Cinia ja Far North Digital rakentavat arktisen merikaapelin

Cinia ja amerikkalainen Far North Digital perustavat yhteisen hankkeen tavoitteenaan rakentaa kaapelijärjestelmä, joka yhdistää Euroopan ja Aasian tietoverkot arktisen Luoteisväylän kautta. Nokian omistama ASN (Alcatel Submarine Networks) on mukana valittuna järjestelmän ja toteutusprojektin pääsuunnittelijana.

Tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisujen toimittaja Cinia ja alaskalainen tietoliikenne- ja datakeskusratkaisuiden projektiyhtiö Far North Digital ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen merikaapelijärjestelmän rakentamisesta. Merikaapeli lähtee Suomen ja Norjan rajalta. Se kulkee Islannin ja Grönlannin ohi Luoteisväylää pitkin Kanadan arktiselle alueelle, Alaskaan ja Japaniin. Toinen Euroopan rantautumispaikka rakennetaan Irlantiin.

Noin 14 000 pituinen kilometrin kaapelijärjestelmä minimoi tietoliikenneviiveen sekä tarjoaa uuden reitin ja siten nopeuttaa ja varmentaa huomattavasti Aasian ja pohjoisen Euroopan välistä tiedonsiirtoa.

Cinia parantaa Suomen digitaalista kilpailukykyä kehittämällä kansainvälisiä ja kansallisia tietoliikenneyhteyksiä. Aiemmin Cinia on rakentanut merikaapelin Suomen ja Saksan välille ja punninnut jo vuosia eri reittivaihtoehtoja arktisen meren kautta Aasiaan vedettävälle merikaapelille. Viime kevääseen asti tarkasteltiin Koillisväylän reittiä, mutta se hanke on nyt keskeytetty. Cinia näkee Luoteisväylän reitin erittäin kiinnostavana ja tällä kaapelijärjestelmällä pystyttäisiin palvelemaan myös alueellisia tarpeita pohjoisessa Euroopassa ja Kanadassa.

”Tarve lisätä kapasiteettia ja reittien monimuotoisuutta Euroopan ja Aasian välillä kansainvälisissä televerkoissa kasvaa selvästi. Kolmen maailman suurimman Internetiä hyödyntävän maanosan yhdistävä Far North Fiber tulee olemaan todellinen globaali hanke”, sanoo Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.

Läntinen Pohjois-Atlantin reitti tarjoaa myös huomattavia uusia etuja Euroopan sisäisen tietoverkon kehittämiselle. Suunnitellun uuden reitin Euroopan kaksi rantautumista muodostavat jo aiemmin Suomesta Saksaan rakennetun merikaapelin kautta kulkevan luupin, joka tekee yhteyksistä entistä toimintavarmempia.

Far North Digitalin kanadalainen tytäryhtiö, True North Global Networks LP työskentelee alueen alkuperäiskansojen kanssa paikallisten haaraumien rakentamiseksi Kanadan arktiselle alueelle. Paremmat tietoliikenneyhteydet luovat alueelle uusia mahdollisuuksia.

“Kaapelijärjestelmä parantaa ja nopeuttaa kansojen välistä viestintää ja kehittää paikallisten asukkaiden ja toimijoiden taloutta, koulutusmahdollisuuksia ja pääsyä terveydenhoidon palveluihin. Se tarjoaa myös tiedeyhteisölle mahdollisuuden tehdä uudenlaista tutkimusta ilmastonmuutoksesta”, sanoo Far North Digitalin teknologiajohtaja Guy Houser.

Aasiassa kaapelijärjestelmien rantautumispiste on Japanissa.

“Arktinen yhteys Japanin ja Pohjois-Euroopan välillä on ollut pitkään Japanin ja Cinian yhteinen intohimo, sillä kansainvälisten yhteyksien monimuotoisuus on saarivaltiolle elintärkeää. Pääministeri Kishida on hiljattain julkistanut uuden digitaalisaatiovision joka käsittää suunnitelman rakentaa uusia kaapelien rantautumisia hajautetusti ympäri saarivaltiota. Minun pitkäaikainen suunnitelmani mukaan Hokkaido muodostaisi luonnollisen portin pohjoiseen ja itään on nyt toteutumassa. Olen hyvin innoissani saadessani olla mukana Far North Fiber hankkeessa”, sanoo Jun Murai, Keion yliopiston professori ja Japanin pääministerin erityisneuvonantaja.

Kaapelijärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä. Hankkeen kustannusarvio on noin miljardi euroa.

Cinia Oy tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä.

Noin 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkkomme C-Lion1-merikaapeleineen mahdollistaa nopeimmat tietoliikenneratkaisut Keski-Eurooppaan sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. Yhdistämällä omia ja kumppaniemme palveluja toteutamme luotettavia kokonaisratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme digitaaliset menestystarinat. www.cinia.fi