FiComin lausunto määräysluonnoksesta verkkojen laadusta, yleispalvelusta yms.

...Lisäksi lain tasoista sääntelystä, johon teleyritys on oikeutettu, voidaan mainita SVPL:n 272 §, jossa on seikkaperäisesti säädetty, mihin toimenpiteisiin teleyritykset saavat ryhtyä tietoturvan toteuttamiseksi. Esityksessä ei ole otettu kantaa viranomaisliittymän...

Lausunnot

FiComin lausunto kybersolidaarisuussäädöstä koskevasta U-kirjelmästä

...tietoturvapalveluntarjoajat kyberturvallisuusasetuksen ja sen velvoitteiden piiriin. Muutoksella luotaisiin tietoturvapalvelutarjoajien sertifiointimekanismi, jolla pyritään lisäämään luottamusta näiden palvelujen laatuun ja siten helpottamaan luotetun eurooppalaisen kyberturvallisuuspalvelualan syntymistä sekä estämään palveluiden pirstaloituminen jäsenmaissa. Valtioneuvoston...

Lausunnot

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...ne eivät sovellu palveluiden käyttötarkoitukseen. Lisäksi puheenjohtajamaa Espanjan tuoreinkin, 8.9.2023 päivätty kompromissiteksti, on paikoin ristiriidassa ehdotetun sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen (ePrivacy) ja voimassa olevan ePrivacy-direktiivin, verkko- ja tietoturvadirektiivin päivityksen (NIS 2.0)...

Lausunnot

DNA:n tutkimukset osoittavat: suomalaiset kaipaavat lisätukea arkiseen tietoturvaan

...kiinnostuneempia tietoturvallisimmista laitteista ja yhteyksistä. Lisääntynyt etätyö kasvattaa tietoturvan merkitystä – myös reissussa ja mökillä Syyslomakausi on taas lähestymässä, jolloin yhä useampi siirtyy etätöihin, esimerkiksi mökille. Tällöin netin tärkeys korostuu...

Jäsenistön tiedotteet

Viime hetki muuttaa kritisoitua CSAM-asetusehdotusta

...CSA-materiaalin tunnistamiseksi edellyttäisi de facto tietoturvatoimenpiteiden, erityisesti päästä päähän -salauksen, kieltämistä, heikentämistä tai muutoin kiertämistä, jotta kyseinen tunnistaminen olisi mahdollista. Tämä johtaisi vakavaan perus- ja ihmisoikeuksien rajoitukseen sekä rajoittaisi muiden...

Uutiset

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...eivät sovellu palveluiden käyttötarkoitukseen. Lisäksi puheenjohtajamaa Espanjan tuoreinkin, 1.8.2023 päivätty kompromissiteksti, on paikoin ristiriidassa ehdotetun sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen (ePrivacy) ja voimassa olevan ePrivacy-direktiivin, verkko- ja tietoturvadirektiivin päivityksen (NIS 2.0) sekä...

Lausunnot

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

...yksityiskohtaisen sopimisen toteuttamisesta. Myös anonymisoinnin ja pseudonymisoinnin vaatimukset ovat kohtuuttomat ja epäselvät. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittamisen määräaika koetaan myös epätarkoituksenmukaisen tarkaksi velvoitteeksi. 72 tunnin määräaikavelvoite estää poikkeamatilanteessa tapahtuneen tarkoituksenmukaisen tutkinnan ja...

Lausunnot

FiComin lausunto tietoturvamääräyksen uudistuksesta

...NIS2:n aiheuttamat muutostarpeet ja vaikutukset tietoturvamääräyksen sisältöön on ehditty arvioimaan. ENISA:n määrittelemiin tietoturvan osa-alueisiin valittu lähestymistapa ei ole tietoturvan parantamisen kannalta kannatettava. Teleyrityksen kannalta on keskeistä, että se voi päättää...

Lausunnot

Kellarista pilveen ja kaikkialle – data pyörittää arkeamme

...etunsa: data on ollut lähellä yrityksen käyttäjiä tietoliikenneyhteyksistä riippumatta. Toisaalta jokaisen organisaation on pitänyt huolehtia itse tietoturvasta ja datan varmuuskopioinnista. Osaamisen tai vastuun lipsuminen on johtanut pahimmillaan dramaattisiin uutisiin. It-palveluntarjoajan...

Blogi

Valtiokonttori: matka hybridistä puhtaaseen pilveen

...on laskenut viimeiset 4–5 vuotta. Hinta ei kuitenkaan ole ainoa tai tärkein syy pilveen siirtymisessä. Oleellista on myös uusien digipalveluiden kehittäminen ja ajantasainen tietoturva. Vaatimukset kehitysnopeudesta, ketteryydestä ja tietoturvasta ovat...

Uutiset

Tutkimus paljastaa, että ilmastotekijät vaikuttavat nuorten liittymän ja älypuhelimen valintaan

...hyödyntäminen on huomattavasti ympäristöystävällisempää kuin uuden raaka-aineen kaivaminen maaperästä. Toimimattomatkin laitteet kannattaa kierrättää, koska ne voidaan joko kunnostaa, purkaa varaosiksi tai kierrättää. Asianmukainen kierrätys ei myöskään vaaranna tietoturvaa. DNA:lle kierrätykseen...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto 900 ja 1800 megahertsin verkkotoimilupien ns. 2G-toimilupaehdon välitarkastelusta

...ja nykyään niitä käyttää enää pieni määrä asiakkaita. Kun 2G ja 3G siirtyvät historiaan, vapautuu verkon kapasiteettia uusille, tietoturvallisemmille ja energiatehokkaammille 4G- ja 5G-verkoille. Uudet verkkotekniikat mahdollistavat esimerkiksi älykkään sähköverkon...

Lausunnot

Älypuhelin on luotettava kumppani ulkomailla – tarkista reissaajan viiden turvallisuusvinkin lista

...Varmuuskopiointi. Varmuuskopiot iOS -laitteella Avaa Asetukset > [nimesi] > iCloud > iCloud-varmuuskopio. Laita päälle iCloud-varmuuskopiointi. 5. Käytä tietoturvaa ja VPN-yhteyttä julkisissa wifi-verkoissa Älypuhelin kannattaa suojata tietoturvaohjelmistolla, kun laitteella käytetään verkkopankkia...

Jäsenistön tiedotteet

Elisan myydyimmät puhelimet ja älykellot kesäkuussa 2023: Laitevalinnoissa korostui sujuva käyttö myös lomapaikkakunnilla

...jotka tukevat mökki- ja haja-asutusalueiden yleisiä taajuusyhdistelmiä, kymmenestä suosituimmasta puhelimesta puolet on tällaisia, Nokkonen jatkaa. Yrityspuolella laitteiden etähallinnan rooli kasvaa Yrityskäytössä korostuvat laitteiden pitkät elinkaaret sekä järjestelmä- ja tietoturvapäivitykset. –...

Jäsenistön tiedotteet

Tietoturvauhat ovat tulleet jäädäkseen – suomalaiset uskovat niiden lisääntyvän lähivuosina, selviää DNA:n tutkimuksesta

...mahdollisuutta voidaan pienentää tietoturvapalvelun avulla”, summaa Kamtsan. Tietoisuus tietoturvauhista kasvanut Yhä useampi vastaaja kokee omaavansa tarpeeksi tietoa tietoturvauhista. Erityisesti alle 25-vuotiaat kokevat tietonsa tietoturvauhista riittäviksi (75 %). Kokemus riittävästä tiedosta...

Jäsenistön tiedotteet

Elisan IT-liiketoiminta palkittiin osaamisesta automaatiossa ja tekoälyssä – osaaminen tunnistettu myös merkittävissä asiakkuuksissa

...sai tunnustusta muun muassa erityisen innovatiivisten ratkaisujen synnyttämisestä asiakkailleen sekä työntekijöidensä osaamisen kehittämisestä. – IT-edelläkävijänä vahvuuksiamme ovat tietoturva-, tekoäly- ja automaatio-osaaminen, ja haluamme olla suomalaisorganisaatioiden luotetuin kumppani näissä aiheissa. Asiakaskeskeisyys...

Jäsenistön tiedotteet

Ilmastostrategialla yhtenäinen kuva ympäristövaikutuksista

...kuinka paljon laitteita tarvitsee ja kuinka usein ne pitää uusia. Ja jos on välttämätöntä, esimerkiksi tietoturvallisuuspäivitysten vuoksi siirtyä uuteen laitteeseen, vanhan kierrätykseen toimittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Mitään sähkö- ja elektroniikkajätettä...

Uutiset

Käytetty digilaite kuuluu kierrätykseen

...laitteesi operaattorin tai kodinkoneliikkeen lukolliseen tietoturva-astiaan tai SEIFFI-palvelun kautta. Palautuspisteisiin tuodut laitteet käsitellään tietoturvallisesti: puhelimen kaikki tiedot poistetaan ja muisti tyhjennetään joko digitaalisesti ylikirjoittamalla tai mekaanisesti murskaamalla niin, että tietoja...

Uutiset

DNA selvitti, miten suomalaisperheissä sovitaan lapsen puhelimen käytön pelisäännöistä – ruutuajassa sopimus harvoin pitää

...tuoda DNA Kauppaan, jossa se tyhjennetään tietoturvallisesti”, sanoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko. Ruutuajassa toiveet ja käytäntö kohtaavat harvoin 5–12-vuotiaiden lasten puhelimen käyttöaikaa rajoitetaan selvästi useammin kuin vanhempien lasten. Alakouluikäisten...

Jäsenistön tiedotteet

Toukokuu oli vilkas puhelinmyynnin sesonki – myös turvatuotteiden suosiossa poikkeuksellista kasvua

...kuluttajat suosivat yhä laadukkaampia älypuhelimia”, sanoo Saranpää. Kuluttajat panostavat älylaitteiden turvallisuuteen Yhä useammat puhelinten ja muiden älylaitteiden ostajat ovat kiinnostuneita omasta tietoturvastaan. Operaattori vastaa tietoliikenneverkkojen ylläpidosta ja rakentamisesta turvallisella teknologialla,...

Jäsenistön tiedotteet