FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

...kuin nyt lausunnolla olevassa U-jatkokirjeessä UJ 6/2022 vp:kin. Teleyrityksille tärkeät välittäjien vastuuvapaus, alkuperämaaperiaate sekä yleisen valvontavelvollisuuden kielto ollaan säilyttämässä ehdotetussa asetuksessa, mikä on yritysten toiminnan sekä oikeusvarmuuden kannalta keskeistä, ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digimarkkinan innostettava innovoimaan

...vastuun välillä on tärkeää myös muille digipalvelun tarjoamista harkitseville toimijoille. Millaisena näet vastuuvapaussääntelyn aseman uudessa muuttuneessa digiympäristössä? On tärkeää, että vastuuvapaussääntely on selkeää ja läpinäkyvää kaikille verkkoalustojen toimijoille ja käyttäjille....

Ajankohtaista

Uutiset

Digipalvelusäädöksessä vielä riskejä

...edellytyksistä, palveluntarjoajien vastuista, velvoitteesta poistaa laittomat verkkosisällöt sekä sananvapaudesta, kuluttajansuojasta ja tietosuojan toteutumisesta. Laittoman sisällön valvonta ei kuulu palveluntarjoajalle Välittäjinä toimivien teleyritysten vastuuvapaus tiedon sisällöstä on niiden toiminnan perusta. Siksi...

Ajankohtaista

Uutiset

Komission säädösehdotuksissa edetty, mutta parannettavaakin on

...erittäin tärkeää, että välittäjien vastuuvapaus, alkuperämaaperiaate sekä yleisen valvontavelvollisuuden kielto on säilytetty myös neuvoston muotoilussa.  Artiklaan 14 ehdotettua ilmoitusmenettelyä on tarkennettu niin, että pelkkä ilmoitus laittomasta sisällöstä ei itsessään välttämättä...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

...ja alkuperämaaperiaate säilytettävä Asetukseen ehdotettu vastuuvapaussääntely vastaa nykyisin EU:ssa voimassa olevaa sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin (sähkökauppadirektiivi) vastuuvapausääntelyä. Tämä on erittäin kannatettavaa, sillä välittäjinä toimivien teleyritysten vastuuvapaus tiedon sisällöstä on niiden...

Ajankohtaista

Lausunnot

EU:n digisäädösten varmistettava yritysten toimintamahdollisuudet tulevaisuudessakin

...suomalaisten ja Suomessa toimivien eurooppalaisten palveluntarjoajien toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. On huojentavaa huomata, että komission ehdotuksessa sähkökauppadirektiivin erilaisia välittäjiä koskevat vastuuvapaussäännökset, alkuperämaaperiaate sekä yleisen valvontavelvollisuuden kielto ollaan siirtämässä asetukseen lähes muuttumattomina,...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto komission ehdotuksesta digipalvelusäädökseksi

...aktiivisesti mukana vaikuttamassa neuvoston kantaan sekä suomalaisten ja Suomessa toimivien palveluntarjoajien tulevaisuuden toimintamahdollisuuksiin. Välittäjien vastuuvapaus ja alkuperämaaperiaate säilytettävä On huojentavaa huomata, että komission ehdotuksessa sähkökauppadirektiivin erilaisia välittäjiä koskevat vastuuvapaussäännökset ollaan...

Ajankohtaista

Lausunnot

Sähkökauppadirektiivin perusperiaatteet säilytettävä

...mutta julkisuudessa on sen yhteydessä esitetty puheenvuoroja, jotka käytännössä johtaisivat sähkökauppadirektiivin perusperiaatteiden romuttamiseen. Esimerkiksi direktiivin sisältyvä välittäjien vastuuvapaus on ollut eurooppalaisen ICT-alan kehityksen oikeudellinen perusta. Jos tämä rapautuu, eurooppalaisen ICT-alan...

Ajankohtaista

Uutiset

Operaattoreista ei saa tehdä sisältöpoliiseja

...Teleyritysten vastuuvapaus tiedon sisällöstä on niiden toiminnan perusta. Sähkökauppadirektiivissä säädellään välittäjinä toimivien palveluiden vastuusta niin, ettei pelkkää tiedonsiirtoa, välimuistiin tallentamista tai hosting-palvelua tarjoava ole direktiivin mukaisesti toimiessaan vastuussa asiakkaidensa tai...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomen muistioluonnos sähkökauppadirektiivin uudistamisesta kannatettava

...lisäämään välittäjän vastuuta ja koettelevat sähkökauppadirektiivin vastuuvapausartiklojen rajoja, joten FiCom pitää tietoyhteiskunnan palvelujen välittäjien ehdollisen vastuuvapauden säilyttämistä ensiarvoisen tärkeänä sähkökauppadirektiivin sääntelyä uudistettaessa. Välittäjien vastuuvapaus on ollut eurooppalaisen ICT-alan kehityksen oikeudellinen...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin kommentit alustavista näkemyksistä Digital Services Act -lainsäädäntöhankkeeseen

...huomiota seuraavaan: FiComin keskeiset viestit Välittäjien vastuuvapaus tulee säilyttää ja verkkoalustojen vastuuta selventää mieluummin kokonaan uudella palveluntarjoajakategorialla. Yhteenkään välittäjään ei tule kohdistaa velvoitteita, joiden toteuttaminen on mahdotonta tai taloudellisesti kohtuutonta....

Ajankohtaista

Lausunnot

Tekijänoikeudet eivät saa johtaa sensuuriin

...vastuuvapaussääntelyn kanssa. Sen mukaan internetin palveluntarjoaja ei ole vastuussa palveluun päässeestä, mahdollisesti tekijänoikeuden alaisesta sisällöstä, mikäli se poistetaan oikeudenhaltijan ilmoituksesta. Yrityksille ei aseteta raskaita, oikeudellisesti epäselviä velvoitteita eikä kansalaisten sananvapaus...

Ajankohtaista

Blogi

EU:n DSM-direktiiviesitys uhkaa luoda merkittävää oikeudellista epävarmuutta

...ja se jää tulkinnanvaraisiksi. Ehdotettu artikla ei esimerkiksi anna selvyyttä siihen, onko kyseessä muutos sähkökauppadirektiivin 14 artiklan vastuuvapaussääntelyyn, jonka tämänhetkisen muotoilun kanssa ehdotettu monitorointivelvoite ei ole yhteensopiva. Ehdotettu säännös ei...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi mediapoliittisesta ohjelmasta

...pitää tärkeänä, että eurooppalaiseen laittomien sisältöjen sekä vihapuheen vastaisiin toimiin osallistuessa huomioidaan sähkökauppadirektiivissä säännelty välittäjien ja alustojen vastuuvapaus, jota EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö on vielä täsmentänyt Vaikka ensisijainen keino tulisi olla lähteellä...

Ajankohtaista

Lausunnot