Vahva tunnistaminen on identiteetin suoja

Vastaamon tietomurtoa ja sen aiheuttamaa identiteettien väärinkäyttöuhkaa ei olisi koskaan pitänyt päästä tapahtumaan. Ratkaisut tällaisten katastrofien estämiseksi ovat nimittäin jo olemassa ja käytettävissä. Verkossa olevien tietojemme turvaamiseksi ei tarvita uusia valtiovetoisia tunnistusjärjestelmiä tai lainsäädäntöhankkeita vaan ryhtiliike tietojen suojaamiseksi.

Vahva tunnistaminen on avain, jolla sähköisiä palveluja voi turvallisesti käyttää. Teleyritysten Mobiilivarmenne sekä pankkitunnisteet ovat luotettavia vahvan tunnistautumisen tapoja kirjautua verkon palveluihin. Henkilötunnuksia, osoitteita tai muita yksityisiä tietoja ei tunnistamisessa pitäisi käyttää lainkaan.

Niin julkisen kuin yksityisen sektorin digitaalisten palvelujen tietoturvallinen kehittyminen edellyttää, että tunnistautuminen on kansalaisille helppoa ja yksinkertaista, ja tunnistaminen palveluntarjoajille sujuvaa ja kohtuuhintaista. Luotettavia tunnistustapahtumien on oltava aina ja kaikille.

Vahvan tunnistamisen käytön jouhevoittamiseksi on viime vuosina tehty merkittäviä uudistuksia. Hintasääntely on tehnyt vahvan tunnistamisen käyttöönotosta aiempaa kustannustehokkaampaa, ja käyttöönottoa on helpotettu avoimilla sopimusehdoilla (luottamusverkosto). Vahva tunnistaminen on kaikkien palveluntarjoajien käytettävissä, eikä omien tunnistusratkaisujen kehittämiselle ‒ tietoturvan kustannuksella ‒ pitäisi olla tarvetta.

Suomessa on maailman parhaat edellytykset edistää turvallista ja sujuvaa sähköistä asiointia: meillä on kattavat ja nopeat verkot, olemme mobiilidatan käytössä maailman huippua ja taustalla ovat toimivat ja hyvät perusrekisterit. Sähköisten palveluiden menestymisen edellytys on kansalaisten luottamus. On äärimmäisen tärkeää, että palvelujen kehittämisen rinnalla huomioidaan samanaikaisesti käyttäjien tietoturva.

Vahva tunnistaminen pitää mitä pikimmin tehdä lainsäädännöllisin keinoin mahdolliseksi myös alle 15-vuotiaille ja maahanmuuttajille. Eduskunta kiinnitti jo vuonna 2015 huomiota kansalaisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin asioida verkossa.

Markkinaehtoiset ratkaisut ovat valtion kannalta kestävämpi ratkaisu kuin oman tunnistusvälineen kehittäminen. Kokemusta valtion hankkeista tällä saralla nimittäin on: sähköinen henkilökortti vei valtion rahat, muttei saavuttanut suosiota. Kansalaistunniste oli niin vaikeakäyttöinen, ettei sitä ottanut käyttöön juuri kukaan.

Kuten usein on toistettu: valtion rooli on mahdollistaa, ei toimia itse palvelun tuottajana ja aiheuttaa markkinahäiriötä. Kilpailu ja kirittäminen tekee hyvää myös sähköisen tunnistautumisen liiketoiminnalle, ja ennen kaikkea se tuottaa jatkuvasti kehittyviä, koko yhteiskuntaa hyödyntäviä ratkaisuja.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry