FiComin lausunto digikompassin selonteosta

...ja mittareita, jotka ovat parhaillaan suunnittelun alla. Kokonaisuus on laaja ja ehdotettuja avaintuloksia on runsaasti, joten niiden priorisointi on keskeistä toimeenpanon onnistumiseksi. Osaaminen Osaamisen tavoitteet ovat hyviä, mutta työperäiseen maahanmuuttoon...

Lausunnot

Hei, sinä digiosaaja – Suomi tarvitsee sinua!

Ammattitaitoisen työvoiman riittävyydestä on tullut keskeinen tekijä Suomen kilpailukyvylle. Kaikki toimialat digitalisoituvat, joten ICT-osaajia tarvitaan paitsi digialalla, myös kaikkialla muualla. Osaajapula uhkaa jo kansantalouttamme. Suomella ei ole varaa jäädä teknologisen...

Uutiset

Tulevaisuuden tekijät

”Palkkaa asenne, kouluta kompetenssi”. Tuo vanha rekrytointifraasi toki pitää tärkeän viestin sisällään, muttei ratkaise koko ICT-alaa rienaavaa osaajapulaa. Suomessa työskennellään EU-maista eniten juuri digialalla ja oikean osaamisen pitkäjänteinen rakentaminen on...

Uutiset

Koulutetusta työvoimasta globaali kilpailu

Maahanmuuttovirastossa on viime aikoina satsattu paljon siihen, että maahantulolupavaihe eli oleskeluluvan hakeminen ei muodostuisi pullonkaulaksi. Virasto on tehnyt systemaattista työtä prosessiensa ja asiakaspalvelunsa kehittämiseksi, kertoo Migrin apulaispäällikkö Elina Immonen. Tässä...

Uutiset

Töitä tarjolla kyber- ja data-analytiikkaosaajille

...tarpeisiin joustavilla koulutusratkaisuilla, ja työperäistä maahanmuuttoa täytyy sujuvoittaa. Kun kysyimme jäsenyhtiöiltämme, mitkä asiat ne näkevät tärkeimmiksi digialan osaajien saatavuuden varmistamisen kannalta, nousi yritysten ja oppilaitosten yhteistyö selvästi ykköseksi. Myös koulutusta...

Uutiset

FiComin lausunto digikompassin selontekoluonnoksesta

...osaamisen osa-alueen tavoitteet riittävän strategisia ja tarkoituksenmukaisia? Osaamisen tavoitteet ovat hyviä, mutta työperäiseen maahanmuuttoon tulisi panostaa huomattavasti enemmän. Luonnoksen kirjaus pitkälle digitalisoiduista oleskelulupaprosesseista on hyvä lähtökohta, mutta Suomessa opiskelevien ja...

Lausunnot

FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi

EtusivuSearch results for 'ty��per��inen maahanmuutto' FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi Voit ladata tavoitteet pdf:nä täältä. Tutustu tavoitteisiimme tarkemmin klikkaamalla otsikoita alla 1. Digitalisaatiota on edistettävä Digitaalinen infra alemman sähköveroluokan...

Suomi tarvitsee johdonmukaista työperäistä maahanmuuttoa

...Lisäksi Suomen kielen koulutusta on oltava tarjolla niille, jotka aikovat jäädä pysyvästi. Kuten uusimmista eläkelaskelmista voidaan päätellä, työperäinen maahanmuutto on pienentyvän syntyvyyden Suomessa edellytys hyvinvoinnin jatkumiselle. Globaalisti kilpailuilla aloilla työ...

Ajankohtaista

Uutiset

Yritykset: eniten pulaa pilvipalvelu- ja viestintäverkkoasiantuntijoista

...tarpeisiin joustavilla koulutusratkaisuilla, ja työperäistä maahanmuuttoa täytyy sujuvoittaa. Kun kysyimme jäsenyhtiöiltämme, mitkä asiat ne näkevät tärkeimmiksi digialan osaajien saatavuuden varmistamisen kannalta, lista näytti tältä: tietoliikenne-/tekniikka-alojen toisen- ja korkea-asteen aloituspaikkojen lisääminen...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

...lainsäädännön tuoma mahdollisuus. Toisaalta valtiovarainministeriön arviomuistion mukaan maahanmuuttajat voivat saada vahvan sähköisen tunnistusvälineen vasta, kun henkilölle on myönnetty suomalainen henkilötunnus Maahanmuuttoviraston oleskeluluvan myöntämisen prosessissa ulkomaalaislain (301/2004) mukaisesti. Tähän prosessiin mahdollisesti...

Ajankohtaista

Lausunnot

Osaaminen on edelläkävijyytemme perusta

...asiantuntijoita myös ulkomailta. Tavoitteena on, kuten työministeri Tuula Haatainen kertoo, lisätä osaajien työperäistä maahanmuuttoa nopeuttamalla lupakäsittelyä niin, että se kestää keskimäärin kuukauden. Työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien lupien saaminen tulee tehdä mahdollisimman...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta

...korkeatasoisuus, maksuton koulutusjärjestelmä sekä puhdas luonto ovat vetovoimatekijöitä, joilla voidaan tehdä Suomesta houkutteleva vaihtoehto paitsi huippuosaajille myös heidän perheilleen. Työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien lupien saaminen tulee tehdä mahdollisimman sujuvaksi ja nopeaksi....

Ajankohtaista

Lausunnot

Osaavien työntekijöiden saatavuus on varmistettava

...digiyhteiskunnan tulevaisuuden välttämätön edellytys. On myös tärkeää luoda sellainen kulttuuri, joka kannustaa jokaista koko työuran kestävään oppimiseen. Työperäistä maahanmuuttoa sujuvoitettava Kun kotimainen työvoima ei kykene vastaamaan ICT-osaajien tarpeeseen, tarvitsemme asiantuntijoita...

Suomi digitalisaation kärkimaaksi

...turvallisuus, taloudellinen vakaus, infrastruktuurin korkeatasoisuus, maksuton koulutusjärjestelmä sekä puhdas luonto ovat vetovoimatekijöitä, joilla voidaan tehdä Suomesta houkutteleva vaihtoehto paitsi huippuosaajille myös heidän perheilleen. Työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien lupien saaminen tulee tehdä...

Työ, jolla on merkitystä

...yhdenmukaistettua. Vahva osaaminen on tehnyt Suomesta digiyhteiskunnan. Tästä osaamisesta on pidettävä kiinni. Tutkimusrahoitusta ja yliopistojen resursseja on suunnattava kansakunnan hyvinvoinnin kasvattamiseen. Uudelleen kouluttamalla ja työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä täydennetään ICT-alan kasvavaa...

Ajankohtaista

Blogi

Töitä on – mistä tekijät?

...maahanmuuton sujuvoittaminen Hallitus on helpottamassa Suomessa opiskelevien ja tutkinnon suorittaneiden jäämistä maahan uudistamalla ja sujuvoittamalla lupakäytäntöjä. Tavoitteena on lisäksi kasvattaa osaajien työperäistä maahanmuuttoa nopeuttamalla lupakäsittelyä niin, että se kestää keskimäärin...

Ajankohtaista

Uutiset

Digi-Suomen edistäminen – tulevan hallituksen kärkihanke?

...panostusta koulutuksen lisäämiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tarvitaan myös lisää panostuksia jo työelämässä olevien koulutukseen edesauttamaan siirtymistä aloille, joissa osaajia tarvitaan. Varmistaaksemme kansallisen kilpailukykymme on Suomen myös mahdollistettava kansainvälisten huippuosaajien maahanmuutto...

Ajankohtaista

Blogi

Neljä askelmaa digitalisaation huipulle

...huippuosaajia. Osaamisen varmistamiseksi tarvitaan yhteiskunnan voimakasta panostusta koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Matemaattisten ja teknisten taitojen rinnalla korostuu myös luova ja yhteiskunnallinen ajattelu. Työperäinen maahanmuutto on viimein saatava yritysten kannalta joustavaksi...

Ajankohtaista

Blogi