FiComin lausunto pakkokeinolain muutostarpeista

...olevien liittymien määrä on kasvanut vuositasolla selvästi enemmän kuin telepakkokeinojen kohteena olevien henkilöiden lukumäärä (s. 42). Teleyritysten velvollisuutena on mahdollistaa pakkokeinolain mukainen telekuuntelu ja televalvonta, mutta kynnystä telekuuntelun ja televalvonnan...

Lausunnot

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...velvollisuutena on mahdollistaa poliisilain mukainen telekuuntelu ja televalvonta, mutta kynnystä telekuuntelun ja televalvonnan käyttämiseksi on viime vuosina madallettu useaan otteeseen. Esityksessä ehdotetaan salaisia tiedonhankintakeinoja koskevaan poliisilain 5 lukuun useita merkittäviä...

Lausunnot

FiComin lausunto maalittamisesta

...kuin muualla, on kestämätön. Teleyrityksillä tulee aina olla oikeus täysimääräiseen korvaukseen kaikista viranomaisten avustamisesta aiheutuneista kustannuksista. Toteutuneiden telekuuntelu- ja televalvontadiaarien määrä kääntyi vuonna 2020 usean vuoden laskun jälkeen melko huomattavaan,...

Lausunnot

FiComin lausunto sotilaskurinpito- ja rikostorjuntalaista Puolustusvoimissa

...tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta (118 §), televalvonta (120 §), televalvonta teleosoitteen tai telepäätelaitteen haltijan suostumuksella (121 §) ja tekninen laitetarkkailu (135 §). Edelleen käytössä olisivat tukiasematietojen hankkiminen (123 §), suunnitelmallinen...

Lausunnot

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...ja televalvonnan kohteena olevien liittymien määrä on kasvanut vuositasolla selvästi enemmän kuin niiden kohteena olevien henkilöiden lukumäärä. Teleyritysten velvollisuutena on mahdollistaa poliisilain mukainen telekuuntelu ja televalvonta, mutta kynnystä telekuuntelun ja...

Lausunnot

FiComin lausunto rajavartiolainsäädännön muutostarpeista

...ei esitetä lisättäväksi. Perusteena on rikosnimikkeen kolmen vuoden rangaistusmaksimi, minkä vuoksi myöskään poliisilla ei ole oikeutta televalvontaan kyseisen rikoksen estämiseksi. Toisin kuin rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 58 §:ssä, jossa erikseen...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto pakkokeinolain muutostarpeista

...mukainen telekuuntelu ja televalvonta, mutta kynnystä telekuuntelun ja televalvonnan käyttämiseksi on viime vuosina madallettu useaan otteeseen. Työryhmämietinnössä ehdotetaan salaisia pakkokeinoja koskevaan pakkokeinolain 10 lukuun useita merkittäviä muutoksia, jotka lisäävät entisestään...

Ajankohtaista

Lausunnot