FiComin lausunto Omnibus-direktiivistä

Oikeusministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpanoa sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamista koskevasta oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: Pääviestit Puhelinmyyntisääntelyn kiristämiselle ei ole...

Ajankohtaista

Lausunnot

Hallituksen esitys tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Asia: HE 44/2018 vp Yleiset näkemykset FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiCom pitää sekä väärinkäytöstietojen käsittelyoikeutta että matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltoa koskevaa esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Väärinkäytöstietojen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Luonnos hallituksen esitykseksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Yleiset näkemykset FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiCom pitää sekä väärinkäytöstietojen käsittelyoikeutta että matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltoa koskevaa esitysluonnosta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Väärinkäytöstietojen käsittelyoikeudet FiComin näkemyksen mukaan...

Ajankohtaista

Lausunnot