Pian jokainen yritys on teknologiayritys – miten siihen pitää valmistautua?

Microsoftin pääjohtaja Satya Nadella on jo useamman vuoden toistanut, että jokaisesta yrityksestä tulee ennen pitkää teknologiayritys. Teknologia muuttaa tapaamme toimia valtavalla voimalla. Samalla teknologia antaa organisaatioille mahdollisuuden löytää ja toteuttaa aivan uudenlaisia toimintatapoja.

Jotta organisaatio voi hyödyntää teknologiaa parhaimmalla mahdollisella tavalla, sen pitää pystyä ensinnäkin omaksumaan nopeasti huippuluokan teknologiaa ja samalla rakentamaan omaa ainutlaatuista digitaalista kyvykkyyttään. Tämä edellyttää, että organisaatioilla on pääsy viimeisimpiin teknologia-alustoihin, työkaluihin sekä koulutuksiin, jotta niiden ei tarvitse luoda uudelleen jo olemassa olevaa teknologiaa.

Omaksumiskyky yksinään ei kuitenkaan riitä teknologian maksimaaliseen hyödyntämiseen. Organisaatioiden pitää panostaa myös ihmisiin – työntekijöihin – ja rakentaa kulttuuria, joka rohkaisee kehittämään osaamista ja yhteistyötä. Hienoinkin visio on turha, jos se ei käänny todellisuudeksi. Siksi on aivan keskeistä, että organisaatiolla yhteisesti sekä työntekijöillä yksilöinä on kykyä kääntää visio todellisuudeksi niin teknologian kuin oman osaamisensa avulla.

Sekä teknologian omaksumisen että osaamisen kehittämisen keskeinen peruspilari on luottamus – luottamus teknologiaan sekä teknologiakumppaneihin. Yhtä lailla teknologiaa käyttävien yritysten pitää ansaista asiakkaidensa luottamus suojelemalla asiakkaidensa tietoa sekä huolehtimalla tietoturvasta ja yksityisyydensuojasta. Samalla tavalla teknologia-alustoja tarjoavien yritysten pitää toimia vastuullisesti ja sen myötä jatkuvasti ansaita luottamus asiakkailtaan, jotka ostavat teknologiaa käyttöönsä.

Organisaatioiden pitää kehittää sekä osaamista että oppimishalua ja -kykyä

Takanamme on pian vuosi poikkeusolosuhteita. Uskon, että koronapandemian myötä yhä useampi yritys ymmärtää, että ne ovat matkalla teknologiayrityksiksi yrityksen koosta, toimialasta tai liiketoiminnasta riippumatta. Tuolla matkalla yksi aivan keskeinen investointi on kohdistettava henkilöstöön, heidän osaamiseensa sekä oppimista tukevaan organisaatiokulttuuriin. Suomi on aina ollut vahva koulutuksen, kouluttautumisen ja uusiutumisen markkina. Jos organisaatiot ottavat osaamisen kehittämisen nyt entistä vakavammin, varmistamme siten yhdessä liiketoiminnan, työntekijöiden sekä koko Suomen kilpailukyvyn tulevaisuudessa.

Digitaalisessa liiketoimintaympäristössä on tärkeä kuitenkin muistaa, että kaikkea ei tarvitse osata itse. Organisaatiot tarvitsevat edelleen perinteistä liiketoimintaosaamista, ja sen rinnalle tarvitaan nyt riittävästi teknologista osaamista. Pitää olla asiantuntijoita, jotka osaavat ostaa, rakentaa ja ylläpitää uusinta teknologiaa. Samalla tarvitaan työntekijöitä, jotka osaavat käyttää uusia digitaalisia palveluita työnsä tukena, sopeutua työssä tapahtuviin muutoksiin ja oppia jatkuvasti lisää. Heitä täydentävät innovatiiviset (teknologia)kumppanit, joilla on laaja, ajantasainen ja toimialakohtainen ymmärrys teknologian mahdollisuuksista.

Teknologiakoulutusten avulla vauhtiin

Teknologiayritykset näyttävät suuntaa muille organisaatioille siinä, mitä kaikkea teknologia mahdollistaa ja mitä sen omaksuminen vaatii. Siksi teknologiayhtiöillä on sekä vastuu että mahdollisuus auttaa muita organisaatioita samalla tiellä. Tämän tueksi myös me Microsoftilla tarjoamme avoimia pilviteknologian koulutuksia sekä kuukausittaisia virtuaalisia koulutuspäiviä, joiden avulla pääsee käsiksi eri teknologioiden perustaitoihin ja sitä kautta aina sertifiointeihin asti. Tarjoamalla työntekijöille mahdollisuuden koulutuksiin organisaatio varmistaa itselleen osaamista ja samalla sitouttaa työntekijöitään organisaatioon. Samalla organisaatio luo itsestään positiivista mielikuvaa mahdollisten uusien työntekijöiden keskuudessa kuten TietoEVRYn Norjan maajohtaja Christian Pedersen videolla toteaa. Kilpailu teknologiaosaajista on jo nyt kovaa.

Meillä johtajilla on tärkeä rooli toimia esimerkkinä oman osaamisemme kehittämisessä ja samalla tukea työntekijöiden kehittymistä. Into, halu ja kyky oppia vaatii usein tuekseen sen, että organisaatiossa kannustetaan uuden oppimiseen, osaamisen kehittämistä arvostetaan ja siitä palkitaan. Tärkeintä kuitenkin on, että ihmiset pääsevät hyödyntämään uusia kykyjään, taitojaan ja tietojaan organisaation kehittymisen hyväksi. Silloin ollaan matkalla muuttamaan yritystä teknologiayritykseksi, hyödyntämään teknologiaa maksimaalisesti ja vahvistamaan kilpailukykyä sitoutuneiden ja motivoituneiden työntekijöiden kanssa.

Jussi Tolvanen on DNA:n toimitusjohtaja ja FiComin hallituksen jäsen.