Sähköinen tunnistaminen kaipaa lisää kilpailua, ei valtion omia ratkaisuja

Kansalaisten luotettava ja helppokäyttöinen tunnistaminen erilaisissa sähköisissä palveluissa on keskeinen osa digitalisoituvaa yhteiskuntaa. Se on avain, jolla palveluja voidaan turvallisesti käyttää. Niin julkisen kuin yksityisen sektorin digitaalisten palvelujen kehittyminen edellyttää, että käyttäjien tunnistaminen on mahdollisimman helppoa ja kohtuuhintaista myös palvelujen tarjoajille. Ideaalitilanteessa kuluttaja voisi yhdellä valitsemallaan tavalla käyttää kaikkia tunnistautumista vaativia sähköisiä palveluja.

Suomessa on maailman parhaat edellytykset kehittää turvallista ja sujuvaa sähköistä asiointia: meillä on kattavat ja nopeat verkot, olemme mobiilidatan käytössä maailman huippua ja taustalla ovat toimivat ja hyvät perusrekisterit. Silti yksityiset palveluntarjoajat käyttävät tällä hetkellä pääsääntöisesti omia, käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuvia tunnistustapojaan, koska oman järjestelmän rakentaminen tulee usein huokeammaksi ja helpommaksi kuin vahvan sähköisen tunnisteen käyttäminen.

On valitettavaa, että sähköisen tunnistamisen markkina on juuttunut paikalleen. Mitään merkittävää kehitystä ei ole viime vuosina tapahtunut, saati että nykyiset markkinatoimijat olisivat saaneet uusia kilpailijoita kirittämään pankkien ylläpitämää TUPAS-tunnistetta ja teleyritysten tarjoamaa Mobiilivarmennetta.

Millä digiyhteiskunnan kehitystulppa poistetaan?

Vahvan sähköisen tunnistamisen markkinoita on järjestelmällisesti pyritty edistämään lainsäädäntömuutoksilla. Kansallinen tunnistamisratkaisu perustui toimijoiden luottamusverkostoon, joka ei valitettavasti edelleenkään toimi. Luottamusverkostoa pitää kehittää niin, että se on kaikille osapuolille avoin ja helppokäyttöinen. Sopimusehtojen ja hallinnointikäytäntöjen pitää olla läpinäkyviä, eikä tunnistautumispalveluaan pitäisi edes päästä tarjoamaan ilman vakioehtoihin perustuvaa sopimusta.

Vaikka hintasääntely on viimeinen keino puuttua asioihin, nyt se täytyy ottaa käyttöön. Sähköisen tunnistamisen markkinaan ei muulla tavoin saada aitoa kilpailua.

Vuosia kestäneestä asioiden vatvomisesta ja lukuisista alan keskinäisistä yrityksistä huolimatta ongelmia ei ole saatu selätettyä, eikä ratkaisua ole odotettavissakaan ilman yhteisiin pelisääntöihin velvoittamista. Pääministeri Sipilän hallitus on yhtenä viimeisenä esityksenään antanut eduskunnalle esityksen sähköisen tunnistamismarkkinan avaamiseksi. Hallituksen esityksessä tunnistetaan erinomaisesti markkinan pysyviksi muodostuneet haasteet ja siinä esitetyt ratkaisut ovat erittäin tarpeellisia markkinan avaamiseksi. Odottamalla sähköinen tunnistus ei etene.

Valtiokin hyötyy markkinaehtoisista tunnistusratkaisuista

Valtion ja kuntien digipalveluiden kehitystä ei saa tukahduttaa liian kalliiksi koituvan luotettavan sähköisen tunnistautumisen vuoksi. Eduskunta kiinnitti jo vuonna 2015 huomiota kansalaisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin asioida verkossa. Markkinoiden avaaminen ja pelisääntöjen sopiminen – vaikka lainsäädännön avulla – ovat valtion kannalta kestävämpi ratkaisu kuin oman tunnistusvälineen kehittäminen. Valtion rooli on mahdollistaa, ei aiheuttaa markkinahäiriötä.

Sähköisen tunnistamisen osalta markkinat ovat olemassa, ne eivät vaan toimi riittävän hyvin – vielä. Kilpailu tekee hyvää myös sähköisen tunnistautumisen liiketoiminnalle.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry