Kellarista pilveen ja kaikkialle – data pyörittää arkeamme

Uuden hallituksen ohjelmassa on mittava määrä kirjauksia, joilla pyritään edistämään digitalisaatiota ja tietojohtamista. Tietosuojalainsäädännön uudistuksella halutaan edistää pilvipalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja julkisten palveluiden järjestämistä. Myös tiedon liikkumista julkishallinnon tietojärjestelmien välillä ja tietovarantojen hyödyntämistä halutaan helpottaa. Oman lukunsa saa sote-sektorin digitalisointi ja tietojohtaminen.

ICT-alan näkökulmasta tavoitteet ovat tervetulleita ja niiden edut ilmeisiä. Digitalisaation myötä kaikessa tuotannollisessa toiminnassa ja palveluissa syntyvän ja hyödynnettävän datan määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Dataa käytetään reaaliaikaisesti asiakkaan prosesseissa, jolloin sen on oltava heti saatavilla. Pilvipalvelut ovat välttämätön ratkaisu datavetoisen yhteiskunnan alustaksi.

Nopeat yhteydet varmistavat datan tehokkaan käytön

Data on perinteisesti pyörinyt yrityksen tai organisaation kellarissa, jossa samalle palvelimelle on tallennettu myös tarvittavat sovellukset. Atk-osasto on hankkinut lisää laskentatehoa, kun sovellusten koko ja datamäärä ovat kasvaneet.

Mallilla on etunsa: data on ollut lähellä yrityksen käyttäjiä tietoliikenneyhteyksistä riippumatta. Toisaalta jokaisen organisaation on pitänyt huolehtia itse tietoturvasta ja datan varmuuskopioinnista. Osaamisen tai vastuun lipsuminen on johtanut pahimmillaan dramaattisiin uutisiin.

It-palveluntarjoajan palvelinsaliin ulkoistettuna edut ovat pitkälti samat. Palvelun skaalaaminen on helpompaa ja tietoturva keskitetymmin hoidettua.

Keskitetysti varastoitu ja hallittu data ei kuitenkaan pysty enää vastaamaan kaikkiin käyttötarpeisiin.

Pilvi vastaa moniin datapohjaisen toiminnan tarpeisiin. Standardoiduilla pilvialustoilla data on hyödynnettävissä kaikkialla ja kaikilla päätelaitteilla. Yhteisen alustan hallinta, ylläpito ja varmistaminen hoituvat kaikille asiakasyrityksille yhteisesti. Samaa pilvikapasiteettia voidaan hyödyntää dynaamisesti kaikille käyttäjille. Kun esimerkiksi yhden palvelun käyttötarve hiljenee yöksi, vapautuu kapasiteettia muiden käyttäjien kiireettömille prosesseille ilman, että jokaisen asiakkaan täytyy pinota lisää palvelimia oman tietojenkäsittelynsä varmistamiseksi.

Pilvipalveluissa sovellukset, data ja laskentateho eriytyvät yhden palvelimen ja kiinteiden yhteyksien rajoituksista, kun dataa voidaan siirtää käytettäväksi eri sijaintipaikoissa. Paremmat tietoliikenneyhteydet ovat avainasemassa toimivien pilvipalveluiden toteutuksessa. Erityisesti 5G-verkkojen nopea leviäminen on ollut dataan perustuvan liiketoiminnan vauhdittaja.

Yritysten käyttöön rakennettujen 5G-privaattiverkkojen avulla data voidaan tuoda tietoturvallisesti lähelle asiakasta. Tarvittava sovellus pyörii pilvialustalla lähellä tuotantoprosessia, jossa syntyvä data liikkuu viiveettä ja turvallisesti sinne, missä sitä tarvitaan. Palvelu voidaan toteuttaa myös mobiiliverkon reunalla, jolloin se palvelee asiakasta missä tahansa 5G-verkkojen kattamassa maailmassa.

Myös verkot menevät pilveen

Operaattorin näkökulmasta kehitys tekee koko mobiiliverkosta dataa käsittelevää infrastruktuuria pelkän tiedon siirtämisen sijaan, kun laskentatehoa rakennetaan yhä enemmän verkon reunalle. Verkon ydin hajautetaan jatkossa ympäri verkkoa, eli hyödynnämme itsekin pilviarkkitehtuuria tuottaaksemme parempaa ja tehokkaampaa palvelua asiakkaillemme.

Tietoturva ja datan yksityisyyden suojaaminen ovat kriittisen tärkeitä pilvimaailmassa. EU:ssa ja kansallisella tasolla sääntelyyn on kiinnitetty kiitettävästi huomiota. Tiukan kansallisen autonomian vaatimukset saivat kuitenkin uudenlaisen valotuksen Venäjän hyökkäyssodan ja mm. Ukrainan ratkaisujen myötä: kansallisesti kriittinen data ei ehkä olekaan parhaiten turvattuna vain valtakunnan rajojen sisäpuolella. Pilvipalveluista löytyy ratkaisu tähänkin haasteeseen.

Pilvipalvelualustat kehittyvät nyt valtavaa vauhtia globaalien jättien kilpaillessa. Suomen kokoisella markkinalla emme juurikaan voi ohjata kehityksen suuntaa, mutta mobiilioperaattorit ovat avainroolissa tuomassa palveluita turvallisesti riittävän lähelle asiakasta. Meidän kannattaa pysyä pilvipalveluiden soveltamisen ja hyödyntämisen paalupaikalla. Siten kasvatamme omaa osaamistamme, parannamme suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja rakennamme yhteiskunnastamme ja palveluistamme entistä toimivampia.

Jari Collin on Telian teknologiajohtaja.