Onko puolueilla digitavoitteita?

...rakentamista. Muutoksessa olisi tarkkaan arvioitava, mikä kaikki lasketaan digitaaliseen infrastrukturiin ja miten muutos vaikuttaisi verotusjärjestelmän kokonaisuuteen, jottei verojärjestelmä vääristyisi epätarkoituksenmukaisella tavalla. Tiukassa taloustilanteessa uusia veronalennuksia on arvioitava kriittisesti. Mikäli vaikutus...

Uutiset

ICT-ala on suuri kokoisekseen

ICT-toimiala on merkittävä toimiala Suomessa. Toimiala tuottaa esimerkiksi 6,74 % Suomen BKT:sta ja sen yrityksissä työskentelee noin 121 000 henkilöä. Tässä tilastokatsauksessa on koostettuna tietoja ICT-alan merkityksestä Suomessa. Tarkemmin ICT-alan...

Uutiset

Sähköveron alentaminen hyvä keino edistää kilpailukykyistä digi-Suomea

...noin puoli miljardia euroa. Kireä verotus hidastaa välttämättömiä investointeja, joita moderni yhteiskunta menestyäkseen tarvitsee. ”On hienoa, että Marinin hallitus poisti konesaleilta niiden sähköverotukseen vaikuttaneen keinotekoisen kokorajan”, kiittää FiComin toimitusjohtaja Elina...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

...markkinaehtoisesti erittäin kilpaillulla markkinalla. Investointeja, joita moderni yhteiskunta menestyäkseen tarvitsee, ei pidä hidastaa verottamalla. Hallitus toteutti konesalien verotusta koskevan tavoitteen poistamalla niiden keinotekoisen kokorajan. Suomen globaali kilpailukyky parani päätöksen myötä...

Lausunnot

Sulavatko napajäät ennen kuin lainsäädäntö saadaan digiaikaan?

...Tapahtumatietoja hyödyntämällä voisimme luopua pitkälti ilmoituskäytännöstä ja siirtyä kohti reaaliaikaisempaa verotusta, joka tapahtuisi taustalla ilman, että verotusta varten tarvitsisi tehdä erillisiä toimenpiteitä. Verotus olisi luonnollinen osa yritysten ja ihmisten arkea....

Uutiset

Mobiilivarmenteella tunnistaudut verkossa helposti ja turvallisesti

...klikkaamalla pääset kertomaan puhelinnumerosi, johon tunnistautumispyyntö lähetetään. Pyynnön tultua hyväksyt sen ja näppäilet puhelimeesi Mobiilivarmenteen tilauksen yhteydessä itse määrittelemäsi salasanan – ja pääset jatkamaan verotustietojesi tarkastelua tai vaikkapa ilmoittautumaan kaupungin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto verohallinnon päivitetystä Energiaverotusohjeesta

Kiitämme mahdollisuudesta lausua päivitetystä energiaverotusohjeesta. Energiaverotusohje (diaarinumero VH/1061/00.01.00/2022) vastaa pääosin toimialan näkemystä. On kuitenkin perusteltua, että soveltamisalassa konesalitoiminnan määritelmää tarkennetaan HE 178/2013 perusteluidenkin mukaisesti koskemaan myös toiminnanharjoittajan pääasialliseen liiketoimintaan olennaisesti...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston EU-politiikkaselonteosta

...Finland -hanke ovat tärkeitä, mutta eivät täytä elpymistuen kunnianhimoista tavoitetta. Reilu verotus ja omat varat  On tärkeää, että Suomi osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, jolla varmistetaan alustatalouden ja digitalouden...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tuleva vuosi on toivoa täynnä

...vauhdittaa mm. reaaliaika- ja datatalouden toimia. Lisäksi sähköverouudistuksesta on vielä toteuttamatta kaikenkokoisten palvelinkeskusten samanlainen kohtelu. Datakeskusten yhdenmukainen verotus on tärkeää Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja digikehityksen vauhdittamiseksi. On myös keskeistä, ettei...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin tavoitteet

EtusivuSearch results for 'verotus' FiComin tavoitteet Yhteiskunnan rooli on olla digitalisaation mahdollistaja. Yhteiskunta edistää digitalisaatiota huolehtimalla siitä, että säädösympäristö on investointeihin kannustava. EU- ja kansallisella sääntelyllä ja näiden ylikireillä tulkinnoilla...

Millä vahvistetaan digitaalisia perustuksiamme?

...lisätoimia voimme siis poliitikoilta odottaa? Monipaikkaisuuden kohdalla ongelma lienee se sama vanha: miten tasata kotikunnan ja kakkosasunnon sijaintikunnan tuloja ja menoja. Toivottavasti ratkaisu ei ole uuden verotusoikeuden luominen maakuntaveron tapaan....

Ajankohtaista

Blogi

Konesalien verotus järkevöityy

Hallitus on toteuttamassa lupaamansa sähköverouudistuksen ensi vuoden alusta. Teollisuussähkön taso lasketaan EU:n minimiin, ja samalla energiaveronpalautukset poistuvat. Malli on nykyistä läpinäkyvämpi ja parantaa Suomen kilpailukykyä. Ruotsissa EU:n minimitaso on sähköverotuksessa...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi digitalisaation kärkimaaksi

...tulee huolehtia markkinaehtoisen kilpailutilanteen edellytyksistä ja tasapuolisuudesta kilpailijamaihin nähden.  On myös tärkeää, että verotus ja sääntely ovat läpinäkyviä ja tasapuolisia. Digitalisaatio luo konkreettiset välineet onnistua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Se antaa keinot...

Moderni digiyhteiskunta on uudistuva ja tasapuolinen

Yhteiskunnan rooli: digitalisaation mahdollistaja Yhteiskunta edistää digitalisaatiota huolehtimalla siitä, että säädösympäristö on investointeihin kannustava. On tärkeää, että verotus ja sääntely ovat läpinäkyviä ja tasapuolisia. Kaiken sääntelyn pitää olla ennakoitavaa, selkeärajaista,...

Digitalisaatio on ilmastohaasteen ratkaisija – ICT-ala ratkaisujen tekijä

...myös tukiasemien käyttämän sähkön verotusta. Toivottavaa on myös se, että Suomi pystyy houkuttelemaan esimerkiksi uusia datakeskusinvestointeja – ja olemaan kilpailukykyinen kohdemaa Ruotsin ja Norjan rinnalla. Keskeinen kysymys on, miten alan...

Ajankohtaista

Uutiset

Kun maailma meni verkkoon

...lainsäädäntö on entistäkin ajankohtaisempi vaatimus. Esimerkiksi arvonlisäverotus kohtelee edelleen eriarvoisesti eri tapoja tuottaa palvelu. Ryhmäliikuntatunti paikan päällä ja sen livestriimaus ovat alemman arvonlisäveron piirissä kuin sama jumppa myöhemmin netistä katsottuna...

Ajankohtaista

Blogi

Digitalisaatio auttaa energiatehokkuudessa – ja tarvitsee siihen sähköä

...melko tasavertaiset, mutta sähkön verotus on naapurimaassamme huomattavasti kevyempää. Ruotsi laski muutama vuosi sitten sähköveronsa EU:n minimitasolle. Ruotsiin verrattuna sähkövero on Suomessa moninkertainen: suurille datakeskustoimijoille 14-kertainen ja pienille, alle viiden...

Ajankohtaista

Uutiset

Elina Lepomäki: Tuottavuuslisät tulevat digistä

...tai palvelu on kehitetty ja missä arvo syntyy. Varsinkaan ei ole kansantaloudellisia perusteita verottaa “digiä” yhtään enempää kuin analogista, vaan pikemmin tuoda aineettoman pääoman verotus lähemmäs perinteisen pääoman verotusta. Esimerkiksi...

Ajankohtaista

Uutiset

Miten vauhditetaan digialan investointeja? Neljä neuvoa Hetemäen selvitykseen

...markkinaehtoisen kilpailutilanteen edellytyksistä ja tasapuolisuudesta kilpailijamaihin nähden.  On tärkeää, että sääntely sekä verotus ovat läpinäkyviä ja tasapuolisia. Miten yhteiskunta parhaiten turvaa ICT-alan investoinnit? Avaamalla julkisen tiedon rajapintoja ja digitalisoimalla kaikki...

Ajankohtaista

Uutiset

Datakeskukset tärkeitä alueiden kehitykselle

...tuottavat datakeskukset siirtyisivät tähän veroluokkaan. Pidän näitä muutoksia todella tärkeinä.  Tilanteessa, jossa sähkö hyvin suurelta osin tuotetaan päästöttömästi ei ole syytä pitää kiinni verotusperiaatteesta, joka pohjautuu ajatukseen sähköstä päästöjen aiheuttajana. ...

Ajankohtaista

Uutiset