FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

...Erilaiset jakeluyritykset asetetaan eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, minkälaisessa verkossa ne tv-ohjelmistoja asiakkailleen tarjoavat tai minkälaisesta verkosta tv-ohjelmistoja vastaanottavat. Eriarvoinen asema koskee asunto-osakeyhtiölain nykysäännösten vuoksi teleyritysten ohella myös yhteisantennijärjestelmiä, joista ainakin...

Lausunnot

Suomi kärkisijoilla digibarometrissa

...katsottavia palveluita tarjoavia yrityksiä. Vuonna 2021 teleyritykset investoivat selvästi enemmän matkaviestinverkkoon kuin aikaisempina vuosina, 333 miljoonaa euroa. Sen sijaan investoinnit kiinteään verkkoon sekä tv- ja radiotoimintaan laskivat. Lue lisää: Traficom...

Uutiset