Viranomaisten tietojenvaihtoa ja toimivaltuuksia kehitetään lähivuosina

...kyberturvallisuuden strateginen tavoitetila, yhteistoiminta ja viranomaisprosessit, tilannekuva, tiedonvaihto, vaikuttaminen ja vastatoimet, tiedonhankinta ja viranomaisverkkojen suojaus. Kyber-PTR:ää koskeneessa hallituksen esityksessä ehdotettiin, että viranomaisten tiedonvaihto-oikeuksia laajennetaan vakavissa tietoturvaloukkaustilanteissa tai uhkissa. Lain oli...

Uutiset

Turvallisuutemme digimaailmassa vaatii selkeää työnjakoa

...laajentamista koskeva lakiesitys, joka on olennainen osa vakavien tietoturvaloukkaustilanteiden hallintaa. Yhteiskunta luo raamit ja toimintaympäristön myös kyberasioissa sekä pitää yllä tilannekuvaa, kun taas yritykset toteuttavat tarvittavat kybertoimet. Viranomaisten rooli varautumisessa...

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (kyber-PTR)

...selkeä. FiCom esittää, että käsittely- ja luovutusedellytyksistä tehdään lähiaikoina kokonaisarviointi. 1. Yleiset kommentit viranomaisten toimintamahdollisuuksista tietoturvaloukkauksien selvittämiseksi Viranomaisten (Liikenne- ja viestintävirasto, poliisi, suojelupoliisi ja Puolustusvoimat) tiedonvaihto-oikeuksien laajentaminen vakavissa tietoturvaloukkaustilanteissa tai...

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

...koskemaan myös tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajia, koska Suomi on pilvipalvelujen käytössä EU:n kärkeä. Yritysten tietojen edelleen luovuttaminen ulkomaille FiCom näkemyksen mukaan viranomaisten toimintaedellytykset vakavissa tietoturvaloukkaustilanteissa tai niiden uhkissa tulee taata muun...

Lausunnot

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

...kannalta merkittävissä tietoturvaloukkaustilanteissa. Tavoitteena on luoda edellytykset viranomaisten tiedonvaihdolle ja virka-avulle vakavissa tietoturvaloukkaustilanteissa ja -uhkissa säätämällä loukkausten selvittämisen kannalta keskeisten viranomaisten keskinäisestä oikeudesta vaihtaa tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi välttämättömiä tietoja. Keskeiset edellytykset...

Lausunnot

Haittaohjelmahavainnot vähentyneet alkuvuonna, tietoturvahäiriöt lisääntyneet

...Liikenne- ja viestintävirasto Huijaukset ja tietojenkalastelu tyypillisimmät tietoturvaloukkaukset Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntijat antavat ensiapua ja neuvovat tietoturvaloukkausten uhreja. Vuonna 2019 Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijat käsittelivät noin 4500 tapausta, vuonna 2020 luku oli jo...

Uutiset

Tietoturvauhkat ja -häiriöt

...Myös ilmoitukset henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ovat lisääntyneet merkittävästi vuoden 2016 jälkeen. Traficomin arvion mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tietoturvaloukkausten määrä olisi yhtäkkiä kasvanut. Sen sijaan teleyritykset ovat todennäköisesti alkaneet paremmin...

Kyberturvallisuus

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PTR-tiedonvaihto)

...FiCom esittää, että käsittely- ja luovutusedellytyksistä tehdään lähiaikoina kokonaisarviointi. 1. Yleiset kommentit viranomaisten toimintamahdollisuuksista tietoturvaloukkauksien selvittämiseksi Luonnos koskee viranomaisten yhteistoimintaa yhteiskunnan kriittisten toimintojen kannalta merkittävissä tietoturvaloukkaustilanteissa. Tavoitteena on luoda edellytykset...

Lausunnot

Tilastokatsaus: tietoisuus tietoturvauhkista kasvaa

...sellaisten uhkista. Loukkauksen tai uhkan merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tilaajien ja käyttäjien oikeuksien suoja, palvelun käytettävyys ja maantieteellisten vaikutusten laajuus. Näiden merkittävien tietoturvaloukkausten määrä on ollut laskussa. Suurin osa teleyritysten...

Ajankohtaista

Uutiset

ePrivacy etenee, GDPR:ssä vieläkin epäselvyyttä

...maiden tietosuojaviranomaiset ovat linjanneet esimerkiksi henkilötietojen tietoturvaloukkausilmoitusten osalta hyvin seikkaperäisesti ilmoituskynnyksistä ja ilmoitusten sisällöstä.  Kotimainen valvoja sen sijaan tyytyy viittaamaan Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeistuksiin, jotka ovat usein englanniksi ja paikoitellen varsin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto TSV:n toimiston toimintakertomuksesta

...toimisto on ilmoittanut vastaanottaneensa useamman tietoturvaloukkausilmoituksen ja todennut palaavansa tarvittaessa aiheeseen, rekisterinpitäjälle jää epäselväksi, onko asia käsitelty vai onko se vielä jonossa. FiComin jäsenet toivoisivat TSV:n toimistolta selkeämpää informaatiota siitä,...

Ajankohtaista

Lausunnot