Uudistuksiin rohkeasti etukenossa

...teknologia. Liikenne- ja viestintäministeriö esittikin syyskuussa perusteellisen arvioinnin jälkeen, että kaapeliverkon radio-ohjelmistojen vain Yleä koskevasta siirtovelvoitteesta luovuttaisiin. Radion kuuntelu kaapeliverkon kautta on nykyään hyvin vähäistä. Siirtovelvoite jäi kuitenkin entiselleen siitäkin...

Uutiset

Kaapeliradion siirtovelvoite voi pahimmillaan johtaa laajoihin verkkohäiriöihin

...verkoissaan. Tekniikka on elinkaarensa päässä Lakimuutoksen valmistelu on kuitenkin pysähtynyt, ja siirtovelvoite on jäämässä entiselleen. Näin siitäkin huolimatta, että kaapelitelevisioverkon operaattorit ovat tuoneet esille huolensa siitä, että kaapeliradion siirtovelvoite estää...

Uutiset

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

FiComin keskeiset viestit Radio-ohjelmistojen siirtovelvoite tulee poistaa välittömästi. Mikäli radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen poistamisessa noudatetaan siirtymäaikaa, tulee velvoite joka tapauksessa poistaa välittömästi korvausinvestointien ja uusien investointien osalta. Mikäli televisio-ohjelmistojen siirtovelvoitetta ei kumota,...

Lausunnot

Verkkolähetysdirektiivin oikea soveltaminen keskeistä kotimaiselle tv-markkinalle

...perimistä tilausmaksuista kuin mainoksia myymällä. Suomessa asunto-osakeyhtiölaki estää tällaisen mallin toteuttamisen. Lisäksi Ylen tv-kanavia koskeva siirtovelvoite kieltää operaattorilta mahdollisuuden periä tekijänoikeuskorvauksia paitsi käyttäjiltä, myös taloyhtiöiltä tai Yleltä itseltään. Tästä Niiranen...

Blogi

FiComin lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

...siirtovelvoitesääntelyn käsittelyn yhteydessä jo vuonna 2005 on todettu ”tällaisessa kokonaisasetelmassa säännös teleyrityksen velvollisuudesta maksaa tekijälle korvausta lailla säädetyn velvoitteen täyttämisestä ei valiokunnan mielestä ole perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kaapelitelevisiomarkkinan tilastoinnissa kehittämisen paikka

...on hyödynnetty julkisuudessa eri yhteyksissä – kuluneen kevään aikana muun muassa tekijänoikeuslain uudistusta sekä kaapelitelevisioverkon siirtovelvoitetta koskevissa lausunnoissa. Operaattorien näkökulmasta tilaston tuottama kuva ei täysin vastaa nykytodellisuutta. Kampanjahinnat otettava lukuun...

Ajankohtaista

Uutiset

Radio-ohjelmien jakeluvelvoitteesta luopumiselle hyvät perusteet

...arviomuistioon runsaasti lausuntoja Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi arviomuistionsa nyt keväällä 2022 ja ehdottaa, että Yleisradion televisio-ohjelmistoja koskeva siirtovelvoite säilytettäisiin ennallaan. Myös yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjiä koskeva velvoite säilyisi, mutta siirtovelvoitetta ei ehdoteta...

Ajankohtaista

Uutiset

Emeritusprofessori Kaarlo Tuorin lausunto siirtovelvoitteesta ja edelleenlähettämisestä

...vastaa kokonaisvaltaisen tarkastelun vaatimukseen. Siirtovelvoite Must carry -lainsäädäntö velvoittaa kaapelioperaattorit lähettämään Ylen julkisen palvelun kanavien lähetykset verkoissaan ilman korvausta. Tuorin mukaan siirtovelvoitteen välttämättömyyden vaatimus ei toteudu, jos voidaan osoittaa, että...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

...Radio-ohjelmistojen siirtovelvoite tulee purkaa kokonaan, koska teledirektiivin mukaisia edellytyksiä sille ei enää ole. Mikäli radio-ohjelmistojen siirtovelvoitetta ei poisteta kokonaan, sitä koskevaa SVPL 227 §:ää tulee täsmentää siten, että siirtovelvoitetta ei...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi

EtusivuSearch results for 'siirtovelvoite' FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi Voit ladata tavoitteet pdf:nä täältä. Tutustu tavoitteisiimme tarkemmin klikkaamalla otsikoita alla 1. Digitalisaatiota on edistettävä Digitaalinen infra alemman sähköveroluokan piiriin...

Digiala ja viestintäverkot kiinnostivat vuonna 2021

...laajakaistaliittymien saatavuuteen liittyvät taulukot ja kuvat. TOP3 uutiset 2021 Kaapeliverkon kanavapaikat uuteen järjestykseen 31.8.2021 – HD-kanavat kärkeen Teräväpiirtokanavat kärkipaikoille kaapelitelevisioverkoissa Tee ekoteko ja laita kännykät kiertoon TOP3 blogitekstit 2021 Siirtovelvoite...

Ajankohtaista

Uutiset

Kuusi askelta digikuntoon

...tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden etu. Tämä tulee selkeästi ja ilman tulkintaepäselvyyttä varmistaa uudistettavassa tekijänoikeuslaissa. Ylen kanavien siirtovelvoite on teknologisen kehityksen ja mediaympäristön muuttumisen myötä tullut tiensä päähän. Myös Yleisradion ohjelmien...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto kaavoitus- ja rakentamislaista

...vähäinen vaikeus ei luo siirtovelvoitetta, vaan vaikeutuksen tulee olla huomattava. Vastaava soveltamiskynnys on muun muassa sähköisen viestinnän palvelulain 235 §:ssä (’sijoittamisoikeus vaikeuttaa huomattavasti asemakaavan toteuttamista’). Muun muassa mainituilla perusteilla FiCom...

Ajankohtaista

Lausunnot

Siirtovelvoitesääntely on kaiku menneestä maailmasta

Lainsäädäntö velvoittaa suomalaiset kaapelitelevisioverkon operaattorit lähettämään Yleisradion julkisen palvelun kanavien televisiolähetykset verkoissaan ilman korvausta. Siirtovelvoitteen eli must carry -sääntelyn tavoitteena on ollut varmistaa yhteiskunnallisesti merkittävien kanavien ja sananvapauden kannalta tärkeiden...

Ajankohtaista

Uutiset

Toimiva tv-markkinamme tulee säilyttää

...ovat samanarvoisia, joten nyt on viimeinkin aika purkaa kaapelitelevisioverkon siirtovelvoite eli must carry myös Yleisradion kanavilta. Asia on ajankohtainen juuri nyt, sillä liikenne- ja viestintäministeriö arvioi parhaillaan siirtovelvoitesääntelyn perusteita. https://www.youtube.com/watch?v=0-VR8c81tyE...

Ajankohtaista

Uutiset

Kaapeliverkon taajuudet hyötykäyttöön

Liikenne- ja viestintäministeriö tulee tänä vuonna käsittelemään siirtovelvoitetta eli ns. must carry -sääntelyä, jonka mukaan kaapelitelevisioyhtiöiden on jaettava verkoissaan Yleisradion julkisen palvelun tv- ja radiokanavat korvauksetta. Ylen radiokanavien FM-signaali käyttää...

Ajankohtaista

Uutiset

Siirtovelvoite on aikansa elänyt

...kuunnella verkossa. Siirtovelvoitesääntely on vastoin yleistä tietoyhteiskuntapolitiikkaa. Se rajoittaa nopeiden yhteyksien tarjoamista kuluttajille ja estää operaattoreiden elinkeinon harjoittamista sekä loukkaa yhtiöiden omaisuudensuojaa. Siirtovelvoitesääntely ei ole enää välttämätöntä, oikeasuhtaista tai kohtuullista....

Ajankohtaista

Blogi

Siirtovelvoite poistettava myös Ylen kanavilta

Kaapelitelevisioyhtiöiden on laissa olevan siirtovelvoitteen mukaisesti välitettävä verkoissaan Yleisradion julkisen palvelun televisio- ja radiokanavat ilman korvausta. Siirtovelvoite eli ns. must carry on jäänne menneisyydestä. Vuonna 2017 siirtovelvoitteen piiristä poistettiin viimeisetkin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

...siirtovelvoite estää kaapelilaajakaistan tehokkaan kehittämisen. Videonjakoalustan määritelmä Videonjakoalustapalvelun määritelmä vastaa asianmukaisesti AVMS-direktiivissä määriteltyä. Videonjakoalustapalvelulla tarkoitetaan AVMS-direktiivin 1 artiklan 1 kohdan aa alakohdan mukaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Sisältö- ja tekijänoikeuspolitiikkaan vahvempi markkinanäkökulma

...saman arvoisia, joten kaapelitelevisioverkon siirtovelvoite (must carry) tulee purkaa myös julkisen palvelun televisio- ja radiokanavilta. Lähetysten jakelutekniikka ei ole peruste lisäkorvaukselle, joten välitettäessä ohjelmat eteenpäin ei vakiintuneen ja markkinaoikeudenkin vahvistaman...