Onko Suomesta Euroopan 5G-esikuvaksi?

Viestintäverkot ovat yhteiskunnan välttämättömyys. Tarvitsemme nopeita yhteyksiä ja paljon datasiirtokapasiteettia. Hyvä yhteistyö viranomaisten ja toimialan kesken sekä Suomen edistyksellinen taajuuspolitiikka ovat vieneet maamme mobiiliteknologian ja 5G:n kärkimaaksi ja luoneet yrityksille...

Uutiset

Suomessa bitti kulkee

...vauhtia Suomen raja-alueilla taajuuksien käyttöön vaikuttaa naapurimaiden taajuuspolitiikka. Venäjän ja Suomen telehallintojen koordinaationeuvottelujen tuloksena loppuvuonna aikaansaatu koordinaatiosopimus 3600 – 3800 MHz taajuusalueen käytön ehdoista on erittäin tervetullut. Sopimus mahdollistaa kuluttajille...

Ajankohtaista

Uutiset

Miten Suomi säilyy 5G:n edelläkävijänä?

...oma osuutemme. Edistyksellinen taajuuspolitiikka edellytys langattomille innovaatioille Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävä on varmistaa, että mobiiliverkkojen polttoainetta, taajuuksia, on käytettävissä verkkojen rakentamiseen riittävästi, tarkoituksenmukaisesti ja tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Taajuusasioissa olemme Euroopassa...

Ajankohtaista

Uutiset

Näissä onnistuttiin, tässä ei: missä mennään digi-Suomen edistämisessä?

Tultuani pari vuotta sitten FiComin hallituksen puheenjohtajaksi peräänkuulutin blogissani digi-Suomen edistämistä yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi. Puheenjohtajakauteni nyt päättyessä on mielenkiintoista katsoa taaksepäin ja pohtia, mitä on saatu aikaiseksi. On tietysti totta,...

Ajankohtaista

Blogi

Eurooppalainen ETSI standardoi 5G-broadcastingin TV:n jakelustandardiksi

...vastaavia teknologioita kuten esimerkiksi ATSC (Advanced Television Systems Committee). Kuten nykyinenkin TV-jakeluteknologia DVB-T, niin myös 5G-broadcasting ja muut broadcasting-teknologiat tarvitsevat radiotaajuuksia ja tulevaisuuden kannalta yksi olennaisista kysymyksistä on taajuuspolitiikka ja...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

...aikavälillä teleyritysten hallinnollista taakkaa ja lyhyellä aikavälillä aiheuttavat merkittäviä järjestelmien ja myyntikanavien kehittämiseen liittyviä kustannuksia. Myös uudella sopimuspaketteja koskevalla sääntelyllä on hallinnollista taakkaa lisäävä vaikutus. Taajuudet Suomessa taajuuspolitiikka on ollut...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto 26 GHz:n taajuusalueen huutokauppaa koskevista asiakirjaluonnoksista

...2020 järjestämän taajuushuutokaupan lopputuloksen perusteella. Suomessa on tehty erinomaista ja edistyksellistä taajuuspolitiikka, joka on siivittänyt meidät maailman johtavaksi mobiilimaaksi. Tätä taajuuspolitiikkaa tulisi jatkaa myös vastaisuudessa. Yleisen teletoiminnan harjoittaminen matkaviestinverkossa tulisi...

Ajankohtaista

Lausunnot

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka: ministeriön rooli on olla mahdollistaja

...Vielä emme voi tarkkaan tietää, mitä uudet teknologiat tuovat tullessaan ja miten ne tulevat arkeamme muuttamaan. Selvää kuitenkin on, että Suomen teknologisten kärkimaatavoitteiden toteuttamiseksi aktiivista taajuuspolitiikkaa on jatkettava, koska se...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE-luonnoksesta

...muun muassa tilanteissa, joissa yritys rikkoo tai laiminlyö 106 b:ssä mainittuja kuluttajansuojalain pykäliä 2:8a ja 6:9.[3] Taajuudet Suomessa taajuuspolitiikka on ollut erinomaisen onnistunutta, ja osin sen vuoksi Suomi on edelläkävijä...

Ajankohtaista

Lausunnot

5G mahdollistaa uutta liiketoimintaa

...Sanna Marin (kuva: Laura Kotila/VNK) Suomi on yksi mobiiliteknologian kärkimaista maailmassa. Kuinka pysymme huipulla myös jatkossa? Avaintekijöitä ovat hyvin toimivat markkinat ja edistyksellinen taajuuspolitiikka. Yritysten välinen kilpailu suomalaisilla mobiilimarkkinoilla on pitänyt...

Ajankohtaista

Uutiset

Rutkasti enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia

...on yli 9 miljoonaa matkaviestinliittymää, ja käytämme eniten mobiilidataa maailmassa. Tämä osoittaa, että suomalaiset ovat mobiilikansaa. Rohkea ja ennakkoluuloton taajuuspolitiikka on osaltaan mahdollistanut teknologian kehittämisen ja myös kannustanut ja rohkaissut...

Ajankohtaista

Blogi

Miten vauhditetaan digialan investointeja? Neljä neuvoa Hetemäen selvitykseen

...yksinkertaistamaan lupaprosesseja. Esimerkiksi mikrosahaus tulee saada pääasialliseksi rakentamistavaksi kaupunkialueilla.   Varmistamalla edelläkävijyys mobiilin laajakaistan rakentamisessa. Suomen edistyksellinen ja aktiivinen taajuuspolitiikka on ollut viisasta. Seuraava, ensi vuodeksi kaavailtu taajuushuutokauppa on toteutettava...

Ajankohtaista

Uutiset

Virkamiesesitykset pääosin linjassa FiComin tavoitteiden kanssa

Yritystoiminnan kannalta ennakoiva, läpinäkyvä ja tasapuolinen sääntely ovat kaiken A ja O. Ministeriöt ovat virkamiestyönä laatineet tavoitteitaan tulevalle hallituskaudelle. Tehtävälistoja on laadittu ennenkin, mutta aiemmasta poiketen nyt niitä on myös...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin kommentit telepaketin implementoimiseksi

...sellaista, että se mahdollistaa palvelut, innovaatiot ja se pohjautuu markkinaehtoisuuteen. Maailman parasta taajuuspolitiikkaa tulee jatkaa Suomen edelläkävijyyden säilyttämiseksi. Tässä keskeistä on toimilupaan perustuva taajuuksien jakomenettely sekä pitkäkestoiset ja selkeät toimilupakaudet....

Ajankohtaista

Lausunnot

Ilman digi-infraa maailma ei toimi

...ja laadulla. Suomi onkin mobiilin ykkösmaa: käytämme maailman eniten mobiilidataa per liittymä ja käytön hinta on meillä OECD-maiden edullisin. Palkintopallin korkeimmalla paikalla pysyminen edellyttää, että hyvin toimivaa taajuuspolitiikkaa jatketaan, ja langattomille laajakaistoille turvataan...

Ajankohtaista

Blogi

FiComin lausunto taajuussuunnitelmasta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa luonnoksesta radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi. FiCom esittää seuraavaa: TTO-alueiden maantieteellinen pienentäminen Asetusehdotus koskee toimiluvanvaraisten, teletoimintaan varattujen taajuusalueiden käyttörajoituksia. Asetusehdotuksessa...

Ajankohtaista

Lausunnot

Mobiilimenestys palvelee myös kuiturakentamista

...ja vaatii jatkossakin teleyrityksiltä kehitystyötä ja investointeja sekä valtiolta mahdollistavaa ja teleyrityksiä tukevaa taajuuspolitiikkaa, jolle 5G-toimilupien huutokauppa on luontevaa jatkoa.   Kiinteissä kuituliittymissä tarjontaa on enemmän kuin kuluttajakysyntää. Viestintäviraston tutkimuksen...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digitaalisen infrastruktuurin strategiasta

...ja investointeja, mutta myös mahdollistavaa ja teleyrityksiä tukevaa taajuuspolitiikkaa. Luonnoksessa esitetään, että koko 3,5 GHz:n taajuusalue huutokaupataan valtakunnalliseen käyttöön. FiCom pitää ehdotusta perusteltuna ja kannatettavana, koska se on aivan keskeinen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digi-infrastrategian tavoitteet kannatettavia

...Tämä edelläkävijyys vaatii teleyrityksiltä toimenpiteitä ja investointeja, mutta myös mahdollistavaa ja teleyrityksiä tukevaa taajuuspolitiikkaa. Taajuuksien valtakunnallinen jako kärkimaana pysymisen edellytys Strategialuonnoksessa esitetään, että koko 3,5 GHz:n taajuusalue huutokaupataan valtakunnalliseen käyttöön....

Ajankohtaista

Uutiset

Langattomat sukupolvet 1G, 2G, 3G, 4G, 5G…

...100 Mbit/s, ja myös 4G-verkkko toimi joka puolella Suomea. Mobiililaajakaistaliittymien yhteysnopeudet Suomessa Taajuuspolitiikka ja palveluiden huima kehitys Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi vuosituhannen lopussa, jälleen ensimmäisenä maailmassa, UMTS-taajuudet matkaviestiverkon operaattoreille. Toisin...

Ajankohtaista

Uutiset