Pysytään uteliaina – palkataan 5G-renki turvallisuustyöhön

Teknologiajohtajamme Antti Kauppinen kirjoitti 5G:n merkityksestä ja sen tuomista mahdollisuuksista Helsingin Sanomien Vieraskynässä. Uuden teknologian näkymät ovat merkittäviä turvallisuusammattilaisten työn ja kansalasten toimivan arjen, ei pelkästään kuluttajien viihtymisen, kannalta.

Lähivuosien ykköstehtävämme Erillisverkoissa on uudistaa nykyinen Virve-viranomaisverkko laajakaistaiseksi Virve-palveluksi. Ensivaiheessa tuloksena on 4G-teknologiaan perustuva, koko maan kattava ja toimintavarma palvelukokonaisuus. Kansallinen tavoite on, että vaativat asiakkaamme siirtyvät sen käyttäjiksi pääosin vuosina 2023-25.

Samanaikaisesti tähyilemme jo innokkaasti 5G:n antamien mahdollisuuksien suuntaan. Se on alusta, jolle koko yhteiskunta rakentuu 2030-luvulle tultaessa.

Pelkkä teknologia ei yksistään ja itsestään tee mitään: hyöty syntyy, kun ymmärrämme, miten valjastamme sen rengiksi, asiakkaidemme työvälineeksi ja yhteiskunnan turvallisuuden palvelukseen.

Viranomaiskentästä löytyy varmasti sovellusalueita, joilla uusi teknologia tarjoaa toivottua helpotusta ja edistystä arjen työtapoihin. Turvallisuustoimijat voivat olla joiltain osin jopa uuden teknologian ensimmäisiä hyödyntäjiä!

Jotta ratsastamme – riskit tiedostaen – kehityksen aallonharjalla, pidän tärkeänä seuraavia seikkoja:

  • Meidän on välttämätöntä ymmärtää turvallisuuskriittisen asiakaskuntamme työn luonnetta ja heidän erityistarpeitaan lähtökohtana kaikelle kehitystyöllemme.
  • Kannamme rohkeasti vastuumme uuden teknologian antamien mahdollisuuksien esittelijänä ja tulkitsijana asiakaskunnallemme.  
  • Mahdollisuudet, joita tilanteesta syntyy innovoinnille, liiketoiminnalle ja kumppaneillemme, avautuvat, kun käymme tiivistä vuoropuhelua.

Uudistamme viranomaisviestintää laajakaistaiseksi yhtenä eturivin toimijoista koko maailmassa. Suomi on myös edelläkävijä 5G-teknologian käyttöönotossa. Kehitystyölle ja entistä ehommalle turvallisuuden ekosysteemille on siis suotuisat lähtökohdat.

Mutta sekään ei ihan riitä. Tarvitsemme myös palavaa halua kehittää jotain uutta ja ennennäkemätöntä, ei pelkästään korvata jo olemassa olevaa uudella teknologialla.

Vain mielikuvitus on kehityksen rajana – teknologia tulee antamaan mahdollisuuden! 5G:n tuoma massiivinen kapasiteetti ja pienet viiveet ovat esimerkkejä ominaisuuksista, jotka mahdollistavat vaikkapa automaatiota ja toiminnan tehokkuutta.  

Kuten hallitusohjelmassa 2019 todetaan, viranomaiset ja muut turvallisuustoimijat tarvitsevat parhaat mahdolliset välineet työhönsä. Tehtävämme on varmistaa, että tuon ohjelman lupaus toimitetaan täysimääräisenä asiakkaillemme ja kansalaisille. Siihen tarvitsemme koko ekosysteemin yhteistyötä ja voimaa.

Pysytään kaikki uteliaina mahdollisuuksille, joita uuden 5G-teknologian kesyttäminen antaa.

Timo Lehtimäki on Suomen Erillisverkot -konsernin toimitusjohtaja ja FiComin hallituksen jäsen.