Osaajapula on kriittinen niin yrityksille, julkishallinnolle kuin koko yhteiskunnallekin – menestys lähtee osaavasta henkilöstöstä

DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen avaa osaajapulan merkitystä sekä miten luoda avoin, motivoitunut ja kehittymiseen tähtäävä työkulttuuri.

Suomessa on puhuttu pitkään osaajapulasta eli siitä, että työpaikkoja ei saada täytettyä, koska työpaikan osaamisvaatimuksia täyttäviä työntekijöitä ei ole markkinoilla.

Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön raportin mukaan heinäkuussa 161 000 avointa työpaikkaa ja 190 000 työtöntä eli yhteiskunnassa on selkeä kohtaanto-ongelma. Korona-ajan jälkeen on puhuttu paljon myös suuresta irtisanoutumisaallosta. Tilanne on siis kriittinen niin yrityksille ja julkishallinnolle kuin koko yhteiskunnallekin.

ICT-alan osaajavajeen on arvioitu kasvavan jopa 40 000 työntekijään vuoteen 2025 mennessä ja alalla onkin viime vuosina nähty kova kilpailu huippuosaajista. Onneksi osaamista voidaan kehittää usealla eri tavalla, joista tärkeimpinä ovat alan peruskoulutus, muuntokoulutus sekä työn ohessa tehtävä koulutus ja oppiminen.

Mikrotutkinnot tuovat uusia oppimismahdollisuuksia ja disruptoivat koulutuskenttää

Näiden lisäksi maailmalla on voimakkaassa kasvussa niin sanotut mikrotutkinnot eli laajan perustutkinnon sijaan tehdään tiettyyn osa-alueeseen liittyvä tutkinto ja sen jälkeen mennään töihin oppimaan lisää. Tämä aiheuttaa muutostarvetta myös Suomen koulutusjärjestelmälle, koska mikrotutkintoja voidaan helposti tehdä verkon yli missä yliopistossa tai koulussa tahansa, jolloin Suomen tutkinnot kilpailevat kansainvälisten huippuyliopistojen tutkintojen kanssa.

Muutosnopeus yhteiskunnassa kiihtyy jatkuvasti ja merkittävä syy on digitalisaatio. Tämä todennäköisesti tulee muuttamaan yhteiskuntaa siten, että osaamistarve muuttuu, työurat lyhenevät ja kouluttautuminen uudelle alalle tulee lisääntymään.

Mitä ratkaisuja ongelmaan on?

Itse uskon, että käytännössä jokaisessa yrityksessä ja julkishallinnon yksikössä menestys lähtee osaavasta ja motivoineesta henkilöstöstä. Siksi ammattilaisten motivoiminen, kehittyminen ja palkkaaminen ovat avainasemassa.

Vinkkini kuuluukin seuraavasti:

  1. Varmista, että organisaatiosi tarkoitus eli missio luo merkityksellisyyden jokaiselle työntekijälle. Meillä DNA:lla missiomme on yhdistää tärkeimmät ja haluamme tehdä asiakkaiden arjesta mutkatonta.
  2. Tee organisaatiostasi paras paikka tehdä töitä, oppia ja kehittyä. Kannusta jokaista työntekijää kehittymään, oppimaan uutta ja hakeutumaan säännöllisin väliajoin uusiin tehtäviin. Tämä auttaa myös työnantajamielikuvan rakentamisessa, jolloin saat houkuteltua uusia huippuosaajia organisaatioon. DNA:lla julkistimme kesällä uuden työnantajalupauksen eli DNA on inhimillinen ja omanlainen työpaikka, jossa jokainen saa olla oma itsensä.
  3. Hybridityön maailmassa osaajien ei välttämättä tarvitse sijaita konttorin lähellä, vaan niitä voi palkata koko Suomesta ja myös kansainvälisesti. Monimuotoisuuden myötä on tärkeää huolehtia myös inkluusiosta ja siitä, että jokaisen ääni on tasavertainen. DNA:lla olemme käynnistäneet tämän osalta toimipaikkariippumattoman kokeilun asiakaspalvelussa, tietohallinnossa ja tekniikassa.
  4. Toimi itse esimerkkinä jatkuvassa oppimisessa ja kehittymisessä, ja suhtaudu omaan osaamiseen nöyrin mielin. Stanfordin professori Carol Dweck on kirjoittanut tästä aiheesta erinomaisen kirjan nimeltä Mindset, jossa perusajatus on se, että ihmisellä on kaksi tapaa asennoitua omaan osaamiseen: muuttumaton asenne (fixed mindset) ja kasvun asenne (growth mindset). Tämä kirja kannattaa laittaa lukulistalle.

Toivottavasti näistä vinkeistä on sinulle hyötyä. Varmistetaan yhdessä, että yhteiskunta ja yritykset menestyvät myös jatkossa osaavan ja motivoituneen henkilöstön avulla.

Jussi Tolvanen on DNA:n toimitusjohtaja ja FiComin hallituksen jäsen.