Kaapeliradion siirtovelvoite on jo kyberuhka

...2022 sähköisen viestinnän palvelulakiin muutosta, jolla kaapeliverkon radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta olisi luovuttu. Käytännössä muutos olisi tarkoittanut, että kaapelitelevisio-operaattoreiden ei enää vuoden 2024 alusta olisi ollut pakko välittää Yleisradion radio-ohjelmistoja verkoissaan. Hallituksen...

Uutiset

FiComin lausunto tulevaisuusselonteosta

...radiolupia voidaan myöntää. Lisäksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta on oma lakinsa, jolla on liittymäkohtia myös sähköisen viestinnän palvelulakiin. Vain kaksi vuotta sitten uudistettuun sähköisen viestinnän palvelulakiin säädettiin uusi pykälä, joka koskee...

Lausunnot

Kaapeliradion siirtovelvoite voi pahimmillaan johtaa laajoihin verkkohäiriöihin

Liikenne- ja viestintäministeriö esitti syyskuussa sähköisen viestinnän palvelulakiin muutosta, jolla kaapeliverkon radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta olisi luovuttu. Käytännössä muutos tarkoittaisi, että kaapelitelevisio-operaattoreiden ei enää vuoden 2024 alusta olisi pakko välittää Ylen radio-ohjelmistoja...

Uutiset

Viestintäverkkojemme turvallisuutta sääntelevät lukuisat lait

...oma lakinsa, jolla on liittymäkohtia myös sähköisen viestinnän palvelulakiin. Vajaa kaksi vuotta sitten uudistettuun sähköisen viestinnän palvelulakiin säädettiin uusi pykälä, joka koskee viestintäverkon kriittisissä osissa käytettäviä laitteita. Lisäksi Liikenne- ja...

Uutiset

Sähköisen viestinnän palvelulaki on viestintäverkkojen turvallisuussääntelyn ydin

...viranomaisviestintään liittyvien palvelujen tarjoamiseen. Lisäksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta on oma lakinsa, jolla on liittymäkohtia myös sähköisen viestinnän palvelulakiin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut SVPL:n nojalla puolenkymmentä määräystä ja suositusta...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valmiuslain muuttamisesta

...tulevaisuudessa, ja siihen varautuminen on tarpeen myös lainsäädännön tasolla. Onko mahdollista, että valmiuslain käyttöönoton raja tätä kautta madaltuu? Sähköisen viestinnän palvelulaki antaa tehokkaat raamit Suomessa viestintäverkkojen kattavalla turvallisuus- ja varautumissääntelyllä...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto kaavoitus- ja rakentamislaista

...järjestää alueitaan uusiksi, tulee sen maksaa siirtokustannukset täysimääräisesti, sillä valta luo myös vastuuta. Infralaitteen siirron tulisi olla välttämätöntä ja vasta viimesijainen keino. Infralaitteen siirtoperustetta tulisi muuttaa vastaamaan sähköisen viestinnän palvelulakia,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Telepaketti konkretisoitui kansalliseen lainsäädäntöön

...5G-verkkojen käyttöönottoa. Paljon uutta sääntelyä – myös kansallista Vuodenvaihteessa Suomessa tuli voimaan uudistettu sähköisen viestinnän palvelulaki, johon direktiivit on implementoitu. Lakiuudistus toi tullessaan monia muutoksia. Esimerkiksi huomattavaa markkinavoimaa koskevaa sääntelyä...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomen digi-infra – suunnannäyttäjä myös turvallisuudessa

...palvelulaki on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakipaketissa on mukana ns. turvallisuuspykälä. Sen mukaan tietoliikenneverkon kriittisissä osissa ei saa käyttää laitteita, jotka saattavat vaarantaa kansallisen turvallisuuden. Käytännössä pykälä on tulkittavissa siten, että...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

...tavalla maanpäällisessäkin verkossa. Verkkoja tulee kohdella teknologianeutraalisti. Jos siirtovelvoitetta ei arvioida nyt, kun sähköisen viestinnän palvelulakia muutetaan, sitä on tarkasteltava mahdollisimman pian, viimeistään heti alkuvuodesta 2021. [1] Finnpanel: Kuukausittaiset käynnistykset netti-tv-palveluittain...

Ajankohtaista

Lausunnot

Korona ei jaa yrityksiä voittajiin ja häviäjiin

...Kaikista uusista kustannusrasitteista on nyt luovuttava. Sähköisen viestinnän palvelulakia ollaan juuri uudistamassa. Hallituksen esitystä odotetaan annettavaksi eduskunnalle toukokuun alussa. Vaikka kyse on EU-direktiivin kansallisesta toimeenpanosta, sinne on valitettavasti ujutettu sisään...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto HE:n luonnokseen laeiksi sähköisen viestinnän palvelulain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoimintalain muuttamisesta

FiComin keskeiset viestit: FiCom pitää esityksen tavoitteita ja ehdotuksia tarkoituksenmukaisina ja kannatettavina. Kansallista verkkovierailua koskevan sopimuksen tulee perustua kaupalliseen ja tasapuoliseen sopimukseen. Hintavertailu ei sovellu viranomaistoiminteiden toteuttamiseen verkkovierailussa. Verkko-operaattoriksi valitun...

Ajankohtaista

Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta poliisin toimivaltuuksiksi puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten kulkuun

...viittaus tulisi lisätä sähköisen viestinnän palvelulakiin. Poliisin ilmoitusvelvollisuus Viestintävirastolle Edelleen ehdotuksen perustelujen mukaan Viestintäviraston olisi syytä olla tietoinen viestintää mahdollisesti haittaavasta toiminnasta lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi. Ilmoitusvelvollisuudella Viestintävirastolle pyrittäisiin myös siihen,...

Ajankohtaista

Lausunnot