Elisan nollapäästö 2040 -ilmastotavoitteelle Science Based Targets -hyväksyntä ensimmäisten joukossa Suomessa

...yritykset voivat osoittaa sitoutumisensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. SBTi määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvassa tavoitteen asetannassa, tarjoaa resursseja ja ohjeita käyttöönottoon, sekä tekee riippumattomat arvioinnit ja hyväksynnät yritysten tavoitteille....

Jäsenistön tiedotteet

Onko puolueilla digitavoitteita?

FiComin tavoitteet eduskuntavaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan pyrkivät siihen, että Suomi tulee olemaan digitalisaation kärkimaa. Tämän saavuttamiseksi digitalisaatiota on edistettävä kaikin mahdollisin keinoin. Kysyimme poliittisilta puolueilta niiden näkemyksiä digialan keskeisistä teemoista. Kyselyyn...

Uutiset

FiCom Forum -aamu: kilpailu kirittää innovaatioihin

...on pk-yritysvetoista. Teknologian hinta on laskenut ja käyttöönotto helpottunut, joten nyt olisi hyvä aika tarttua sen hyödyntämiseen. Pienenä valtiona Suomi voi erottua viennillä, jossa arvonlisä syntyy teknologiaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä....

Uutiset

Kyberturvallisuuden merkitys uudessa turvallisuusympäristössä

...vastaamiseksi tarvitaan monitoimija-pohjaista toimijayhteisöä. Suomalaisten verkkoturvallisuusyritysten ja osaajien merkitystä ei voi liikaa korostaa tässä ajassa. Suomella on hyvä profiili ja kyberturvallisuudessa kyvykkyydet tunnustetaan. Kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa suomalaisiin toimijoihin luotetaan. Tämä...

Uutiset

Euroopassa valmistaudutaan seuraaviin digi-infran sukupolviin

...muassa tukemalla toimijaa, joka tarjosi kuluttajille rajattoman mobiilidataliittymän. Tästä seurasi markkinahäiriö, joka on vaikuttanut varsin negatiivisesti kaikkien teleyritysten tilanteeseen. Mielenkiintoinen detalji on sekin, että Ranskassa tietoliikenneverkoilla ei ole ollut sähkönsaantiin...

Uutiset jäsenille

EU:sta uutta data- ja digisääntelyä

EU:n Digitaalinen vuosikymmen 2030-politiikkaohjelma ohjaa Euroopan digitalisaatiota, ja sen myötä data- ja digisääntelyyn on tullut valtavasti uutta regulaatiota, josta osa on jo voimassa ja osa vielä EU-toimielimissä neuvoteltavana. Digitaalinen vuosikymmen...

Uutiset jäsenille

FiComin lausunto digikompassin selonteosta

...osaltaan keventäisi ja helpottaisi sekä viranomaisten että yritysten hallinnollista taakkaa. Yritysten digitalisaatio Yritysten avaintuloksessa (s. 59) todetaan, että ”julkisia panostuksia teknologiakehitykseen (ml. julkiset hankinnat) tehdään vuosittain”. Tämä on erittäin kannatettava...

Lausunnot

FiComin lausunto tulevaisuusselonteosta

...kaikki kriittinen infratieto yhteen valtiolliseen datapankkiin on arvioitava uudelleen. Kyberturvallisuuden merkityksen korostuminen Selonteossa todetaan, että tarve ymmärtää kyberturvallisuuden merkitys kaikilla tasoilla on voimakkaasti kasvanut. Keskusjohtoisuus ei ratkaise kaikkea, vaan yritysten...

Lausunnot

Elisan 5G-verkko laajenee Pohjois- ja Etelä-Savossa – Kaavi, Vieremä ja Sulkava uuden mobiiliverkon piiriin

...Elisan Itä-Suomen aluejohtaja. 5G-verkko tuo kuluttajien ja yritysten käyttöön aiempaa merkittävästi nopeammat mobiiliyhteydet, ja verkon kapasiteetti on edeltäjiinsä verrattuna moninkertainen. Näin verkkoon mahtuu käyttäjiä ja laitteita huomattavasti aiempaa enemmän. 5G-verkko...

Jäsenistön tiedotteet

Elisan myydyimmät puhelimet ja älykellot tammikuussa 2023: kellopuhelin yleistyy lasten lisäksi aikuisten ranteissa

...ja Samsung jakavat tällä hetkellä lähes täysin yritysasiakkaiden puhelinmarkkinan. Talouden epävarmuus näkyy nyt pk-yritysten puhelinostoissa, jotka vähentyivät viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Suurissa yrityksissä puhelimia uusitaan sen sijaan kiivaalla tahdilla 5G:hen....

Jäsenistön tiedotteet

Julkishallinto luo edellytyksiä – yksityiset yritykset luovat ja tuottavat palvelut

Digitalisaatio tarjoaa suuria mahdollisuuksia luoda talouskasvua ja tuottavuutta sekä hyvinvointia ja kilpailukykyä Suomelle. Digitalisaation hyödyntäminen on myös ratkaisevassa roolissa vihreän siirtymän toteuttamisessa. Suomi voi menestyä vain julkishallinnon ja elinkeinoelämän hyvällä...

Blogi

Digitalisaatiota kehitettävä yli sektorirajojen

...keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet digitalisaation kehittämisessä? Digikompassi toimii jatkossa tärkeimpänä yhteisenä tavoitekuvauksena digitalisaation suhteen. Digikompassi asettaa tavoitteita viidelle osa-alueelle: osaamiseen, digitaaliseen infrastruktuuriin, yritysten digitalisaatioon, digitaalisiin julkisiin palveluihin sekä digitalisaation poikkihallinnolliseen...

Uutiset

Privaattiverkot ovat jo täällä, ja ne voivat pelastaa ihmishenkiä – virtuaaliratkaisuun tarvittavat yhdyspisteet rakennettu ympäri Suomea

...tuoda yritysten ja yhteisöjen käyttöön vakaat yhteydet laajoille alueille sekä sellaisiin paikkoihin, joihin esimerkiksi kuitua olisi kallista, hankalaa tai jopa mahdotonta asentaa. Lisäksi tietoturva on suljetuissa verkoissa helpompi varmistaa. ”Vaikka...

Jäsenistön tiedotteet

Elisan joulukuun ja vuoden 2022 myydyimmät puhelimet ja älykellot: kellopuhelimen läpimurtovuosi

...Applen ja Samsungin malleille, joilla on paras kierrätysarvo ja myös kysyntää käytettynä puhelimena, summaa Nokkonen. – Kuluttajatrendit näkyvät myös yritysten tekemissä valinnoissa. Yritysten puhelinhankinnoissa korostuu tarve mahdollistaa sekä työntekijän valinnan...

Jäsenistön tiedotteet

Kohti vuotta 2023: olemme osa ratkaisua

...verkoista joka tunti ja joka päivä. Varautuminen on saanut aivan uudenlaista painoarvoa, ja kyberturvallisuudesta huolehtiminen on luonnollisesti entistäkin tärkeämpää. Se on yhteispeliä meidän digi-infrasta huolehtivien tahojen ja käyttäjien – yritysten,...

Blogi

Yrityksissä hyödynnetään digiä entistä enemmän

...Suomalaisyritykset Euroopan kärjessä digitalisaation hyödyntämisessä EU:n DESI-digitalisaatiovertailun mukaan suomalaiset yritykset hyödyntävät digityökaluja huomattavasti enemmän kuin yritykset EU:ssa keskimäärin. 82 % pk-yrityksistä hyödyntää digitalisaatiota vähintään perustasolla. Suomalaisyritykset käyttävät mm. sosiaalista mediaa,...

Uutiset

Miltä näyttää teknologian vuosi 2023? Nämä trendit muuttavat ja mullistavat tulevaisuutta

...vanhoja salasanarakenteita entistä voimakkaammin vuonna 2023, ja alati uusiutuva zero trust -suunnittelufilosofia pystyttää vankempia tietoturvan muureja yritysten ympärille. Tilaustalous valtaa viihteen ja liikenteen ohella uusia markkina-alueita ja digitaalisen kanssakäynnin raameja...

Jäsenistön tiedotteet

Elisan myydyimmät puhelimet ja älykellot marraskuussa 2022 – Black Fridayn suosikkina 5G-puhelimet ja kellopuhelimet

...elämän liiketoiminnasta vastaava johtaja Olli-Pekka Nokkonen. Myös pk-yritykset olivat aktiivisesti liikkeellä marraskuun tarjousviikoilla – Kampanjakuukaudet eivät vaikuta suuryritysten ostopäätöksiin, mutta pk-yritykset hyödyntävät alennuskampanjoita puhelinhankinnoissaan aktiivisesti. Myynti jatkuikin niiden osalta marraskuussa...

Jäsenistön tiedotteet

Elisan 5G-verkko laajeni Taipalsaarelle – tavoittaa jo yli puolet Etelä-Karjalan asukkaista

...sanoo Hanna Niiranen, Elisan Itä-Suomen aluejohtaja. 5G-verkko tuo kuluttajien ja yritysten käyttöön aiempaa merkittävästi nopeammat mobiiliyhteydet, ja verkon kapasiteetti on edeltäjiinsä verrattuna moninkertainen. Näin verkkoon mahtuu käyttäjiä ja laitteita huomattavasti...

Jäsenistön tiedotteet

Elisan 5G-verkko Koskelle (Tl) ja Kustaviin – Varsinais-Suomessa jo neljä viidestä asukkaasta 5G-verkon alueella

...Peltola. 5G-verkko tuo kuluttajien ja yritysten käyttöön aiempaa merkittävästi nopeammat mobiiliyhteydet, ja verkon kapasiteetti on edeltäjiinsä verrattuna moninkertainen. Näin verkkoon mahtuu käyttäjiä ja laitteita huomattavasti aiempaa enemmän. 5G-verkko on myös...

Jäsenistön tiedotteet