Neljä askelmaa digitalisaation huipulle

Suomi on millä tahansa mittarilla tarkasteltuna yksi maailman johtavista teknologisen kehityksen maista. Meillä on tasavahvat mahdollisuudet olla digitaalisessa taloudessa EU:n veturi ja saada kaikki hyödyt irti toimivista sisämarkkinoista. Suomen syrjäinen sijainti on kehityksen kannalta kerrankin merkityksetön.

Digikehityksen kärkipaikka vaatii tukevat askelmat, joilta Suomi voi ponnistaa huipulle. Yritykset investoivat, innovoivat ja tuottavat palvelut, kilpailu kirittää, ja digimaailmassa markkina-alue on globaali. Yhteiskunnan tehtäväksi jää mahdollistaa tämä kaikki, ja kerätä toimeliaisuuden tuottama taloudellinen hyvinvointi työpaikkojen ja verotulojen kautta.

1. Säädökset sujuviksi ja tasapuolisiksi

Sekä kotimaassa että EU:ssa on huolehdittava siitä, että kilpailuolosuhteet ovat kaikille tasapuoliset ja lainsäädäntö kannustaa investointeihin.

Digitaaliset sisämarkkinat ovat yksi EU:n kärkitavoitteista. Niiden aikaansaaminen vaatii yhteisten pelisääntöjen laatimista – ja sitä työtä riittää. Niin Suomen kuin koko Euroopan kehitystä edistävän sääntelyn on oltava selkeää, kevyttä ja läpinäkyvää sekä kaikille tasapuolista. Lainsäädännön tulee olla tulevaisuuteen katsovaa, eikä sitä pidä laatia niin, että se suitsii Suomen kaltaisen edelläkävijämaan mahdollisuuksia.

Yhtä lailla tasapuolinen kilpailutilanne pitää turvata myös verotuksessa. Esimerkiksi digitalisaation kivijalan, palvelinkeskusten, verotus on Suomessa moninkertaista Ruotsiin nähden. Kun yritykset pohtivat, mihin maahan palvelinkeskuksia kannattaa rakentaa, Suomen on oltava kilpailukyvyltään houkutteleva investointikohde.

2. Digi-infran rakentamista on helpotettava

Moderni yhteiskunta tarvitsee kattavat, luotettavat ja laadukkaat viestintäverkot. Sellaiset Suomessa jo on, mutta sähköisten palveluiden kehittyminen, alustatalous ja teknologiset innovaatiot edellyttävät verkkojen jatkuvaa kehittämistä ja uudistamista.

Suomessa on 311 kuntaa, joilla kaikilla on omat, erilaiset ja pirstaloituneet rakentamisehtonsa ja -vaatimuksensa. Tämä tekee viestintäverkkojen rakentamisesta hankalaa, sillä teleyrityksen näkökulmasta verkkoja ei tehdä kuntarajojen mukaan vaan koko Suomen tarpeisiin.

Verkon rakentamisen esteitä ja hidasteita on purettava. Lupaprosesseja on yksinkertaistettava, digitalisoitava ja tarvittavat luvat on saatava jatkossa yhdeltä luukulta. Myös uudenlaiset, kevyet rakentamismenetelmät, kuten mikrosahaus, pitää saada viipymättä käyttöön.

Yhteiskunnan on huolehdittava siitä, että viestintäverkkojen sijoitusluvat ovat jatkossakin lähtökohtaisesti pysyviä, eikä sijoittamisesta saa periä vuokraa tai muuta vastiketta. Määräaikaiset ja vastikkeelliset sopimukset eivät toimi investointien kannustimina.

3. Kansalaisten luottamus säilytettävä

Turvallisuus synnyttää luottamusta. Julkisten toimijoiden, yritysten ja organisaatioiden lisäksi myös kansalaisten digitaalisia turvallisuustaitoja on lisättävä.

Luotettava ja helppokäyttöinen henkilötunnistaminen erilaisissa sähköisissä palveluissa on avain, jolla palveluja voidaan turvallisesti käyttää. Toimivat markkinat ovat paras tae uusille käyttäjäystävällisille innovaatioille.

Tekoälyn lisääntyvä käyttöönotto ja kansalaisilta kerätyn datan vastuullinen hyödyntäminen edellyttävät yhteisten pelisääntöjen laatimista. Tekoäly erilaisine sovelluksineen kehittyy jatkuvasti, ja sen osalta luottamus on määrätietoisin toimin rakennettava. Kansalaisten yksityisyyden suoja sekä tietosuoja on jo lainsäädännössä turvattu.

4. Osaajia tarvitaan lisää – kotimaasta ja ulkomailta

Jotta Suomi voi olla digimaailman ykkönen, tarvitsemme lisää ICT-alan huippuosaajia. Osaamisen varmistamiseksi tarvitaan yhteiskunnan voimakasta panostusta koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Matemaattisten ja teknisten taitojen rinnalla korostuu myös luova ja yhteiskunnallinen ajattelu.

Työperäinen maahanmuutto on viimein saatava yritysten kannalta joustavaksi ja työn perässä muuttavan henkilön kannalta inhimilliseksi. Kuukausien odottelun sijaan työlupa pitää pystyä käsittelemään muutamassa päivässä.

Kevään FiCom Forumissa tehdään digitaalista vallankumousta – tai ainakin keskustellaan sen tarpeesta. Tule mukaan osallistumaan Marina Congress Centeriin 13.5.2019.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry