Kohti vuotta 2023: olemme osa ratkaisua

Päättyvän vuoden kuumat teemat ovat meille kaikille valitettavan tuttuja. Koronan kautta Venäjän hyökkäyssotaan, siitä eurooppalaiseen energiakriisiin ja koko yhteiskuntaan heijastuvaan turvattomuuden tunteeseen. Ja pohjavirtana sykkivät ihmiskunnan isommat kysymykset ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta.

Onneksi meidän toimialamme on osa ratkaisua eikä osa ongelmaa kaikissa näissä kysymyksissä.

Suomesta tulee entistä digitaalisempi, ja kaikki keskeiset toimialamme rakentuvat tietoverkkojen päälle. Meidän täytyy pitää huolta viestintäyhteyksistä ja verkoista joka tunti ja joka päivä. Varautuminen on saanut aivan uudenlaista painoarvoa, ja kyberturvallisuudesta huolehtiminen on luonnollisesti entistäkin tärkeämpää. Se on yhteispeliä meidän digi-infrasta huolehtivien tahojen ja käyttäjien – yritysten, julkishallinnon ja tavallisten suomalaisten – kesken.

Suomi ikääntyy, osaajat vähenevät ja työvoimasta on pulaa alalla kuin alalla. Taloutemme on siksi suoriuduttava entistä paremmin. Palveluiden ja digitalisaation edistäminen ovat kestäviä keinoja vauhdittaa tuottavuutta, joka laahaa tällä hetkellä kilpailijamaitamme jäljessä. Esimerkiksi Ruotsissa tehdään yhdeksässä päivässä se, mikä Suomessa kymmenessä.

Digitalisaatio rakentaa tehokkaampaa ja hiilineutraalimpaa Suomea. Se näkyy tehostumisena lähes kaikilla toimialoilla, ja uudet 5G-verkot mahdollistavat jo isoa tehokkuusloikkaa teollisuusautomaatiossa – esimerkkinä vaikkapa privaattiverkkojen avulla autonomisesti liikkuvat työkoneet Euroopan suurimmassa kultakaivoksessa Kittilässä. Myös liikenteen ja logistiikan alueella esineiden internet on näyttänyt kyntensä dataohjautuvien ratkaisujen käyttöönotossa. Tarvitsemme samanlaisia loikkia palveluiden maailmanlaajuisiksi laajenevilla markkinoilla.

Pysymme Suomessa digitalisaation edelläkävijämaana, kunhan pääsemme myös julkisten palveluiden kehityksessä reippailla digiloikilla eteenpäin. Uudelle pilviarkkitehtuurille rakentuva palvelutuotanto tuo omat haasteensa tälle kehitykselle, mutta myös mahdollisuudet ovat mittavat. Julkisella sektorilla on keskeinen rooli myös digitalisaation mahdollistamisessa niin lainsäädännön kuin yrityksille luotavien kannustimien muodossa.

Tarvitsemme kuitenkin lisää osaajia kaiken tämän tekemiseen. Uusien teknologioiden tehokasta käyttöönottoa varten tarvitsemme Suomeen uusia osaajia, osaamistaan päivittäviä osaajia ja kansainvälisiä osaajia.

Viestintäverkot ja Suomen mobiiliedelläkävijyys kehittyvät ja paranevat, siitä me pidämme huolen. Inframme keskeisen roolin vuoksi erilaiset toiveet, odotukset ja vaatimukset kasvavat koko ajan samaa tahtia kasvavan dataliikenteen, uusien turvallisuushaasteiden ja teknologian uudistumien myötä. Vastaamme kyllä ensi vuonnakin haasteeseen, kunhan Suomessa pidetään kiinni toimialan markkinaehtoisesta ja teknologianeutraalista kehittämisestä ja priorisoidaan toiveet ja odotukset yhteiskuntaamme parhaiten palvelevalla tavalla.

Heli Partanen on Telia Finlandin toimitusjohtaja ja FiComin hallituksen puheenjohtaja.