Terveiset Säätytalolle!

Suomi on useissa asioissa edelläkävijä, mikä on aina myös onnistuneen politiikan tulosta. Yritykset tekevät yhteiskunnan kehityksen eteen oman osansa, mutta toimintakentän pitää olla investoinneille kannustava ja mahdollistava.

Sama pätee myös teknologiseen kehitykseen ja digitalisaatioon. Suomessa on tehty tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja, ja tällaista politiikkaa tarvitaan edelleen. Suomi on EU:n johtava digimaa, ja sen pitää näkyä kunnianhimoisena digitaalisuuden edistämisenä niin kansallisella kuin EU-tasollakin.

FiComin terveiset käynnissä oleviin hallitus­ohjelma­neuvotteluihin:

  • Julkishallinnon ja yksityisen sektorin roolit on pidettävä selkeinä. Valtion ja kuntien tulee olla toimintojen mahdollistajia ja yritysten niiden toteuttajia. Valtion ei pidä itse rakentaa digi-infraa, ei tuoda markkinoille omaa sähköisen tunnistamisen välinettä eikä tuottaa itse it-palveluita.  Myös yksityiskohtaisesta nippelisääntelystä pidättäytyminen on mahdollisuuksien luomista erilaisille investoinneille.  
     
  • Sähkövero on laskettava kilpailukykyiselle tasolle. Ruotsin esimerkin tavoin kaikkia datakeskuksia pitää kohdella koosta riippumatta samalla tavalla.
     
  • Osaamisen varmistamiseksi tarvitaan panostusta koulutuksen lisäämiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä työssä oppimiseen. On myös poistettava esteitä työperäisen maahanmuuton tieltä.

Ilmastoystävällinen yhteiskunta luodaan panostamalla osaamiseen, turvaamalla riittävät resurssit tutkimukseen, avaamalla julkisen tiedon rajapintoja ja sähköistämällä palvelut. Tulevilla päätöksillä pitää edistää näitä kaikkia.

Lue kaikki FiCom ry:n hallitusohjelmatavoitteet digitaalisen infran vahvistamiseksi ja digitalisaation edistämiseksi.

FiComin ICT-alaa koskeva lausunto hallitusneuvotteluiden käyttöön 20.5.2019.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry