.6.2018: Palkintosijat eivät riitä – tavoitteena olla ykkönen FiCom uutiskirje 25.5.2018: FiCom Forum: Tekoäly on tie huipulle FiCom uutiskirje 19.4.2018: Uusi teknologia kutoo uuden sisältömarkkinan arvoverkon...

Tilastotietoa ICT-alan sähkökäytöstä ja laajakaistaverkkojen rakentamisesta

...palvelinkeskusten sähkönkäyttö on vain yksi prosentti maailmanlaajuisesta sähkönkäytöstä. Helmikuussa 2020 julkaistussa tutkimuksessa todettiin palvelinkeskusten sähkönkäytön vuonna 2010 olleen maailmanlaajuisesti 194 terawattituntia ja nousseen vuonna 2018 noin 205 terawattituntiin. Kasvua oli...

Ajankohtaista

Uutiset

Datakeskukset tärkeitä alueiden kehitykselle

“Ratkaisevin tekijä saattaa kuitenkin olla sähkön hinta”, toteaa ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Anders Adlercreutz, kun kysyimme häneltä, miten Suomeen houkutellaan palvelinkeskusinvestointeja. Kansanedustaja Anders Adlercreutz (RKP) Mikä merkitys datakeskuksilla on kansataloudellisesti ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Sähköveron luvattu alennus siirtyi huomiselle – olisi tarvittu jo eilen

Kilpailu maailmanluokan palvelinkeskusinvestoinneista on käynyt viime vuosina kuumana. Ruotsi alensi muutama vuosi sitten sähköveronsa EU:n minimitasolle. Samalla se laski konesaleilta vaadittua tehorajaa niin, että myös pienet yksiköt pääsevät alennetun veron...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi tarvitsee kipeästi vihreitä datatehtaita

Maailmassa liikkuvan data määrä kasvaa vuosittain noin 20 prosentilla. Voimakas kasvu paisuttaa globaalia datakeskusliiketoimintaa, mikä tarjoaa Suomellakin houkuttelevia mahdollisuuksia. Suomen haasteita datakeskusliiketoiminnassa ovat syrjäinen sijainti ja alan asiantuntijoiden ja resurssien...

Ajankohtaista

Blogi

Neljä askelmaa digitalisaation huipulle

...kilpailutilanne pitää turvata myös verotuksessa. Esimerkiksi digitalisaation kivijalan, palvelinkeskusten, verotus on Suomessa moninkertaista Ruotsiin nähden. Kun yritykset pohtivat, mihin maahan palvelinkeskuksia kannattaa rakentaa, Suomen on oltava kilpailukyvyltään houkutteleva investointikohde. 2....

Ajankohtaista

Blogi

Tuleeko Euroopasta koskaan digitaalista suurvaltaa?

...Suomi-lisät on karsittava. Myös veropolitiikalla on pidettävä huoli suomalaisesta kilpailukyvystä. Esimerkiksi palvelinkeskusten sähkövero on pienille palvelinkeskuksille Suomessa 45-kertainen Ruotsiin verrattuna. Muiden kampittaminen ei synnytä uutta Yksi kyseenalainen EU-hanke on tekijänoikeusdirektiivi....

Ajankohtaista

Blogi

Suomen sähkövero laskettava Ruotsin tasolle

Suomella ja Ruotsilla on periaatteessa tasavertaiset edut vahvaan palvelinkeskusteollisuuteen. Meillä on muun muassa hyvät kansainväliset tietoliikenneyhteydet, vakaa sääntely-ympäristö, korkea koulutustaso, hyvä energian saatavuus, suotuisa ilmasto sekä sopiva maantieteellinen sijainti. Suomen...

Ajankohtaista

Blogi

ICT-toimialan ympäristövaikutukset

...on vain 0,04 prosenttia, kuten myös televiestinnän. Tietojenkäsittelypalvelun, joka sisältää myös palvelinkeskusvuokrauksen, osuus on 0,003 prosenttia.  Toimialoittaisessa vertailussa ICT-alan muodostamat kasvihuonekaasupäästöt ovat siis melko vähäiset. (Tilastokeskus, Ilmapäästöt toimialoittain) Kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain...

Ajankohtaista

Uutiset

Konesalit ovat digitalisaation kivijalka

Päivittäinen riippuvuutemme jatkuvista digitaalisista yhteyksistä ja palveluiden keskeytymätön käyttö vaatii digitaaliselta infrastruktuurilta paljon. Kaikki tallentamamme kuvat, säilyttämämme tiedot, kotona tai työssä käyttämämme ohjelmat, video-on-demandina katsotut elokuvat tai kuunneltu musiikki ovat...

Ajankohtaista

Blogi

Energiavero laskettava Ruotsin tasolle

Suomella ja Ruotsilla on periaatteessa tasavertaiset edut vahvaan palvelinkeskusteollisuuteen. Meillä on muun muassa hyvät kansainväliset tietoliikenneyhteydet, vakaa sääntely-ympäristö, korkea koulutustaso, hyvä energian saatavuus ja suotuisa ilmasto ja sopiva maantieteellinen sijainti....

Ajankohtaista

Uutiset

Suomalaiset yritykset merkittäviä pilvipalveluiden käyttäjiä Euroopassa

...Pilvipalvelu-, palvelinkeskus- ja palvelinmarkkinoille ennustetaan maailmanlaajuisesti kasvua Gartnerin mukaan maailmanlaajuisten julkisten pilvipalvelumarkkinoiden arvo vuonna 2017 oli 153,5 miljardia dollaria. Kuluvana vuonna markkinoiden arvioidaan olevan 186,4 miljardia dollaria, jolloin kasvua edellisvuodesta olisi 21,4...

Ajankohtaista

Uutiset