Elinvoimaiset kunnat ja kaupungit tarvitsevat valokuitua

Valokuituverkkoja rakennetaan runsaasti ympäri Suomea. Esimerkiksi täällä Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla melkein kaikissa kunnissa on tehty esiselvitykset laajakaistahankkeista ja nyt valmistellaan rakennusprojekteja – monissa kunnissa laajakaistahanke on saatu jo valmiiksi tai on käynnissä tällä hetkellä.

Innostusta valokuituverkkojen rakentamiseen selittää tiedonsiirtotarpeiden moninkertaistuminen viime vuosikymmeninä. Ihmiset, prosessit, tieto ja esineet siirtyvät yhä enemmän internetiin, ja verkon kautta saadaan sekä viihteelliset että välttämättömät kansalaisten palvelut. Elinkeinoelämä, teollisuus ja yhteiskunta ovat riippuvaisia vakaista nettiyhteyksistä. Valokuitu mahdollistaa laadukkaat ja luotettavat yhteydet sekä tarjoaa riittävästi kapasiteettia tulevaisuuden tarpeita varten.

Ajan- ja rahansäästöä yhteisrakentamisella ja mikrosahauksella

Laajakaistaverkkojen rakentamista on edistänyt esimerkiksi yhteisrakentamisen yleistyminen. Yhteisrakentamisessa maahan asennetaan yhdellä kertaa samaan kaivantoon eri osapuolten kaapeleita ja putkia: osapuolia voivat olla teleyritykset, sähköyhtiöt, kunnat tai kuntien omistamat yhtiöt kuten vesiosuuskunnat ja kaukolämpöyhtiöt. Yleisimmässä yhteisrakentamisen muodossa sähköyhtiö muuttaa pien- tai keskijänniteverkkoa ilmakaapeloinnista maakaapeloinniksi ja asentaa samalla alueelle valokaapelit palvelemaan asukkaiden laajakaistatarpeita. Kaivuukustannukset ovat usein suurin kuluerä laajakaistaprojektissa, ja yhteisrakentaminen säästää rakentamiskustannuksissa, nopeuttaa lupa-asioita ja vähentää haittaa liikenteelle ja alueiden asukkaille, koska tiet ja kadut avataan vain yhden kerran. Yhteisrakentaminen hyödyntää siis kaikkia osapuolia ja se tulee yleistymään laajakaistaverkkojen rakentamisessa.

Etenkin taajamien valokuidutukseen tulisi panostaa Suomessa enemmän. Valokuituverkkojen rakentamiseen taajamissa helpotusta on tuonut esimerkiksi nopeasti yleistyvä mikrokanavatekniikka, jossa kaapelit puhalletaan aiemmin maahan asennettuun mikrokanavaverkostoon. Mikrokanavatekniikkaa on käytetty Suomessa aiemmin vähän, vaikka se on useissa Euroopan maissa eniten käytetty tekniikka taajamien valokaapeloinneissa. Mikrokanavakaapelit voidaan asentaa käyttäen kevyempiä ja nopeampia asennustapoja kuten mikrosahausta. Kevyemmät asennustavat eivät vaadi isoja kaivuutöitä, joten ne aiheuttavat vähemmän häiriötä alueen asukkaille ja liikenteelle. Tiheästi asutetuissa ja rakennetuissa taajamissa ja kun tarvitaan nopeaa ja mahdollisimman vähän liikennöintijärjestelyitä rajoittavaa valokaapelien asennustapaa, mikrokanavatekniikka kannattaa huomioida varteenotettavana vaihtoehtona.

Älykkäät sovellukset ja 5G-verkko edellyttävät valokuituverkkoa

Valokuitua viedään ahkerasti koteihin ja muihin kiinteistöihin, mutta taajama- ja kyläverkkojen lisäksi valokuitu taipuu myös muunlaisiin sovelluksiin. Esimerkiksi nykyaikaisten tuulivoimapuistojen ohjaus voidaan toteuttaa kuituyhteyksin ja erilaiset liikenteen hallintajärjestelmät – liikennevalot, sähköiset liikennemerkit, liikenteen valvonta – vaativat kuituyhteyksiä perinteisten kuparikaapelien sijaan.

Nyt rakennettavien verkkojen tulee vastata yhteiskunnan koko ajan kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin, ja esimerkiksi erilaiset tulevaisuuden älykkäät sovellukset ja 5G-verkko edellyttävät valokuituverkkoa. Monissa kaupungeissa on käynnissä Smart City -hankkeita, joilla yritetään parantaa ihmisten elämänlaatua hyödyntäen informaatio- ja viestintäteknologian uusia ratkaisuja kuitenkaan lisäämättä kuormitusta ympäristölle ja resurssien käyttöä. Älykkäät kaupungit kasvattavat tiedonsiirtotarpeita entisestään, ja kattava valokuituverkko on osa niiden selkärankaa. Myös 5G-tekniikan yleistyminen tuo lisätarpeita valokuitukaapeloinnille, sillä 5G-verkko vaatii paljon tukiasemia ja siirtokapasiteettia, ja verkossa signaalit kulkevat tukiasemille valokuitua pitkin. Siirtymävaiheessa 4G-tukiasemat päivitetään 5G-tukiasematekniikalla, mutta myöhemmin uusi, tiheämpään sijoitettu tukiasemaverkosto tarvitsee tuekseen laajemman valokuituverkon.

Tehokas ja luotettava verkkoinfrastruktuuri on siis kuntien ja kaupunkien kehitykselle ja elinvoimaisuudelle välttämättömyys, ja sen perusta on valokuituverkko. Meidän – tuotteiden valmistajien, verkkojen rakentajien, kuntapäättäjien ja aktiivisten kansalaisten – tulee sekä omalla toiminnallamme että yhteistyössä toistemme kanssa varmistaa, että valokuiturakentamisen tärkeys ymmärretään ja että nyt rakennettavat verkot palvelevat myös tulevaisuuden tarpeita.

Janne Hirsimäki on Nestor Cables Oy:n myyntipäällikkö.