FiComin lausunto digikompassin selonteosta

...tavoitteita digitaalisesta infrastruktuurista ja sen tavoitteista voidaan pitää kannatettavina. Kompassissa todetaan, että Suomessa viestintäverkkojen kehityksessä pääperiaate on teknologianeutraalius, johon kuuluu muun muassa se, että sekä kiinteää että langatonta laajakaistaa edistetään...

Lausunnot

Ranskan puheenjohtajuuskausi digiasioita täynnä

...Teknologianeutraalius on ollut Euroopan unionissa vahvasti toimintaa ohjaava periaate, jolla turvataan innovatiivisuus ja kasvatetaan kustannustehokkuutta. Teknologianeutraaliuden pitää näkyä EU-politiikassa muuallakin kuin vain juhlapuheissa. Eurooppalaisen digitaalisen identiteetin valmistelu jatkuu. Ensimmäisiä standardeja...

Ajankohtaista

Uutiset

Toimiva tv-markkinamme tulee säilyttää

...puolet kotitalouksista tilaa jotain maksullisia TV-sisältöjä. Näissä talouksissa on käytössä keskimäärin kaksi suoratoistopalvelua. Teknisiä ratkaisuja kohdeltava samalla lailla – suora sopiminen ensisijaista Parhaillaan uudistettavassa tekijänoikeuslaissa on tärkeää huomioida teknologianeutraalius. Tekijänoikeussääntelyn...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto laajakaistatukilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esityksestä laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2021 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa[1]: FiComin pääviestit FiCom kannattaa lain...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto komission Digitaalisesta kompassista

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston selvityksestä (E 48/2021 vp): Komission tiedonanto: 2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa:...

Ajankohtaista

Lausunnot

Miten valtio voi edistää 5G-verkkoja?

Valtioneuvosto on asettanut EU:n elpymistukirahoitusta koskevassa selonteossaan tavoitteeksi, että Suomi on ensimmäinen maa, jossa 5G on saatavilla kaikkiin talouksiin. Teleyritysten mukaan näin tapahtuu vuoteen 2025 mennessä. Suomi on viestintäpolitiikassaan edelläkävijämaa,...

Ajankohtaista

Uutiset

Onko teknologianeutraalius tavoitteena vain tyhjä sana?

Teknologianeutraalius on ollut Euroopan unionissa vahvasti toimintaa ohjaava periaate. Periaatteen mukaan tiettyyn hankkeeseen on ”hyödynnettävä parhaiten sopivaa huipputeknologiaa, jota pidetään sopivimpana kyseisen maantieteellisen alueen tarpeisiin.” Lisäksi linjataan, että ”on tarjottava...

Ajankohtaista

Uutiset

Hallitusohjelman digihankkeisiin tarvitaan vauhtia

...esitetty valtiontukien sääntely. Siinä laajakaistatukea koskevasta sääntelystä poistettaisiin teknologianeutraalius. Sanojen ja tekojen oltava samansuuntaisia Ongelmatonta ei asioiden edistäminen toki ole kansallisestikaan. Esimerkiksi tuoreessa EU-selonteossaan Suomi tuo esiin monia edistyksellisiä ajatuksia...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston EU-politiikkaselonteosta

...lainsäädäntöä, eli halutaan mahdollistaa innovaatiot ja kannustaa teknologiseen kehitykseen. Samalla korostetaan uuden teknologian tehokasta käyttöönottoa edelläkävijän ottein. On tietenkin oletettavaa, että linjatessaan EU-politiikkaa Suomi myös itse toteuttaa samoja periaatteita. Teknologianeutraalius...

Ajankohtaista

Lausunnot

Teleyritykset ja valtio vauhdittavat huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista sitoumuksella

...alueiden houkuttelevuustekijä, huippunopeat viestintäverkot, saadaan ripeästi ulottumaan koko maahan, muistuttaa FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa. Sitoumuksen mukaan nopeita yhteyksiä rakennetaan ensisijaisesti markkinaehtoisesti ja toissijaisesti julkisen tuen avulla. Lähtökohtana on teknologianeutraalius, eli...

Ajankohtaista

Uutiset

Millä vahvistetaan digitaalisia perustuksiamme?

...jossa myös FiCom on edustettuna, nousi esiin monia haastavia kohtia palveluiden parantamisessa. Yksi keskeinen asia on kaiken lainsäädännön teknologianeutraalius. Sen edistämisessä riittää edelleen tehtävää. Esimerkiksi arvonlisävero kohtelee eri tavalla ryhmäliikuntatunteja...

Ajankohtaista

Blogi

Suomi digitaalisen infran kärkimaana – Rinteen hallituksen eväät

...Aihe myös läpileikkaa eri toimialat tasapuolisesti. Teknologianeutraalius ja markkinaehtoisuus edistävät verkkorakentamista Rinteen ohjelma korostaa kiinteän ja langattoman laajakaistaverkon rakentamista tasapainoisesti.  Teknologiariippumaton lähestyminen on järkevää, koska eri tekniikat eivät ole toisiaan...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto 900 – 2100 MHz:n toimilupien hakuilmoituksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa 900 – 2100 megahertsin taajuusalueilla olevien verkkotoimilupien hakuilmoitusluonnoksesta. FiCom kommentoi seuraavaa: Toimilupien jako, teknologianeutraalius ja toimiluvan kesto Luonnoksessa ehdotetaan, että toimiluvat 900, 1800...

Ajankohtaista

Lausunnot