Tekoäly – tukiäly arkipäivän apulaisena

Erilaisia tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja on kehitetty jo vuosien ajan, mutta niin kutsuttu generatiivinen tekoäly, kuten ChatGPT, sovelluskohteineen on noussut viime kuukausina raketin lailla ihmisten tietoisuuteen ja yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi.

Tekoäly on entistä helpommin kaikkien saatavilla, ja sen sovelluskohteet ovat laajentuneet monipuolisesti. Tämä on mahdollistanut useita uusia innovaatioita ja tuonut tekoälyn hyödyt kasvavan joukon ulottuville.

Aikaisemmin tekoälyn hyödyntäminen vaati kalliita resursseja ja syvällistä asiantuntemusta, mutta nykyään sen käyttö onnistuu yhä useammalta ihmiseltä osana arkea. Kehityksen myötä tekoälyn hyödyntäminen ei olekaan enää vain suuryritysten ja tutkimuslaitosten etuoikeus, vaan myös pienet yritykset ja yksittäiset ihmiset voivat hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa, että tekoälyn avulla voidaan kehittää entistä monipuolisempia ratkaisuja, jotka auttavat meitä jokapäiväisessä elämässämme ja työssämme.

Ruokakaupassa asioidessa ei ole harvinaista tuntea itsensä neuvottomaksi ja kaivata inspiraatiota päivän ateriaan. Tällaisessa tilanteessa kuka tahansa voi käyttää tekoälyä apunaan esimerkiksi reseptien haussa. Generatiivisen tekoälyn avulla kaupan palvelu ehdottaa reseptejä ottaen huomioon käyttäjän toiveet ja mieltymykset sekä auttaa löytämään tarvittavat ainesosat myymälästä.

Matkaillessa generatiivinen tekoäly voi toimia henkilökohtaisena matkaoppaana. Se voi esimerkiksi antaa suosituksia nähtävyyksistä, ravintoloista ja majoituspaikoista sekä auttaa löytämään parhaat reitit ja kulkuyhteydet. Tekoäly on jo nyt avuksi kielimuurin ylittämisessä tarjoamalla käännösapua ja auttaa näin paikalliseen kulttuuriin tutustumisessa.

Lähitulevaisuudessa tekoäly osaa seurata sähköpostiamme ja kalenteriamme niin halutessamme. Se voi auttaa priorisoimaan, mihin sähköposteihin kannattaa keskittyä ensin. Vastauskentässä odottaa tietysti jo pari tekoälyn laatimaa vaihtoehtoa. Tekoäly voi myös halutessamme kirjoittaa kokouksestamme yhteenvedon, esimerkiksi pöytäkirjan.  Sitä voi pyytää myös vetämään yhteen päivän kokouksissa sovitut asiat. Työn tehokkuutta lisäävissä toimissa vain mielikuvitus lienee rajana.

Tekoälyä on kehitettävä vastuullisesti

Monella organisaatiolla on jo käytössä eettiset periaatteet tekoälyn hyödyntämisen suhteen, mutta miten ne viedään käytäntöön vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen. Jotta voidaan toteuttaa vastuullista tekoälyä operatiivisessa toiminnassa alusta lähtien, tarvitaan tueksi  hallintoa, prosesseja sekä erinäisiä työkaluja.  Ihmiskeskeinen toimintatapa tekee tekoälystä organisaatioissa työntekijöille turvallisen tukiälyn, copilotin.

Vaikka generatiivisen tekoälyn saavutettavuus on tuonut mukanaan monia hyötyjä, on samalla herännyt keskustelua tekoälyn tuomista uhkakuvista. Esimerkiksi EU:n tekoälyasetus pyrkii ohjaamaan, miten tekoälyä tulisi säännellä.

AlliedStartUp-organisaatio toi hiljattain tutkimuksessaan esille tekoälysääntelyn potentiaalisen vaikutuksen eurooppalaisiin toimijoihin:  olisikin tärkeä ymmärtää paremmin sääntelyn vaikutukset, etenkin jos sääntelyn pohja on laaja.

Sen sijaan, että rajoitettaisiin tekoälyteknologiaa kokonaisuudessaan, olisi tärkeää keskittyä korkean riskin käyttötapauksien ymmärtämiseen. Näin voitaisiin varmistaa, että tekoälyä käytetään vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla samalla kun sen hyödyt säilytetään. Rajoitusten sijaan pitäisi keskittyä luomaan selkeät ohjeistukset ja säännöt lopputavoitetilaa ajatellen. Esimerkiksi yksityisyyden suojan ja tietoturvan varmistaminen ovat keskeisiä näkökohtia tekoälyn käytössä ja kehityksessä. Lisäksi kysymykset, kuten syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus, tulisi ottaa huomioon, jotta tekoälyteknologia palvelee kaikkia tasapuolisesti.

Generatiivisen tekoälyn potentiaali on valtava, ja sen hyödyntäminen voi tuoda mukanaan merkittäviä parannuksia niin yksilöiden kuin yhteiskunnan tasolla. Kuvitellaanpa vaikkapa terveydenhuolto, jossa  lääkäri voi tekoälyn avulla keskittyä vuorovaikutukseen potilaan kanssa tekstien kirjoittamisen sijaan. Opetuksessa tekoäly voi auttaa opettajia tunnistamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja tarjoamaan räätälöityä opetusta helpommin. Se voi myös auttaa opettajaa arvioimaan oppilaiden kokeita; jos oppilaan vastaukset ovat digitaalisessa muodossa, generatiivista tekoälyä voidaan hyödyntää tukiälynä vastausten tarkastamisessa. Kaiken kaikkiaan generatiivisen tekoälyn saavutettavuus on avannut uusia ovia ja mahdollisuuksia, joita emme olisi voineet kuvitellakaan vielä muutama vuosi sitten. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tämä tukiäly on vain yksi työkalu, jonka avulla voimme pyrkiä parantamaan elämänlaatuamme ja ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia. Tekoälyn saavutettavuus ja hyödyt arkielämässä ovat jo osoittaneet sen potentiaalin, mutta meidän tehtävänämme on varmistaa, että tämä potentiaali hyödynnetään kestävästi ja vastuullisesti tulevaisuudessa.

Lukas Lundin, Azure Go-to-Market Manager, Data & AI, Microsoft