FiComin lausunto tulevaisuusselonteosta

...ovat täysin riippuvaisia tietoliikenneyhteyksistä. Varautuminen mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin häiriöihin on Suomessa kansainvälisestikin poikkeuksellisen hyvä. Kun sähkön hinta nousee, se lisää yhä enemmän painetta kehittää myös digitaalisen infran energiatehokkuutta. Uusi teknologia...

Lausunnot

FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...tietoliikenneyhteyksistä. Varautuminen mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin häiriöihin on Suomessa kansainvälisestikin poikkeuksellisen hyvä. Kun sähkön hinta nousee, se lisää yhä enemmän painetta kehittää myös digitaalisen infran energiatehokkuutta. Uusi teknologia on entistä energiapihimpää....

Lausunnot

Sähköveron alennus parantaisi kilpailukykyä

Yhteiskuntamme ei toimi ilman digitaalista infraa, jota taas ei ole olemassa ilman sähköä. Toisaalta myös sähköverkot ovat täysin riippuvaisia tietoliikenneyhteyksistä. Varautuminen mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin häiriöihin on Suomessa kansainvälisestikin poikkeuksellisen hyvä....

Uutiset

Kohti vuotta 2023: olemme osa ratkaisua

...verkoista joka tunti ja joka päivä. Varautuminen on saanut aivan uudenlaista painoarvoa, ja kyberturvallisuudesta huolehtiminen on luonnollisesti entistäkin tärkeämpää. Se on yhteispeliä meidän digi-infrasta huolehtivien tahojen ja käyttäjien – yritysten,...

Blogi

FiComin lausunto VN:n asetusluonnoksesta varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

...palauttamisen etusijajärjestyksestä? Tilannekuvasta ja viestinnästä Sähkönkeskeytyksiin ja mahdolliseen sähköpulaan varautuminen edellyttää koordinoitua tilannekuvaa ja yhteistä viestintää, jotta kaikilla kriittisen infrastruktuurin toimijoilla olisi edellytykset varautua sähköpulaan ja sähkökeskeytyksiin parhaalla mahdollisella tavalla....

Lausunnot

Viranomaisverkkojen iskunkestävyys vaatii varautumista

Varautuminen on ollut viranomaisverkkojen ylläpitäjille arkipäivää aina, mutta kiristynyt turvallisuustilanne sekä sähkön ja energian riittävyys haastavat myös Erillisverkkoja. Asiakkaamme, kuten pelastajat, rajavartijat ja ensihoitajat, tarvitsevat ja oikeutetusti odottavat, että heille...

Blogi

Mahdollinen sähköpula vaikuttaa myös viestintäverkkoihin

...erittäin huolellisesti, ja sen laatimiseen ovat osallistuneet Suomen parhaat asiantuntijat. Sähköpulan aiheuttamat katkokset sähkön jakelussa ovat määräyksen tarkoittamia häiriötilanteita. Suomessa varautuminen viestintäverkkojen sähkönsaannin häiriöihin on kansainvälisesti poikkeuksellisen hyvä. Operaattorit varmistavat...

Uutiset

FiComin lausunto valmiuslain muuttamisesta

...tulevaisuudessa, ja siihen varautuminen on tarpeen myös lainsäädännön tasolla. Onko mahdollista, että valmiuslain käyttöönoton raja tätä kautta madaltuu? Sähköisen viestinnän palvelulaki antaa tehokkaat raamit Suomessa viestintäverkkojen kattavalla turvallisuus- ja varautumissääntelyllä...

Ajankohtaista

Lausunnot

TIETO22: kyberuhkiin varaudutaan yhdessä

...erilaisista vioista ja virheistä, joihin hyvä varautuminen ennakolta nopeuttaa niistä toipumista. TIETO22-harjoituksen organisoinnista vastaa Huoltovarmuusorganisaation Digipooli yhteistyössä Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Varautumiseen ja turvallisuuteen on Suomessa kiinnitetty huomiota pitkään: ensimmäinen TIETO-harjoitus...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto turvallisuusympäristön muutoksiin liittyvästä ajankohtaisselonteosta

...kyberpuolustuksessa, kuten muillakin kansallisen turvallisuuden osa-alueilla, on hyvin vähäinen.  Nato-jäsenyys mahdollistaisi laajemman tuen ja yhteistoiminnan myös kyberpuolustukseen liittyvissä kysymyksissä. Teleoperaattoreiden varautuminen erilaisiin kyberuhkiin on kokonaisvaltaista ja jatkuvaa. Riskien tunnistamisesta ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Yritysten varautuminen on kybersuojauksemme perusta

Suomessa varautumista on suunniteltu ja harjoiteltu, kuten Financial Timesin artikkelistakin käy ilmi. Suomen vahvuutena on yksityisen ja julkisen sektorin luottamuksellinen yhteistyö. Viranomaisten rooli on koordinoida asioita eri hallinnonalojen välillä ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Viestintäverkkojen rakentaminen ja kyberturvallisuus

Suomessa rakennetaan jatkuvasti uusia ja parannetaan jo käytössä olevia viestintäverkkoja. Verkkojen laitteita ja ohjelmistoja uusitaan ja huolletaan säännöllisesti. Kyse on merkittävistä investoinneista, sillä euromääräisesti verkkoihin käytetään joka vuosi suunnilleen puoli...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevasta valtioneuvoston selonteosta

FiComin pääviestit Teleyrityksellä tulee olla samanlainen oikeus täyteen korvaukseen viranomaisten avustamisesta kuin tiedonsiirtäjällä, myös henkilötyöstä (LiVL 26/2018 vp, s. 4 ja LiVL 1/2022 vp). Toissijaisesti kustannusten tasoa on seurattava tiiviisti...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kyberturvamme vaatii vahvaa panostusta

...ja panostusta kaikilta asianosaisilta.  Yhteiskunnan varautuminen ei hoidu juhlapuheilla eikä tiekarttoja laatimalla. Siihen tarvitaan poliittista toteuttamistahtoa, riittävät resurssit sekä eri toimialojen yhteistyötä. Digialalla kyberturvallisuuteen varautuminen on osa normaalia, jokapäiväistä toimintaa....

Ajankohtaista

Uutiset

Ukrainan kriisi heijastuu myös kybermaailmaan

...Karlamaa, Traficom Kyberturvallisuuden varautuminen entistä tärkeämpää Ukrainassa on havaittu vuoden 2022 aikana useita kyberhyökkäyksiä. Hyökkäyksiin kuuluivat hallinnon verkkosivuihin kohdistuvia palvelunestohyökkäyksiä, järjestelmien tietoja tuhoava haittaohjelmia ja erilaisia kalasteluyrityksiä. Käytetyt menetelmät eivät...

Ajankohtaista

Uutiset

Kansalaisten turva on valtion vahva kyberpanostus

...kehitystyötä ja panostusta – sama pätee niin yritysten kyberturvatoimiin kuin valtionkin varautumiseen.  Yhteiskunnan varautuminen ei hoidu juhlapuheilla eikä tiekarttoja laatimalla; siihen tarvitaan poliittista toteuttamistahtoa ja eri toimialojen jatkuvaa, jokapäiväistä työtä....

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom vietti kyberkuukautta kouluttaen

Lokakuu on perinteisesti Euroopan kyberturvallisuuskuukausi. Kyberturvan ytimessä on ennalta varautuminen erilaisiin uhkiin ja häiriötilanteisiin. Tänä vuonna FiCom on keskittynyt tämän tietoisuuden lisäämiseen ja kouluttanut kyberkuukauden aikana eri toimialojen edustajia. FiCom...

Ajankohtaista

Uutiset

Korona altisti myös tietojenkalastelulle ja palvelunestohyökkäyksille – hybridityö haastaa yritysten tietoturvan

...uudelleensuunnittelua”, Toni Vartiainen linjaa. Eikä sekään riitä. ”Pelkkä tietoturvauhkilta suojautuminen ei riitä, vaan yrityksillä on oltava jatkuva näkyvyys  tietoturvan tilaan. Varautuminen hyökkäyksiin sekä erilaisten tilanteiden harjoittelu on nyt  entistä tärkeämpää....

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

MustRead: Kyberturvallisuudesta tuli loputon kilpajuoksu

...kiertävänä puheenjohtajamaana toimineen Saksan kaavailujen mukaan varautuminen kyberuhkiin on tulevaisuudessa huomioitava kaikessa siinä tekniikassa, mikä unionin alueella hyväksytään käyttöön. Vaatimukset koskisivat kaikkea viranomaisten ja yritysten käyttämää teknologiaa sekä kuluttajatekniikkaa. On myös...

Ajankohtaista

Uutiset

Digialan onnistumiset nostavat kyberturvallisuuden kehitystarvetta

Tietoliikenteen ja ICT-järjestelmien varautumiskyky poikkeamiin on avainasemassa, kun pohditaan yhteiskunnan jatkuvuudenhallintaa huoltovarmuusnäkökulmasta. Kuluneen vuoden aikana se on osoittautunut keskeiseksi kahdella tapaa – tosielämän poikkeustilanteessa ja kriittisten toimialojen kyberturvallisuuden kypsyystarkastelussa. Onnistumiset...

Ajankohtaista

Uutiset