DNA:lta pitkäaikainen sitoumus suomalaiseen tuulivoimaan – merkittävä vaikutus kotimaiseen uusiutuvan energian tuotantoon

DNA Oyj on tehnyt merkittävän panostuksen vihreän kotimaisen energian tuotantoon solmimalla 10 vuodeksi hankintasopimuksen suomalaisesta tuulivoimasta. Kaikki DNA:n suoraan ostama sähkö on uusiutuvaa, ja uuden sopimuksen myötä yli 80 prosenttia...

Jäsenistön tiedotteet

Lisää vauhtia laajakaistaan – uutta teknologiaa ja nopeampia yhteyksiä

FiCom ja sen jäsenyritykset DNA, Elisa ja Telia tekivät noin kaksi vuotta sitten liikenne- ja viestintäministeriön kanssa yhteisen sitoumuksen laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Sitoumuksessa todetaan, että ministeriön, viranomaisten ja toimialan yhteistyö on...

Uutiset

Suomessa bitti kulkee

Vuosi sitten liikenne- ja viestintäministeriö sekä FiCom ja teleyritykset DNA, Elisa ja Telia tekivät sitoumuksen laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Sitoumuksen tavoitteena on taata laadukkaiden laajakaistayhteyksien saatavuus ja vahvistaa Suomen asemaa viestintäyhteyksien kärkimaana....

Ajankohtaista

Uutiset

HD-siirtymä tarvitsee määräpäivän

...Digitan tavoitteena on ollut tarjota sitoumuspaketti, jota kaikki osapuolet eli niin Digitan asiakkaat, kuluttajat, Traficom kuin Digita itse pitävät tehokkaana, oikein kohdennettuna ja kohtuullisena. Prosessi on vielä kesken, ja olisikin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto laajakaistatukilain muuttamisesta

...olla mahdollisuus nopeisiin viestintäyhteyksiin. Tätä tahtotilaa osoittaa muun muassa se, että FiCom oli yhdessä DNA Oyj:n, Elisa Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa tekemässä 12.11.2020 sitoumusta...

Ajankohtaista

Lausunnot

Telepaketti konkretisoitui kansalliseen lainsäädäntöön

...on uudistettu tuomalla sinne uusia elementtejä, kuten yrityksen hakema sitoumusmenettely, yhteysinvestoinnit erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin sekä velvoitteet yrityksen poistaessa vanhoja kupariverkkoja. Näillä uudistuksilla pyritään osittain vastaamaan nopeiden datayhteyksien tarjontaan ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Teleyritykset ja valtio vauhdittavat huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista sitoumuksella

Liikenne- ja viestintäministeriö, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry ja teleyritykset DNA Oyj, Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj tekivät 12.11.2020 sitoumuksen laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Tavoitteena on taata laadukkaiden laajakaistayhteyksien saatavuus...

Ajankohtaista

Uutiset

Teledirektiivin implementointi kansalliseen lainsäädäntöön alkanut

...antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomioita muun muassa seuraaviin tärkeinä pitämiinsä seikkoihin. Sitoumusmenettely (direktiivin artikla 79) Lakiehdotuksen mukaan teleyritys voi välttää huomattavan markkinavoiman (Significant Market Power SMP) velvoitteet lupaamalla erilaisia käyttöoikeuksia verkkoonsa,...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE-luonnoksesta

...joten viraston määräämien sitovien sitoumusten tulisi olla ensisijaisia ja vasta toissijaisesti, erityisen painavista syistä, virasto voisi määrätä velvoitteita markkina-analyysin perusteella. Luonnollisesti myös jälkikäteen asetettavat velvoitteet ovat mahdollisia, jos sitoumusta ei...

Ajankohtaista

Lausunnot