FiComin kommentit komission yhteisrakentamisdirektiivin uudistamista koskevaan konsultaatiokyselyyn

Euroopan komissio on uudistamassa yhteisrakentamis- ja käyttödirektiiviä. Uudistamistyötä varten komissio lähetti asiaa koskevan laajan konsultaatiokyselyn. FiComin näkemyksen mukaan direktiivin tavoite eli nopeiden laajakaistayhteyksien tarjonnan edistäminen teleyritysten ja muiden eri infrarakentajien...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digitalisaation perusta on laadukkaassa digi-infrassa

...ja parantaa edelleen sekä luopua vireillä olevasta keskistetystä sijaintitietopalvelusta. Kunnat ja muut toimijat tulee velvoittaa toimittamaan järjestelmään omat rakennussuunnitelmansa. Lisäksi lainsäädännöllä tulee huolehtia siitä, että yhteisrakentaminen on rakentajia kannustavaa. Yhteisrakentamista...

Suomi digitalisaation kärkimaaksi

...velvoitetaan toimittamaan järjestelmään omat rakennussuunnitelmansa. Lainsäädännöllä huolehditaan, että yhteisrakentaminen on rakentajia kannustavaa. Yhteisrakentamista helpotetaan siten, että uusien tiehankkeiden ja teiden peruskorjausten yhteydessä tienpitäjä asentaa putkivaraukset johtoja varten. Kotitalousvähennystä laajennettava ja...

FiComin lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

...työryhmä ehdottaa lisäksi, että kartoitetaan ja tehostetaan langattoman verkkoteknologian ja valokuituyhteyksien käyttöönottoon instrumenttien vaikuttavuutta: yhteisrakentaminen, peittovelvoitteet, rahoitusohjelmat (mm. alueellinen, kansallinen, EU), tehostetaan kuntien lupakäytäntöjä ja vauhditetaan käyttöönottoa taloudellisella tuella (ml....

Ajankohtaista

Lausunnot

Helsingin tavoitteena maailman paras digi-infra

”Kaupunki haluaa olla aktiivinen digitaalisen infran edellytysten varmistamisessa. Tämä tarkoittaa prosessien sujuvoittamista ja viranomaisohjauksen kehittämistä, mutta erityisesti suunnitelmallista yhteistoimintaa digitaalisen infran toimijoiden kanssa”, sanoo Helsingin kaupungin katutöiden haittojen vähentämisen projektinjohtaja Jyrki...

Ajankohtaista

Uutiset

Viestintäverkkojen rakentaminen jatkuu myötätuulessa

Teleyritykset ovat toteuttaneet valmiuslaissa tarkoitetut varautumista koskevat sääntelyvelvoitteensa erinomaisen hyvin. Käytännössä tämä on näkynyt jokaiselle suomalaiselle siten, että viestintäverkot toimivat myös poikkeusoloissa. Yhteiskunnan siirtyminen etätöihin ja -opetukseen on osoittanut, että...

Ajankohtaista

Blogi

FiComin lausunto verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelman toimittamismääräyksestä

Liikenne- ja viestintävirastolle Asia: Lausuntopyyntö; Määräys verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (71/2019 M) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (71/2019 M) sekä sen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Lupaviidakosta rivakampaan rakentamiseen

...aina kun mahdollista Sähkö- ja telekaapeleiden laittaminen samaan ojaan kuulostaa järkiratkaisulta. Sitä se onkin aina silloin, kun yhteisrakentaminen on mahdollista. Viestintäverkkojen rakentamisessa yksi suurimmista kulueristä on maan kaivaminen. Sähkö- ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Elinvoimaiset kunnat ja kaupungit tarvitsevat valokuitua

...ja kaukolämpöyhtiöt. Yleisimmässä yhteisrakentamisen muodossa sähköyhtiö muuttaa pien- tai keskijänniteverkkoa ilmakaapeloinnista maakaapeloinniksi ja asentaa samalla alueelle valokaapelit palvelemaan asukkaiden laajakaistatarpeita. Kaivuukustannukset ovat usein suurin kuluerä laajakaistaprojektissa, ja yhteisrakentaminen säästää rakentamiskustannuksissa,...

Ajankohtaista

Blogi

Suomessa netti on kaikkialla

...miljoonaa kiinteää liittymää. Sähkö- ja teleyhtiöiden yhteisrakentaminen, eli sähkökaapelin ja valokuidun samanaikainen kaivaminen, on osaltaan lisännyt kuituverkon levinneisyyttä.          Kiinteän verkon laajakaistatekniikoiden kehitys Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Viestintäpalveluiden käytössä asetetaan...

Ajankohtaista

Uutiset