Digipalvelusäädöksessä vielä riskejä

...toiminta laitonta. On ensiarvoisen tärkeää, että yleisen valvontavelvollisuuden kielto säilyy digipalvelusäädöksessä nyt ehdotetulla tavalla, sillä sisällön valvonnan edellyttämät ennakolliset suodatusjärjestelmät puuttuisivat huomattavalla tavalla palveluntarjoajien elinkeinonvapauteen ja voisivat vaarantaa EU:n perusoikeuskirjassa...

Ajankohtaista

Uutiset

Operaattorit torjuvat rikollista toimintaa verkoissaan jatkuvasti

...estää, vie aikaa. Valitettavasti rikollinen mieli keksii jatkuvasti yhä uusia, entistä innovatiivisempia tapoja huijausten toteuttamiseen. Esimerkiksi jälleen riehuvan FluBot-haittaohjelman tekstiviestien muotoa muutetaan jatkuvasti, jolloin uudet viestit läpäisevät aiemmat suodatuskeinot. Viestit...

Ajankohtaista

Uutiset

Lapset ja internet

...selkeästi. Teleyritys ei itse arvioi, mikä aineisto on laitonta, eikä ole se, joka ensisijaisesti tiedottaa käyttöönotettavasta verkkotason suodatuksesta, vaan tehtävä kuuluu suodatuskehotuksen antaneelle viranomaiselle. Suodatusjärjestelmän toimivuutta on myös säännöllisesti arvioitava:...

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

...mukaan välityspalvelun tarjoajille ei pidä asettaa yleistä velvoitetta valvoa siirtämiään tai tallentamiaan tietoja eikä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiseikkoja tai olosuhteita. Ennakolliset suodatusjärjestelmät puuttuisivat huomattavalla tavalla...

Ajankohtaista

Lausunnot

EU:n digisäädösten varmistettava yritysten toimintamahdollisuudet tulevaisuudessakin

...ennakolliset suodatusjärjestelmät voisivat vaarantaa EU:n perusoikeuskirjan 11 artiklassa turvatun tiedonvälityksen vapauden. Digipalvelusäädöksessä välityspalvelujen tarjoajiin kohdistuvia vaatimuksia on kuitenkin selvennettävä. Esimerkiksi komission ehdotuksen 9 artikla ei ole yhteensopiva paraikaa trilogineuvotteluissa olevan...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto komission ehdotuksesta digipalvelusäädökseksi

...siirtämiään tai tallentamiaan tietoja. Ennakolliset suodatusjärjestelmät puuttuisivat huomattavalla tavalla palveluntarjoajien elinkeinonvapauteen sekä voisivat vaarantaa EU:n perusoikeuskirjan 11 artiklassa turvatun tiedonvälityksen vapauden. On siis ensiarvoisen tärkeää, että yleisen valvontavelvollisuuden kielto säilyy...

Ajankohtaista

Lausunnot

Sähkökauppadirektiivin perusperiaatteet säilytettävä

...tiukat aikarajat. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 29.4. julkaistussa raportissa belgialainen Euroopan parlamentin jäsen Kris Peeters huomauttaa aiheellisesti, että automaattinen suodatus voi johtaa sananvapauden rajoittamiseen. Myös Peeters on sähkökauppadirektiivin perusperiaatteiden säilyttämisen kannalla, samoin...

Ajankohtaista

Uutiset

Operaattoreista ei saa tehdä sisältöpoliiseja

Teleyritys on internetverkon ylläpitäjä. Sen roolia on usein verrattu tienpitäjään, jonka tehtävä on rakentaa riittävät ja hyväkuntoiset tiet ja pitää niitä kunnossa. Tienpitäjän asia ei kuitenkaan ole valvoa, kuljetetaanko tietä...

Ajankohtaista

Uutiset

Lausunto kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamisesta

Oikeusministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa asettamansa työryhmän mietinnöstä, joka koskee kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamista. Yleiset huomiot esityksestä Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta annetun Euroopan...

Ajankohtaista

Lausunnot

Lausunto valtioneuvoston jatkokirjelmään komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

...täysimääräisesti vastuussa tekijänoikeuden loukkauksesta riippumatta siitä, oliko se tietoinen tekijänoikeutta loukkaavasta sisällöstä vai ei. Velvollisuus etukäteen estää tekijänoikeutta loukkaavan sisällön ilmestyminen palveluun on selvästi sähkökauppadirektiivin 15 artiklassa kiellettyä suodatusvelvollisuuden asettamista,...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämistä koskevasta komission asetusehdotuksesta

...tai toteuttamaan suodatusmekanismeja. Näin lyhyt määräaika edellyttäisi pienten yritysten palkkaavan lukuisia uusia työntekijöitä päivystämään mahdollisten poistamismääräysten varalta, eikä FiCom voi yhtyä komission näkemykseen siitä, että asetusehdotus selkiyttäisi säilytyspalvelun tarjoajien vastuuta...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kuka päättää laittoman sisällön suodattamisesta internetissä?

...arvioi, mikä aineisto on laitonta, eikä ole se, joka ensisijaisesti tiedottaa käyttöönotettavasta verkkotason suodatuksesta, vaan tehtävä kuuluu suodatuskehotuksen antaneelle viranomaiselle. Suodatusjärjestelmän toimivuutta on myös säännöllisesti arvioitava: jos järjestelmä ei toimi,...

Ajankohtaista

Uutiset