FiComin lausunto kyberkestävyyssäädöksestä

...käyttöönottoon ja siten heikentää EU-alueen kilpailukykyä. Esimerkiksi mobiiliverkkoteknologioissa tehdään jatkuvaa ja laajamittaista kansainvälistä standardointityötä, jossa yhtenä keskeisenä ominaisuutena on verkkoturvallisuus. Tämä tulisi huomioida vaatimuksissa. Ehdotuksen vaatimukset eivät saa hidastaa esimerkiksi...

Lausunnot

Kaapeliradion siirtovelvoite voi pahimmillaan johtaa laajoihin verkkohäiriöihin

...jatkamalla operaattorit pakotetaan toimimaan vastoin sähköisen viestinnän palvelulain verkkoturvallisuussäädöksiä. Vanhentuvan teknologian ylläpitäminen myös heikentää operaattoreiden kykyä hallita kaapeliverkon kyberriskejä, mikä on erityinen haaste nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Kokonaisuutena tarkastellen kaapeliradion jakeluvelvoitteen...

Uutiset

Viestintäverkkojemme turvallisuutta sääntelevät lukuisat lait

...toimintaa ei voi perustella direktiivin vaatimuksilla tai tietämättömyydellä. Myös EU-sääntelyä runsaasti Tieto- ja verkkoturvallisuusdirektiivin uudistus (NIS 2), CER, 5G-kyberturvallisuuden työkalupakin uudistus ja avoimen radioverkon (ORAN) turvallisuutta koskeva raportti ovat uutta...

Uutiset

Tuotteille ja ohjelmistoille CE-kybermerkki?

Euroopan komissio antoi 15.9.2022 ehdotuksen kyberkestävyyssäädökseksi. Cyber Resilience Actin (CRA) tavoitteena on saada markkinoille entistä turvallisempia tuotteita ja tehdä turvallisuudesta yhä läpinäkyvämpää. Samalla kasvatetaan EU:n kyberpuolustuskykyä. Tarkoituksena on varmistaa, että...

Uutiset

Sähköisen viestinnän palvelulaki on viestintäverkkojen turvallisuussääntelyn ydin

...pikaisesti tarkastella direktiiviä ja selvittää myös, miten kansallisella sääntelyllä merikaapeleiden sijaintitietoja voitaisiin suojata ja niiden turvallisuutta parantaa. Tieto- ja verkkoturvallisuusdirektiivin uudistus, 5G-kyberturvallisuuden työkalupakin uudistus ja avoimen radioverkon (ORAN) turvallisuutta koskeva...

Ajankohtaista

Uutiset

Vahva salaus varmistaa kyberturvallisen yhteiskunnan

FiComin jäsenyhtiöt tekevät jatkuvasti yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa, jotta internet olisi turvallisempi niin yrityksille kuin yksityishenkilöille. Samalla FiCom kuitenkin tukee vahvaa salausta, jolla demokraattisessa yhteiskunnassa on keskeinen rooli kyberturvallisuuden ja käyttäjien...

Ajankohtaista

Uutiset

MustRead: Kyberturvallisuudesta tuli loputon kilpajuoksu

...noin 30.000 kertaa.  Verkkoturvallisuusasiantuntijoiden mukaan yksin korona-aikana maaliskuun alusta lokakuun loppuun verkkohyökkäykset pankkeja vastaan ovat kasvaneet 238 prosenttia ja lisäksi erilaisten tietojen kalasteluyritysten määrä on kasvanut kuusinkertaiseksi aikaisempaan verrattuna. Jos...

Ajankohtaista

Uutiset