FiComin lausunto pakkokeinolain muutostarpeista

...ja selkeää, ilman tulkinnanvaraisuutta. Teleyrityksillä tulee aina olla oikeus täysimääräiseen korvaukseen kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat viranomaisten avustamisesta. Toteutuneiden telekuuntelu ja -valvontadiaarien määrä kääntyi vuonna 2020 usean vuoden laskun jälkeen melko...

Lausunnot

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...telekuuntelu ja -valvontadiaarien määrä kääntyi vuonna 2020 usean vuoden laskun jälkeen melko huomattavaan, noin 20 %:n, nousuun. Tämä käy ilmi poliisihallituksen sisäministeriölle vuonna 2020 antamasta kertomuksesta POL-2020-81238, joka koskee poliisin...

Lausunnot

Jouni Backman Finnet-liiton hallituksen puheenjohtajaksi

...ry on alueellisten tietoliikenneyhtiöiden edunvalvonta- ja yhteistyöelin. Liittoon kuuluu 17 jäsenyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen, joiden liikevaihto oli vuonna 2021 yhteensä yli 300 miljoonaa euroa. Yhtiöt työllistävät yhteensä 1 850 henkilöä....

Jäsenistön tiedotteet

Elisan 5G-verkko avautui Pyhtäälle – Kymenlaaksossa jo lähes neljä viidestä asukkaasta 5G-verkon alueella

...– Viime vuosina kodeissa ovat yleistyneet erilaiset älylaitteet, kuten robotti-imurit, älytelevisiot ja valvontakamerat, jotka toimivat kodin nettiyhteydellä. Moni hankkii näitä laitteita jouluksi ja kun kodin verkossa olevien laitteiden määrä kasvaa,...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

...yksiköksi nimetty, kuluttajien yhteisiä etuja edistävä yhdistys. Viranomaisista kanneoikeus olisi kuluttaja-asiamiehellä, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla, Energiavirastolla, Finanssivalvonnalla, Liikenne- ja viestintävirastolla, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla, tietosuojavaltuutetulla...

Lausunnot

FiComin lausunto verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta

...Toimivaltaiseksi viranomaiseksi erityistoimenpiteiden valvontaan ehdotetaan Liikenne ja viestintävirasto Traficomia. Traficom valvoo muun muassa lakia sähköisistä viestintäpalveluista (917/2014) ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskus valvoo muun muassa viestintäverkkojen ja palveluiden toimintavarmuutta. FiCom yhtyy esityksen...

Lausunnot

FiComin lausunto maalittamisesta

...noin 20 prosentin, nousuun. Tämä käy ilmi poliisihallituksen sisäministeriölle vuonna 2020 antamasta kertomuksesta POL-2020-81238, joka koskee poliisin salaista tiedonhankintaa ja sen valvontaa. Telekuuntelun ja -valvonnan kohteena olevien liittymien määrä on...

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...mukaan PRS-palvelun laitteiden, laitetilojen ja tietoliikenneyhteyksien tulee sijaita Suomessa. Sen mukaan myös PRS-palveluun liittyvät palvelut, hallinta ja valvonta on tuotettava Suomessa (271 b §). Esityksen perusteluja on tältä osin täydennetty...

Lausunnot

FiComin lausunto SVPL:n muutoksenhakumenettelyn muutostarpeista

...hallinto-oikeudessa. 7. SVPL:n suoran valitustien piirissä olevat Liikenne- ja viestintäviraston päätökset liittyvät pitkälti EU-taustaisen sääntelyn kansalliseen täytäntöönpanoon ja valvontaan. Liittyykö tähän näkemyksenne mukaan jotain erityisiä muutoksenhakumenettelyihin liittyviä kysymyksiä, jotka tulisi...

Lausunnot

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...valvoa siirtämiään tai tallentamiaan tietoja eikä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita”. Yleisen valvontavelvollisuuden kielto sisältyy myös vielä voimassa olevaan sähköisestä kaupankäynnistä annettuun direktiiviin (sähkökauppadirektiivi)....

Lausunnot

FiComin lausunto sotilaskurinpito- ja rikostorjuntalaista Puolustusvoimissa

...tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta (118 §), televalvonta (120 §), televalvonta teleosoitteen tai telepäätelaitteen haltijan suostumuksella (121 §) ja tekninen laitetarkkailu (135 §). Edelleen käytössä olisivat tukiasematietojen hankkiminen (123 §), suunnitelmallinen...

Lausunnot

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...kategorisesti alempi kuin muualla, on kestämätön. Teleyrityksillä tulee aina olla oikeus täysimääräiseen korvaukseen kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat viranomaisten avustamisesta. Toteutuneiden telekuuntelu ja -valvontadiaarien määrä kääntyi vuonna 2020 usean vuoden laskun...

Lausunnot

Tutkimuksen mukaan vanhemmat kaipaavat vinkkejä lasten puhelimen käyttöön – DNA:n asiantuntija kehottaa opettelemaan digitaitoja yhdessä lapsen kanssa pyörällä ajamisen tapaan

DNA:n vuosittain teettämästä Koululaistutkimuksesta nousee esiin erilaisia lapsien puhelimen käyttöön ja hankintaan liittyviä ilmiöitä. Tämän vuoden tutkimuksesta selviää muun muassa, että digilaitteiden käytön rajoittaminen ja valvonta sekä sopiva sisältö ja...

Jäsenistön tiedotteet

Elisan myydyimmät tv:t ja tabletit keväällä 2022

...riistakameroita joilla voi hoitaa oman kodin tai mökin valvontaa etänä. Toisaalta moni unohtaa älylaitteidensa tietoturvallisuuden, ja esimerkiksi älytelevisiokin tulisi muistaa suojata, sanoo Valkama. *Elisan Prior Konsultoinnilla teettämään tutkimukseen osallistui yhteensä...

Jäsenistön tiedotteet

Tutkimus: Suomalaiset turvautuvat mobiilisovellusten karttoihin ja hoitavat pankkiasiansa digitaalisesti, mutta tietoturvaa laiminlyö turhan moni

...ole riittävästi tietoa digitaalisilta uhilta suojautumiseen. Alle 35-vuotiaat puolestaan kokevat vanhempia ikäryhmiä useammin, että heillä on riittävästi tietoa digitaalisen turvallisuuden uhista. Tietoturvapalveluista kiinnostusta herättävät erityisesti huijauspuheluiden tunnistuspalvelu ja tietovuotojen valvonta....

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PRS-palvelu ja tietoyhteiskuntamaksun korottaminen)

...tehtävien hoitamisesta.   FiCom kiinnittää huomiota esitysluonnoksen kohtaan, jossa PRS-palvelun laitteet, laitetilat ja tietoliikenneyhteydet tulee sijaita Suomessa, samoin kuin siihen, että PRS-palveluun liittyvät palvelut, hallinta ja valvonta on tuotettava Suomessa...

Lausunnot

FiComin lausunto toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön leviämisen estämisessä

...tulkintakysymyksiä avoimiksi, joten vastaukset on haettava viranomaistulkinnan kautta. Tehtävien vaatimasta asiantuntemuksesta on huolehdittava. Toimivaltaiseksi viranomaiseksi erityistoimenpiteiden valvontaan ehdotetaan Liikenne ja viestintävirasto Traficomia. Traficom valvoo muun muassa lakia sähköisistä viestintäpalveluista (917/2014)...

Ajankohtaista

Lausunnot

IoT esineiden internet

...prosenttia. Videoviihteeseen liittyvien laitteiden (esim. älytelevisiot) markkinaosuuden vuonna 2020 arvioidaan olevan 41,4 prosenttia, kodin turva- ja valvontalaitteiden 19,5 prosenttia ja älykaiuttimien 15,6 prosenttia. Ennuste vuoden 2024 vastaavista markkinaosuuksista: videoviihde 31,3...

IoT, esineiden internet

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

...säädöksiä ja määräyksiä. FiCom esittää kirjauksen poistamista tarpeettomana tästä kohdasta ja liitteen 1 tavoite- ja toimenpidetaulukosta. Tietoturvaa koskevien säädösten ja määräysten noudattaminen ja viranomaisen valvonta on tietoturvatoiminnan perusta, joten säännöllisiä...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto kuluttajansuojalain muuttamisesta

...kymmenen miljoonaa ja numeronsiirtoja tehdään vuosittain yli kahdeksansataatuhatta. Tästä huolimatta valvontaviranomaiselle ei ole tullut vahvistusmenettelyyn liittyen yhtään yhteydenottoa. SVPL:n vahvistusmenettelysääntely on osoittautunut toimivaksi, eikä ongelmia ole. Kokonaiskuvan hahmottaminen ja tiedostaminen...

Ajankohtaista

Lausunnot