FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

FiComin keskeiset viestit Suomen kanta on kannatettava. Kohdennettua verkkomainontaa säännellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa sekä tulevassa sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksessa, joten sitä ei tule säännellä lainkaan digipalvelusäädöksessä. Ns. dark patterns -sääntelyn on oltava...

Ajankohtaista

Lausunnot

Mainonnan kohdennus kaipaa läpinäkyvyyttä

EU:n digipalvelusäädöksen tavoitteena on varmistaa tasavertaiset kilpailuedellytykset, läpinäkyvyys ja lakien noudattaminen myös digimaailmassa. Yksi osa-alue, jota sääntely koskee, on kohdennettu mainonta. EU:n komission pohjaesityksessä kohdennetun mainonnan läpinäkyvyyttä haluttiin lisätä, ja...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom Forum -aamu 2.2.2022: Verkkomainonta digitalisaation ajurina

Euroopan unionissa parhaillaan käsiteltävänä olevan Digital Services Actin (DSA) tavoitteena on asettaa raamit digipalveluiden tarjonnalle ja käytölle Euroopassa. Tulevaan lainsäädäntöön liittyy kysymyksiä mm. digitaalisia palveluita tarjoavien yritysten yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista ja kilpailun...

Ajankohtaista

Uutiset

Avoimen internetin tulevaisuus puhuttaa

...Kartat, Android-käyttöjärjestelmä, Google Kuvat, Chrome-selain, Play-sovelluskauppa sekä YouTube. Lukuisat verkossa toimivat yritykset ovat tehneet saman ratkaisun – ne eivät peri käyttäjiltä maksuja, vaan myyvät verkkosivujen tai sovelluksen mainostilaa. Verkkomainonta on...

Ajankohtaista

Blogi

Digimarkkinan innostettava innovoimaan

Digipalvelusäädöstä (Digital Services Act) käsitellään parhaillaan EU:n toimielimissä. DSA asettaa raamit digipalveluiden tarjonnalle ja käytölle Euroopassa. Tulevaan lainsäädäntöön liittyy kysymyksiä mm. digitaalisia palveluita tarjoavien yritysten yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista ja reilun kilpailun...

Ajankohtaista

Uutiset

Digipalvelusäädöksessä vielä riskejä

...kolmannen sektorin toimijat käyttävät kohdennettua mainontaa hyväkseen toiminnassaan. Ei ole mitään syytä säännellä kohdennettua verkkomainontaa parlamentin esittämällä tarkkuudella digipalvelusäädöksessä, sillä henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle – myös kohdennettujen mainosten osalta –...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom Forum -aamu 2.2.2022: Verkkomainonta digitalisaation ajurina

...datapohjaisen kohdennetun mainonnan rooli markkinointiviestinnässä ja miten se tulee kehittymään. FiCom Forum -aamun paneelikeskustelussa keskiviikkona 2.2.2022 klo 8.30 -9.30 vaihdetaan mielipiteitä siitä, mitä verkkomainonta on, miten se toimii ja mikä...

Ajankohtaista

Uutiset

Komission säädösehdotuksissa edetty, mutta parannettavaakin on

...ovat alkuperämaaperiaatteen vastaisia, ja kompromissiteksteissä on säilytetty aiemmat kohdennettua verkkomainontaa koskevat lisäykset. Kohdennettua verkkomainontaa säännellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa sekä tulevassa sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksessa, joten sitä ei tarvitse säännellä digipalvelusäädöksessä. Euroopan parlamentin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digipalvelusäädös-jatkokirjelmästä

...19.10.2021 päivätyissä kompromissiteksteissä on säilytetty aiemmat lisäykset kohdennettua verkkomainontaa koskeviin johdantokappaleisiin 52 ja 63. Kohdennettua verkkomainontaa ei kuitenkaan tule selkeyden vuoksi säännellä tällä tarkkuudella digipalvelusäädöksessä, sillä henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle,...

Ajankohtaista

Lausunnot