Toimivat viestintäyhteydet ovat kunnalle kilpailuetu

Suomi on maailman johtavia tietoliikenneyhteiskuntia, jonka kaupungeissa ja kunnissa laadukkaat viestintäverkot mahdollistavat monipuolisen elinkeinoelämän, etätyön sekä näitä tukevat digitaaliset palvelut. Tämä on monella tapaa julkishallinnon ja yksityisen toiminnan selkeiden roolien ansiota.

Viimeisen vuoden jatkunut erikoinen pandemia-aika on entisestään alleviivannut toimivan valtakunnallisen viestintäverkon tärkeyttä. Aivan erityinen rooli hyvillä yhteyksillä on ollut siinä, miten olemme työntekijöinä sopeutuneet uuteen virtuaaliseen työkulttuuriin sekä yrityksinä löytäneet innovatiivisia ratkaisuja muuttuvassa liiketoimintaympäristössä pärjäämiseen.

Onnistunut transformaatio ei olisi ollut mahdollinen, jos verkkorakentamisen lähtökohdat olisivat Suomessa hatarat. Miten pidämme Suomen jatkossakin vähintään yhtä sopeutumiskykyisenä?

Keskeinen asia on, että meillä on jatkossakin maailman parhaimmat edellytykset tietoliikenneverkkojen rakentamiselle.

Verkkorakentamisessa ovat avainasemassa kaupungit ja kunnat. Toimivat viestintäverkot ja sähköiset palvelut ovat kunnalle kilpailuetu, joka mahdollistaa yritysten liiketoiminnan ja monimuotoisen elinkeinoelämän kehittymisen alueelle.

On kaikkien etu, että julkishallinnon ja yksityisen toiminnan roolit ovat verkon rakentamisessa selkeitä: kunnat ovat toimintojen mahdollistajia ja yritykset niiden toteuttajia. Kuntien ei siis pidä lähteä rakentamaan itse, vaan antaa operaattorien tehdä se.

Tämän lisäksi entistä paremmat laajakaistayhteydet tulee toteuttaa markkinaehtoisesti kysyntää korostamalla sekä edistämällä kiinteää ja langatonta laajakaistaverkkoa tasapainoisesti ja teknologianeutraalisti.

Laajakaistarakentamisen esteitä tulee niin ikään poistaa ja kuntien lupakäytäntöjä on tarpeen yhdenmukaistaa ja keventää. Uudet, kymmenkertaisesti aiempia nopeammat ja kustannustehokkaammat rakentamistavat, kuten mikrosahaus tulee sallia. Tulevaisuuden verkon levinneisyystavoitteiden saavuttaminen nimittäin vaatii hyppyä rakennuksen suorituskyvyssä. On vaikeaa nähdä, miten tekisimme tämän edistysloikan vanhoihin aikoihin ja tekniikoihin palaamalla.

Verkkoinfrastruktuurin yhteiskäytöllä tuetaan myös 5G-rakentamista. Tämä vaatii sitä, että tukiasemien pitää olla nykyistä joustavammin sijoitettavissa valtion ja kuntien omistamille maille. Samoin jo rakennetun infran, esimerkiksi valaisinpylväiden ja julkisten rakennusten, hyödyntäminen on mahdollistettava tukiasemaverkoston rakentamisessa.

Kun meillä on verkkorakentamisen perusta kunnossa, on lupa odottaa erinomaista lopputulosta. Muistetaan, että lopputuloksena syntyvä verkko on elintärkeä sekä kunnille että myös sen käyttäjille, yrityksille, työntekijöille ja kuluttajille.

Suomi on tietoliikenteen maailmanmestareita – huolehditaan siitä, että meillä on edellytykset pysyä huipputasolla myös jatkossa.

Timo Katajisto on Elisan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja ja FiComin hallituksen varapuheenjohtaja.