FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

...viestintäjärjestelmää (maanpäälliset verkot mukaan lukien) kehitettäessä tulee ottaa mukaan saatavilla oleva paras teknologiaosaaminen, mukaan lukien 5G/6G ja kvantti, sekä uudet avaruusalan toimijat ja niiden tarjoamat ratkaisuehdotukset. Suomi katsoo, että investointien...

Lausunnot

FiComin lausunto VN:n selvityksestä turvallisten yhteyksien ohjelmasta

...kehittämisen kustannuksella tai turhia päällekkäisyyksiä luoden eikä vain avaruusalan perinteisiä toimijoita hyödyttäen. Koko viestintäjärjestelmää (maanpäälliset verkot mukaan lukien) kehitettäessä tulee ottaa mukaan saatavilla oleva paras teknologiaosaaminen, mukaan lukien 5G/6G ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto komission Digitaalisesta kompassista

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston selvityksestä (E 48/2021 vp): Komission tiedonanto: 2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa:...

Ajankohtaista

Lausunnot

MustRead: Oppiminen digitalisoituu yhä nopeammin – suomalaisten kannattaa hyödyntää koulutus- ja teknologiaosaamistaan

Teksti: Mika Horelli, MustRead Yksi digiharppauksen suurimmista hyötyjistä on opetusala, jolla uutta teknologiaa otettiin enenevässä määrin käyttöön jo ennen koronaa. Poikkeusolot jäävät rokotusten myötä pian sukupolvikokemukseksi ja oppilaitoksiin palataan –...

Ajankohtaista

Uutiset