Ranskan puheenjohtajuuskausi digiasioita täynnä

...keskeinen rooli myönteisen liiketoimintaympäristön edistäjänä, joten turhan hallinnon ja regulaation uhka pitää torjua. Yritykset kehittävät ja innovoivat uutta, ja lainsäädännön tehtävä luo raamit, joissa yrityksillä on mahdollisimman hyvät edellytykset toimia....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

FiComin keskeiset viestit Suomen kanta on kannatettava. Välittäjien vastuuvapaus, alkuperämaaperiaate sekä yleisen valvontavelvollisuuden kielto on säilytettävä lopullisessakin muotoilussa – ehdotetut 8 ja 9 artiklat ovat alkuperämaaperiaatteen vastaisia. Digipalvelusäädöksessä ei tule...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tapahtuuko kaikki pian pilvessä?

...aina voitava luottaa. Datan sijaan luottamus on uusi öljy, jota ilman liiketoimintaa ei ole olemassa. Luottamus edellyttää myös oikeanlaista regulaatiota – hyvänä esimerkkinä GDPR-tietosuojasääntely. Tekoäly tulee Tolvasen mukaan ratkaisemaan monia...

Ajankohtaista

Uutiset

Hallitusohjelman digihankkeisiin tarvitaan vauhtia

...Myös digijättien asemaan halutaan EU:ssa puuttua regulaation keinoin.  Matkapuheluita ja mobiilidatan käyttöä koskevaa verkkovierailusääntelyä päivitetään parhaillaan. Sen suhteen on oltava tarkkana, etteivät eteläiset jäsenmaat rakenna roaming-sääntelystä itselleen rahastusmallia. Viimeisen kahden...

Ajankohtaista

Uutiset

Telepaketti konkretisoitui kansalliseen lainsäädäntöön

Suomi on yksi harvoista EU-maista, joka on saattanut EU:n televiestintäsäännöt määräajassa osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio on käynnistänyt 24:ää muuta maata kohtaan rikkomusmenettelyn. Reilu neljä vuotta kestänyt regulaatiovalmistelu alkaa olla takana....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

FiComin keskeiset viestit Kilpaillut markkinat takaavat nopeat ja kohtuuhintaiset laajakaistayhteydet. Regulaation ja hallinnon tulee toimia mahdollistajana mm. teknologianeutraliteetin ja syrjimättömyyden takaamiseksi. Yhden luukun mallia ja kysy vain kerran -periaatetta koskevat...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024

...luovuttava vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoamisesta. Tunnistamispalveluiden saatavuus yksityisellä sektorilla huonontuisi merkittävästi, hinnat nousisivat ja ehdot heikkenisivät nopeasti. Kun regulaatiovelvoite ja nykyisen kaltainen palvelu päättyisivät, loppuisi myös sähköisen ensitunnistamisen mahdollisuus. Nyt...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kaksi vuosikymmentä takana – uusi aika edessä

...korosti Jukka Leinonen. Yhteinen pelikenttä ja hiilikädenjälki Uuden talouden synnyttämät toimintatavat tarvitsevat pelisääntöjä. Alaa koskeva sääntely ja markkinat eivät tunne rajoja, joten on pyrittävä edistämään EU-tasoista regulaatiota. Pelikentän tulee olla...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin mukana tietoyhteiskunnasta digi-Suomeen

...ja erityisesti EU:n merkitys kasvoi voimakkaasti sekä taloudessa sekä regulaatiossa”, Svento kertoo. 2000-luvulla syntyi asioita, jotka ovat tänään itsestäänselvyyksiä: esimerkiksi sosiaalinen media eri alustoineen, Applen uudet laitteet iPhone ja iPad...

Ajankohtaista

Uutiset

Verkottunut maailma tarvitsee kyberturvaa

...edistäminen. Kyberriskien ratkaisuksi esitetään usein yksityiskohtaista sääntelyä tai erilaisia sertifiointijärjestelyjä. Kyberongelmien ratkaiseminen puhtaasti regulaation keinoin on kuitenkin haastavaa ja voi johtaa innovaatioiden sekä niistä saatavien höytyjen vähenemiseen. Alan teollisuudella on...

Ajankohtaista

Blogi

Datakeskukset tärkeitä alueiden kehitykselle

...Suomen houkuttelevuus datakeskusten investointikohteena? Lainsäädännön tulee olla ajan tasalla, jotta regulaatiosta ei muodostuisi este datakeskusten rakentamiselle Suomeen. Suomessa olemme monella paikkakunnalla siirtymässä lämmöntuotannossa pois fossiilisista polttoaineista – tässä olisi mahdollisuus...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom Forum: Digitalisoituva Eurooppa

...nykyinen regulaatiomalli ainoa oikea. Peltomäki huomautti, että jos komissio löysää EU-regulaatiossa, on joillakin jäsenvaltioilla taipumus ryhtyä säätämään kansallista lainsäädäntöä, mikä murentaa sisämarkkinaa. Lainsäädännön lisäksi Eurooppa on edistänyt innovaatiotoimintaa esimerkiksi rahoituksen...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomen digitrendit 2018

...jonottaa kotimaisen lääkäriaseman puhelinpalvelussa? Jatkossa on yhä tärkeämpää, että regulaatio mahdollistaa kotimaisten toimijoidemme toimintaedellytykset ja lähtökohdat vähintään tasavertaisiksi maailmanlaajuisessa kilpailuympäristössä. Emme kilpaile maailmalla suinkaan vain yrityksinä, vaan myös yksilöinä ja...

Ajankohtaista

Blogi