Onko sähköisen viestinnän direktiivi enää tarpeellinen?

...tulossa merkittävästi lisää muun muassa kyberturvallisuuteen, esteettömyyteen, tekijänoikeuteen, kuluttajansuojaan, tietosuojaan ja verkkoneutraliteettiin. Myös erilaiset monitorointi-, esto- ja poistovelvoitteet ovat lisänneet teleyritysten velvoitteita. EECC on oman aikansa tuote Sähköisen viestinnän direktiivi...

Uutiset

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...päivityksen (NIS 2.0), yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä verkkoneutraliteettisääntöjen suojaamien perusperiaatteiden kanssa. Asetusehdotuksen tulee olla yhteensopiva muun EU-sääntelyn kanssa Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt ratkaisuissaan täysin selväksi, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin...

Lausunnot

FiComin lausunto laajakaistatukilain HE-luonnoksesta

...pitää valitettavana, että notifiointia ei ole edes yritetty, vaikka valtioneuvosto suhtautui ryhmäpoikkeusasetuksen ehtoihin hyvin kriittisesti. Notifiointia tukisi muun muassa BERECin ja Traficomin verkkoneutraliteettiasetusta koskevat ohjeistukset ja kannanotot, joissa kiinteät langattomat...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

...sellaisiin käyttökohteisiin, joihin niitä ei ole tarkoitettu. Myös verkkoneutraliteettiasetuksessa (art 4) on asetettu kiinteälle ja matkaviestinverkolle erilaiset nopeuden ilmoittamistavat ja siihen on selkeät ja perustellut syynsä. Teknologianeutraalia olisi asettaa yleispalveluyhteydelle...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin näkemykset EU- ja kansainvälisen tason toimenpiteistä

...taajuuksien osoittamiseksi langattomille laajakaistayhteyksille. Roaming-asetuksen välitarkastelussa tulee huolehtia siitä, että säännellyt tukkuhinnat ovat alhaisella tasolla vähittäishintoihin nähden. Tukkuhintatason alhainen taso kannustaa verkkoinvestointeihin. Verkkoneutraliteettiasetuksen vaikutusten seuranta uusien teknologien ja palveluiden innovaatioille...

Ajankohtaista

Lausunnot