Elisan myydyimmät puhelimet ja älykellot tammikuussa 2023: kellopuhelin yleistyy lasten lisäksi aikuisten ranteissa

...kasvattavat suosiotaan. Omien terveystietojen käsittelyn lisääntyessä älylaitteissa, on tärkeää muistaa myös suojata tietojen käsittely näillä laitteilla, Nokkonen muistuttaa. Nokkonen näkee lasten kellopuhelimena suosituiksi nousseissa malleissa potentiaalia myös laajemmalle kohdeyleisölle: ‒...

Jäsenistön tiedotteet

Elisa pääsi jälleen tasa-arvoa mittaavaan 2023 Bloomberg Gender-Equality -indeksiin

Elisa on mukana tänään julkaistussa 2023 Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) -indeksissä, jossa arvioidaan sukupuoleen liittyvien tietojen raportointiin sitoutuneiden julkisesti listattujen yhtiöiden suorituskykyä kansainvälisesti. Vuoden 2023 indeksiin pääsi 483 yhtiötä 45...

Jäsenistön tiedotteet

DNA vauhdittaa älypuhelinten kiertotaloutta avaamalla Vaihtokapula-verkkokaupan

...ja myymisestä helppoa ja turvallista”, toteaa Valtonen. Kaikki Vaihtokapula-verkkokaupan käytetyt puhelimet käyvät läpi tiukan seulan. Kolmiportaisen ulkoisen kuntoluokittelun lisäksi jokaiselle puhelimelle tehdään ennen myyntiä täydellinen tietojen tyhjennys ja kattava piilovikatarkastus....

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto pakkokeinolain muutostarpeista

...nimenomaan välitettävänä olevaan viestiin. Lisäksi otettaisiin huomioon myöhemmin kuvattava saman luvun televalvontaa ja sen edellytyksiä koskevaan 6 §:ään ehdotettu muutos, jonka myötä tunnistamistietojen sijaan viitattaisiin jatkossa välitystietoihin. Tämän vuoksi tunnistamistietojen...

Lausunnot

FiComin lausunto poliisilain muuttamisesta

...televalvontaa ja sen edellytyksiä koskevaan 8 §:ään ehdotettu muutos, jonka myötä tunnistamistietojen sijaan viitattaisiin jatkossa välitystietoihin. Tämän vuoksi tunnistamistietojen hankkimisen sijaan televalvonnassa olisi jatkossa kyse viestinnän välittäjän hallussa olevien viestin...

Lausunnot

Telian tutkimus: digiuhkien merkitys nousi kansallisella agendalla, verkon ja datan kotimaisuus entistä tärkeämpää

...valmistauduttu, selviää Telian teettämästä tietoturvatutkimuksesta. Kyberturvallisuuden uhat ovat merkittävä yhteiskunnallinen riski Tärkeimmät digiturvallisuuteen liittyvät uhkakuvat yrityksille ja julkishallinnolle: palvelunestohyökkäykset, viestintäverkkojen häiriöt, tietomurrot sekä henkilö- ja yritystietojen riskit Verkkojen kotimaisuuden tärkeys...

Jäsenistön tiedotteet

ICT-ala on suuri kokoisekseen

...6,74 % Suomen BKT:sta Tilastokeskuksen Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan ICT-toimialan bruttoarvonlisäys vuonna 2021 oli 14 695 miljoonaa euroa, eli 6,74 prosenttia Suomen BKT:sta. Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen...

Uutiset

Päijät-Hämeen seitsemän kuntaa vauhdittavat valokuituverkkojen rakentamista

Päijät-Hämeen maakunnan seitsemän kuntaa haluavat edistää valokuituverkkojen rakentamista alueillaan. Investointihanketta tukevan taustatietojen keruu ja analyysit toteutetaan Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan sekä Sysmän kunnille. Valokuituhankkeiden edistämiseksi teettävät kunnat hankkeita...

Jäsenistön tiedotteet

Digiala ja viestintäverkot kiinnostivat vuonna 2022

...FiComin verkkosivuilla olivat Elina Ussan merikaapeleiden sijaintitietojen turvaamista käsittelevä juttu sekä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikuran digitalisaation optimaalista hyödyntämistä julkisissa palveluissa peräänkuuluttanut artikkeli. Blogeista eniten lukukertoja saivat pilvipalveluiden käyttöön julkishallinnossa, osaajapulaan...

Uutiset

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...pääsyä teleyrityksen laitetiloihin, järjestelmiin ja ohjelmistoihin, koska se muodostaa huomattavan uhan palveluiden häiriöttömyydelle ja tietoturvalle. Laitteen tai ohjelmiston asentamisen on perustuttava tuomioistuimen päätökseen. Yritysten tietojen edelleenluovutukset viranomaisten kesken ja erityisesti...

Lausunnot

Tutkimus: Näistä verkkouhista suomalaiset ovat huolissaan

Tietoturvauhat kuten verkkopankkitunnuksia kalastelevat huijaukset ja identiteettivarkaudet ovat tulleet jäädäkseen. DNA:n Digitaaliset elämäntavat 2022 -tutkimuksessa nousivat esiin suomalaisten pelot erityisesti henkilötietojen menetyksestä, identiteettivarkauksista ja pankkitilin hakkeroinnista. Myös maksukorttitietojen vuotaminen, arkaluontoisen...

Jäsenistön tiedotteet

Arjen digiturvallisuus

...Digiturvallisuuteen liittyvistä asioista suomalaisia huolestuttivat eniten tietojen käsittely väärin tai itselle epäedullisella tavalla, identiteettivarkauden kohteeksi joutuminen, tietojen tai rahan menettäminen hyökkäyksen tai huijauksen myötä sekä henkilötietojen kerääminen luvatta. Vähiten huolestutti...

Kyberturvallisuus

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

Hallintovaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamiseksi (HE 243/2022 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua...

Lausunnot

FiComin lausunto VN:n asetusluonnoksesta varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

...eri kriittisten toimijoiden yhteistyötä, tietojenvaihtoa ja viestintää keskeisenä ennen häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteita, niiden aikana ja palautumisvaiheessa. Osittain tähän liittyvä säännös on sähkömarkkinalain 29 §, jossa verkonhaltijan on toimittava häiriötilanteissa...

Lausunnot

Puhelimen katoamiseen kannattaa varautua jo ennakolta – tee ainakin nämä toimet puhelimellesi

Pikkujoulukausi lähenee, ja välillä sattuu ja tapahtuu – puhelimille siis. Jos puhelin juhlahumussa katoaa tai varastetaan, uuden laitteen saa tilalle, mutta sen sisältämien tietojen päätyminen vääriin käsiin voi aiheuttaa ongelmia....

Jäsenistön tiedotteet

ICT-ala on ratkaisijan paikalla

...välisen materiaalikierron ratkaisuihin. Digitaaliset alustat voivat toimia materiaalien markkinapaikkoina ja edistää markkinoiden syntymistä sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. Näiden alustojen välistä tietojen jakamista ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä voidaan...

Uutiset

Suomalaiset vaihtavat puhelimiaan tiuhaan – 75 %:lla lojuu kotona tarpeeton puhelin, joka voi olla riski

...on usein itselleen se isoin tietoturvariski, sillä usein yleisimmät tietoturvarikkeet tapahtuvat kun salasanoja ei vaihdeta säännöllisesti tai päivityksiä ladata asianmukaisesti. Lisäksi saatetaan käyttää sovelluksia, joiden tietojenkeruu ja -säilytys on käyttäjälle...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto maalittamisesta

...tukiasematietojen käytön perusterikoksia. Maalittamisen lisäämisellä televalvonnan perusterikokseksi, kuten sijaintitietojen ja tukiasematietojen hankkimista koskevien pykälien aiemmallakin muotoilulla, vaikutetaan merkittävästi henkilöiden perusoikeuksiin. Perusoikeuksia rajoitettaessa täytyy ottaa huomioon yleiset perusoikeuksien rajoitusedellytykset, joista nyt...

Lausunnot

Viestintäverkkojemme turvallisuutta sääntelevät lukuisat lait

...ja sen nojalla annetun lain perusteella Suomessa on saatavilla vesistöissä olevien kaapelien tarkat sijaintiedot kaikille avoimesta viranomaisen ylläpitämästä verkkopalvelusta. Tämä ei todellakaan lisää kyberturvallisuutta. Päinvastoin – kaapeleiden sijaintitietojen täydellinen ja...

Uutiset

Haittaohjelmahavainnot vähentyneet alkuvuonna, tietoturvahäiriöt lisääntyneet

Teleyritykset raportoivat entistä enemmän tietoturvahäiriötapauksia. Tietoturvaloukkauksista huijaukset ja tietojenkalastelu ovat yleisimpiä. Kyberturvallisuuskeskuksen haittaohjelmahavainnot lisääntyivät merkittävästi vuonna 2021, mutta määrä on kääntynyt laskuun vuoden lopulta alkaen. Päivitettyä tietoa aiheesta löydät FiComin...

Uutiset