IP-pohjaiset videopalvelut eivät ole lineaarisen television loppu

Samaan aikaan kun IP-pohjaiset videopalvelut yleistyvät, säilyvät tietyt asiat edelleen muuttumattomina. Suurimmalle osalle ihmisistä tv-kokemuksen ytimessä on edelleen lineaarinen televisio. Niin kauan kuin kotona on tv-vastaanottimia, lineaariset televisiolähetykset rikastavat kuluttajien arkea ja operaattorit tarvitsevat videokeskusteknologioita niiden toteuttamiseen.

Kulutustottumusten muuttuessa myös teknologiat muuttuvat; verkoista tulee nopeampia ja siirtonopeudet kasvavat, samalla dataformaatit ja pakkausmenetelmät muuttuvat jatkuvasti tehokkaammiksi. Suurin osa videopalveluista siirtyy vääjäämättä myös IP-verkkoihin. Tällä hetkellä käytössä olevien perinteisten tv-vastaanottimien määrä on kuitenkin valtava ja kokemus on osoittanut kuluttajien olevan varsin hitaita uusimaan televisioitaan ja digiboksejaan. Lineaarinen televisio ja sen ympärille rakentunut ekosysteemi säilyy vielä vuosikymmeniä elinvoimaisena palvellen miljoonia kuluttaja-asiakkaita; näin erityisesti alueilla, joilta nopeat internetyhteydet puuttuvat.

Kaapeli-tv:ssä ylivoimainen luotettavuus ja ennustettavuus

Kuluttajat ovat tottuneet odottamaan kaapelitelevisiolähetyksiltä sellaista luotettavuutta, johon IP-pohjaiset ratkaisut ja OTT-palvelut eivät aivan yllä. Nämä lineaari tv-lähetykset ovat vakaita ja häiriöttöminä, eivätkä ne ole riippuvaisia datan siirtonopeuksien ja prosessointitehojen vaihteluista, kun videokeskukset toteutetaan oikein.

Lineaarisuus sallii ennustettavissa olevan sisältömäärän välittämisen miljooniin vastaanottimiin tavalla, joka on yhdenmukaisuudessaan vertaansa vailla. Lineaariset lähetykset vaativat vähemmän ylläpitoa, kuluttavat vähemmän energiaa ja säästävät tilaa palvelinhuoneissa. Muun muassa näistä syistä lineaarinen televisio on laadultaan ja tehokkuudeltaan ylivoimainen vaihtoehto suorien lähetysten kuten uutisten, urheilun ja erilaisten tapahtumien välittämiseen.

Tehokkuus pilvipohjaisten ratkaisujen varjossa

Monet operaattorit kokevat nykyään painetta muuttaa olemassaolevia teknologioitaan palvelin- ja pilvipohjaisiksi. Mutta esimerkiksi HD- ja etenkin 4K-laatuisten suorien lähetysten käsitteleminen virtualisoidussa ympäristössä vaatii niin suurta prosessointitehoa, ettei tällaisen toteuttamisesta ole vielä hyötyä, päinvastoin. Virtualisointi toimii paremmin tilanteissa, joissa joustavuus on ennustettavaa suorituskykyä tärkeämpää. Useimminen juuri kaapelitelevision prosessointiin tarkoitettu laitteisto hoitaa lähetykset varmemmin, vaivattomammin ja paljon pienemmillä investoinneilla.

Video ja data – käsi kädessä mutta silti erillään

Videon ja datan välittäminen kulkevat monessa mielessä käsi kädessä, mutta niiden vaatimat teknologiat eroavat edelleen toisistaan niin laitteiden ja asiantuntemuksen kuin terminologian ja ajatusmallienkin suhteen. Juuri tässä Teleste voi auttaa operaattoreita; me todella tiedämme, mitä tapahtuu molemmissa päissä ketjua ja miten varautua tuleviin teknologiamuutoksiin.  

Tilastojen valossa on käynyt selväksi, että IP-pohjaisten videopalvelujen kehittyminen ei merkitse äkkikuolemaa lineaariselle televisiolle. Päinvastoin, molempien lähetystapojen tulee elää rinnakkain ja kasvaa yhdessä – ja oikeiden ratkaisujen ja asiantuntemuksen avulla kaapeli-TV-operaattorit voivat menestyksekkäästi hyödyntää parhaat puolet molemmista siirtoteknologioista.

Julius Tikkanen, Vice President, Video Service Platforms, Teleste