Elisa opastaa lapsia toimimaan turvallisesti netissä ‒ kysytty digiturvakoulu saapui Seinäjoelle

...olennaisia taitoja, Elisan Pohjanmaan aluejohtaja Niklas Granholm toteaa. Elisa teki vuonna 2021 kyselytutkimuksen*, jossa selvitettiin suomalaisten kokemuksia kyberhuijauksista. Tulokset kertovat, että huijausten tunnistaminen ei ole helppoa. ‒ Tutkimuksemme mukaan yli...

Jäsenistön tiedotteet

Mobiilivarmenteella tunnistaudut verkossa helposti ja turvallisesti

...yksityisiinkin, sähköisiin palveluihin. Suomessa käytettävät sähköisen tunnistautumisen välineet turvallisuudeltaan korkeatasoisia Kuten liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo tiedotteessaan, Suomessa vahva sähköinen tunnistaminen ja rekisteröidyt tunnistuspalvelut ovat tarkasti säänneltyjä ja valvottuja. Turvallisuudeltaan...

Uutiset

Valtion digitaalinen henkilöllisyystodistus, vaikka väkisin

Kansalaisten luotettava ja helppokäyttöinen tunnistaminen on avain nyky-yhteiskunnan sähköisiin palveluihin. Niin julkisen kuin yksityisen sektorin digipalvelujen kehittyminen edellyttää, että käyttäjien tunnistaminen on helppoa ja luotettavaa. Käytetyimmät vahvan tunnistautumisen tavat Suomessa...

Uutiset

FiComin lausunto kehyspäätöksestä 2023-2026

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle Kyberturvallisuuteen vihdoin panostusta Selonteon mukaan vuosittainen lisärahoitus kyberturvallisuuden parantamiseen nousee noin 40—56 miljoonaan euroon kehyskaudella jakautuen lukuisille eri hallinnonaloille. Suurimpia kokonaisuuksia ovat hallinnon yhteisen perusinfrastruktuurin parantaminen, turvaluokitellun...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

...aina ollut eikä välttämättä ole julkisten yksiköiden vastuulla.“[6] Vastaavalla tavalla myös tunnistaminen sähköisissä asiointipalveluissa on luonteeltaan toimintaa, joka ei suinkaan aina ole ollut julkisten yksiköiden vastuulla. Julkisissakin asiointipalveluissa vahva tunnistaminen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Mobiilivarmenteella tunnistaudut verkossa helposti ja turvallisesti

Kännykkäliittymässä toimiva Mobiilivarmenne on oivallinen vaihtoehto turvalliseen sähköiseen kirjautumiseen pankkitunnistautumisen ja sosiaalisen median tunnusten rinnalle. Palvelua ollaan parhaillaan uudistamassa, ja tulevaisuudessa Mobiilivarmenteella voi lainmukaisen vahvan tunnistautumisen lisäksi kirjautua palveluihin näppärästi...

Ajankohtaista

Uutiset

Netissä hommat hoituvat

...olevaa tallennustilaa. Tunnistaminen Verkossakin täytyy usein todistaa, kuka on. Kun varaat rokotusaikaa, tarkistat veroilmoituksen tai ilmoittaudut jumppatunnille, henkilöllisyys pitää osoittaa. Se sujuu helposti ja luotettavasti esimerkiksi Mobiilivarmenteella, joka on sähköinen...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto IPR-strategiasta

...IPR-strategiassa ehdotettuja muita toimenpiteitä, kuten valtioneuvostotasoisten strategioiden ja muiden toimintasuunnitelmien valmistelun ja käsittelyn avoimuuden lisäämistä. Näin varmistetaan valtionhallinnon IP-oikeudellisten kysymysten oikea-aikainen tunnistaminen ja mahdollistetaan toimenpiteet tekijänoikeusinfrastruktuurin sekä datan hyödyntämisen kehittämiseksi....

Ajankohtaista

Lausunnot

Hyvinvointialueet jo lähtökohdiltaan digisolmussa?

Suomessa on koko maan kattavat tietoliikenneverkot, jotka luovat vahvan perustan hyvinvointialueiden digitaalisille palveluille. 4G-verkko kattaa käytännössä kaikki kotitaloudet ja 5G-verkkokin jo noin 80 prosenttia suomalaisista. Vahva sähköinen tunnistaminen hoituu Suomessa...

Ajankohtaista

Uutiset

Sähköinen tunnistaminen

...kirjautumisessa tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Katso OTP (=Katso One Time Password) kirjautumisessa tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja kertakäyttösalasana. Katso OTP tunnistamistapa valitaan, jos tarvitaan vahvaa tunnistautumista. EIDAS-tunnistaminen mahdollistaa julkishallinnon sähköisiin palveluihin...

Sähköinen asiointi

Kuusi askelta digikuntoon

Tänä vuonna Suomi tuli toiseksi Euroopan maiden digitaalista toimintakykyä ja sen kehitystä mittaavassa DESI-vertailussa. Asemamme digikehityksen huippumaana on vankka, ja kuulumme muiden kärkinelikon muodostavien jäsenmaiden – Tanskan, Ruotsin ja Hollannin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto ehdotuksesta IPR-strategiaksi

...IPR-strategiassa ehdotettuja muita toimenpiteitä, kuten valtioneuvostotasoisten strategioiden ja muiden toimintasuunnitelmien valmistelun ja käsittelyn avoimuuden lisäämistä. Näin varmistetaan valtionhallinnon IP-oikeudellisten kysymysten oikea-aikainen tunnistaminen ja mahdollistetaan toimenpiteet tekijänoikeusinfrastruktuurin sekä datan hyödyntämisen kehittämiseksi....

Ajankohtaista

Lausunnot

Digitaalinen identiteetti tarvitaan, tunnistusvälinettä verovaroilla ei

...rajat ylittävä tunnistaminen esimerkiksi kansalaisvarmennetta korottamalla ja luoda jonkinlainen lupalompakko. Se ei kuitenkaan edellytä, että valtio tulee kilpailemaan tunnistusmarkkinoille markkinaehtoisesti tarjottavien vahvan sähköisen tunnistamisen palveluiden kanssa, jotka Traficomin ja Kilpailu-...

Ajankohtaista

Uutiset

Infovideoita digialasta

EtusivuSearch results for 's��hk��inen tunnistaminen' Infovideoita digialasta Digitalisaation perusta on laadukkaassa digi-infrassa Sähköinen tunnistaminen – avain sähköiseen asiointiin 5G:n aika on alkanut Digialan merkitys Suomen kilpailukyvylle ja tuottavuudelle Markkinanäkökulmaa sisältö-...

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

 FiComin keskeiset viestit Hankkeen ja hallitusohjelman tavoitteet ovat ratkaistavissa helpommin ja kustannustehokkaammin yhteistyöllä nykyisten tunnistuspalveluntarjoajien kanssa. Tunnistuspalveluiden saatavuus tai saavutettavuus eivät ole peruste valtion välineelle. Rajat ylittävä tunnistaminen on ratkaistavissa...

Ajankohtaista

Lausunnot

Toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä ei edistetä valtion omalla välineellä

...Sähköinen tunnistaminen on keskeinen osa digitalisoituvaa yhteiskuntaa. Se on avain, jolla yhä lisääntyviä digipalveluja voidaan turvallisesti käyttää. Niin julkisen kuin yksityisen sektorin digitaalisten palvelujen kehittyminen edellyttää, että käyttäjien tunnistaminen on...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto hallituksen esityksestä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muutoksista

...Sähköinen tunnistaminen on keskeinen osa digitalisoituvaa yhteiskuntaa. Se on avain, jolla lisääntyviä digitaalisia palveluja voidaan turvallisesti käyttää. Niin julkisen kuin yksityisen sektorin digitaalisten palvelujen kehittyminen edellyttää, että käyttäjien tunnistaminen on...

Ajankohtaista

Lausunnot

Miten luodaan luottamus digitaalisen yhteiskunnan turvallisuuteen?

Turvallisuudessa on pohjimmiltaan kysymys luottamuksesta ja riskien punninnasta. Joudumme jatkuvasti arvioimaan, ovatko lähipiirissämme olevat ihmiset luottamuksen arvoisia, voimmeko luottaa palveluja meille tuottaviin organisaatioihin ja onko ympärillämme olevat teknologiset ratkaisut luottamuksemme...

Ajankohtaista

Uutiset

Vahva tunnistaminen on identiteetin suoja

...valtiovetoisia tunnistusjärjestelmiä tai lainsäädäntöhankkeita vaan ryhtiliike tietojen suojaamiseksi. Vahva tunnistaminen on avain, jolla sähköisiä palveluja voi turvallisesti käyttää. Teleyritysten Mobiilivarmenne sekä pankkitunnisteet ovat luotettavia vahvan tunnistautumisen tapoja kirjautua verkon palveluihin....

Ajankohtaista

Blogi

Valtion tavoitteena luoda markkinatoimijoiden kanssa kilpaileva tunnistusväline

...myös mm. luomaan edellytykset ulkomaalaisen henkilön rekisteröinnille ja sähköiselle tunnistautumiselle Suomeen sekä mahdollistaa Suomesta rajat ylittävä sähköinen tunnistaminen. Hankkeella halutaan myös varmistaa edellytykset omaan itseen liittyvien henkilötietojen jakamisen syntymiselle ja...

Ajankohtaista

Uutiset