Talvilomalle ulkomaille? DNA:lta muistilista matkailijalle – varmista näillä vinkeillä, ettei roamingista koidu yllättävää lisälaskua

Talviloma tarkoittaa monelle ulkomaille lähtöä. Ulkomaille matkustaessa kotimainen puhelinliittymä toimii paikallisen operaattorin verkossa, mitä kutsutaan verkkovierailuksi eli roamingiksi. Siltä varalta, että roamingiin liittyvät ohjeistukset ovat päässeet unohtumaan, DNA:n mobiililiiketoiminnan johtaja...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto verkkovierailun jatkokirjelmästä U 19/2021 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle, joka koskee komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (U 19/2021 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta...

Ajankohtaista

Lausunnot

Euroopan parlamentti esitti muutoksia verkkovierailusäännöksiin

Nykyinen roaming- eli verkkovierailusääntely on voimassa vuoden 2022 kesäkuun loppuun. Sääntelyn uudistamisessa Euroopan parlamentin ehdotukset eroavat komission ja neuvoston näkemyksistä. Euroopan parlamentin lokakuussa annetussa neuvotteluvaltuutuksessa esitetään lukuisia muutoksia komission ehdotukseen....

Ajankohtaista

Uutiset

Roaming-sääntelyä tulee jatkaa

Eurooppalaiset voivat matkustaessaan toisessa EU- tai Eta-maassa käyttää matkaviestinpalveluja joko samalla hinnalla kuin kotimaassaan tai pienellä lisämaksulla, joka lisätään kotimaan hintaan. Nykyinen verkkovierailusääntely tuli voimaan vuonna 2017. Tämän vuoden helmikuussa...

Ajankohtaista

Uutiset

Hallitusohjelman digihankkeisiin tarvitaan vauhtia

...Myös digijättien asemaan halutaan EU:ssa puuttua regulaation keinoin.  Matkapuheluita ja mobiilidatan käyttöä koskevaa verkkovierailusääntelyä päivitetään parhaillaan. Sen suhteen on oltava tarkkana, etteivät eteläiset jäsenmaat rakenna roaming-sääntelystä itselleen rahastusmallia. Viimeisen kahden...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto verkkovierailusta

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (U 19/2021 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Roaming-sääntelyä tulee jatkaa

Eurooppalaiset voivat matkustaessaan toisessa EU- tai Eta-maassa käyttää matkaviestinpalveluja joko samalla hinnalla kuin kotimaassaan tai pienellä lisämaksulla, joka lisätään kotimaan hintaan. Nykyinen verkkovierailusääntely tuli voimaan vuonna 2017. Nyt Euroopan komissio...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto hallituksen esityksestä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muutoksista

...Ruotsissa tunnistustapahtumien hinta on alimmillaan noin 1,6 senttiä tunnistustapahtumaa kohden. Kilpailun ja palvelun saatavuuden lisäämistä on vakiintuneesti pidetty perustuslakivaliokunnassa hyväksyttävänä perusteena omaisuuden suojan rajoittamiselle. Esimerkiksi teleyrityksille asetettua verkkovierailuvelvoitetta ja korvauksen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muutoksista

...hinta on alimmillaan noin 1,6 senttiä tunnistustapahtumaa kohden. Kilpailun ja palvelun saatavuuden lisäämistä on vakiintuneesti pidetty perustuslakivaliokunnassa hyväksyttävänä perusteena omaisuuden suojan rajoittamiselle. Esimerkiksi teleyrityksille asetettua verkkovierailuvelvoitetta ja korvauksen rajaamista tasapuoliseksi...

Ajankohtaista

Lausunnot

Telealan yleiset sopimusehdot

...vastaa asiakas. Ylimääräiset kustannukset voit estää ottamalla verkkovierailumahdollisuuden pois käytöstä. Tietoturva Palvelun käytön, laitteiden sekä ohjelmistojen riittävä tietoturva on omalla vastuullasi, joten suojaathan laitteesi ja ohjelmistosi tietoturvapalvelulla ja huolehdit sen...

Telia lanseeraa 5G-verkkovierailun ensimmäisenä Pohjoismaihin

Telian asiakkaat Suomesta, Norjasta ja Ruotsista voivat nyt käyttää matkapuhelimen nettiä 5G-verkossa kaikissa kolmessa maassa. 5G-verkkovierailun eli -roamingin käyttämiseksi asiakkaat tarvitsevat 5G-liittymän ja -älypuhelimen sekä heidän on oltava alueella, jolla on...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

DNA:n liittymissä nyt rajaton tiedonsiirto myös Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Baltiassa

DNA on parantanut kuluttajille suunnattujen liittymiensä verkkovierailuhinnoittelua Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa, missä liittymien tiedonsiirto on 24.6. alkaen ollut rajatonta ja sisältyy nyt liittymän kuukausimaksuun. Parannus koskee automaattisesti...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Komission tavoitteena säilyttää verkkovierailun hyödyt

...tavoitteena on varmistaa verkkovierailusääntelyn jatkuminen, jotta voidaan säilyttää edut, joita sääntely on tuonut eurooppalaisille asiakkaille. Vaikka sekä vähittäis- että tukkutason verkkovierailumarkkinoilla on havaittavissa joitakin merkkejä kilpailun kiristymisestä, komission mukaan taustalla...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE-luonnoksesta

...ilman yhteyksiä, joten paikallisen verkkovierailun tukkutason yleispalvelulle ei myöskään ole tarvetta. Jos verkkovierailua koskevaa kohtaa ei katsota mahdolliseksi poistaa jatkovalmistelun yhteydessä, tulee sen perusteluja avata ja kuvata niissä Suomen mobiilimarkkinoiden...

Ajankohtaista

Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä tunnistus- ja luottamuspalvelulain muuttamiseksi

...Esimerkiksi teleyrityksille asetettua verkkovierailuvelvoitetta ja korvauksen rajaamista tasapuoliseksi ja kohtuulliseksi aiheutuneisiin kustannuksiin nähden on perusteltu painavalla yhteiskunnallisella tarpeella. Kilpailun lisääntymisen arvioitiin alentavan hintoja ja parantavan palvelutasoa sekä lisäävän kyseessä olevien...

Ajankohtaista

Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä tunnistus- ja luottamuspalvelulain muuttamiseksi

...palvelun saatavuuden lisäämistä on vakiintuneesti pidetty perustuslakivaliokunnassa hyväksyttävänä perusteena omaisuuden suojan rajoittamiselle. Esimerkiksi teleyrityksille asetettua verkkovierailuvelvoitetta ja korvauksen rajaamista tasapuoliseksi ja kohtuulliseksi aiheutuneisiin kustannuksiin nähden on perusteltu painavalla yhteiskunnallisella tarpeella....

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto laeiksi sähköisen viestinnän palvelulain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoimintalain muuttamisesta

...ole käytössä esimerkiksi tilapäisen häiriön tai pienimuotoisen katvealueen takia, luonnoksessa ehdotetaan kansallista verkkovierailua viranomaisviestinnän takaamiseksi. FiCom pitää hyvänä luonnoksessa esitettyä menettelyä ja porrasteista rakennetta, jolla verkkovierailu on tarkoitus järjestää. Kyseessä...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto HE:n luonnokseen laeiksi sähköisen viestinnän palvelulain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoimintalain muuttamisesta

FiComin keskeiset viestit: FiCom pitää esityksen tavoitteita ja ehdotuksia tarkoituksenmukaisina ja kannatettavina. Kansallista verkkovierailua koskevan sopimuksen tulee perustua kaupalliseen ja tasapuoliseen sopimukseen. Hintavertailu ei sovellu viranomaistoiminteiden toteuttamiseen verkkovierailussa. Verkko-operaattoriksi valitun...

Ajankohtaista

Lausunnot