Cinia: Koillisväylän kaapelihanke valmistautuu merenpohjan tutkimusten aloittamiseen

Cinia Oy on Cinia-allianssin nimissä ja yhteistyössä MegaFon-yhtiön kanssa valmistellut Koillisväylä-tietoliikennemerikaapelin kehitysprojektin aloittamista. Tämän kansainvälisen yhteistyöhankkeen tarkoitus on valmistella täysin uuden, muita globaaleja yhteyksiä täydentävän ja varmentavan tietoliikenneyhteyden rakentamista. Cinia-allianssiin kuuluu tässä vaiheessa kumppaneita Pohjoismaista ja Japanista.

Kansainvälinen talous on yhä vahvemmin riippuvainen tietoliikenneverkkojen ja logistiikkajärjestelmien toimivuudesta. Koillisväylän kaapeli tarjoaa täysin uuden reitin ja siten merkittävästi varmentaa olemassa olevia globaaleja maa- ja merikaapeliyhteyksiä.  Valmistuessaan Koillisväylä-kaapeli tarjoaa myös dataliikenteelle pienimmän latenssin eli kulkuaikaviiveen Euroopan ja Aasian välillä.

Keskeinen osa hankevalmistelua on kaapelireitin merenpohjan tutkimus, joka on suunniteltu tehtävän vaiheittain. Arktisen merialueen ensi vaiheen reittiosuuksien tutkimusten valmistelua yhteisprojektissa johtaa MegaFon, jonka tilaama tutkimusalus on nyt aloittamassa siirtymisen tutkittavalle merialueelle. Varsinainen tutkimus käynnistyy elokuussa ja sen arvioidaan kestävän noin kolme kuukautta.

Nykyisin merikaapeleissa kulkee noin 99 prosenttia globaalista internet-liikenteestä. Suunnitellussa yli 10 000 kilometrin Koillisväylän tietoliikenneyhteydessä yhdistyvät kustannustehokkaasti lisäkapasiteetin saatavuus, datanopeus, nykyisiä yhteyksiä täydentävä ja varmentava täysin uusi reitti sekä korkea käytettävyys. Globaaleista tietoliikenteen runkoverkoista on tähän asti puuttunut optinen merikaapeli, joka yhdistäisi Euroopan, Venäjän pohjoiset ja itäiset rannikkoseudut, Japanin ja Pohjois-Amerikan. Uusi kaapeliyhteys palvelee myös arktisen alueen kehittyviä tarpeita.

”Cinia rakennutti ja otti vuonna 2016 käyttöön uudella teknologialla toteutetun, noin 1200 kilometrin C-Lion1-merikaapeliyhteyden Suomen ja Saksan välille. Hanke vahvisti kyvykkyyttämme johtaa ja olla mukana vaativissa kansainvälisissä merikaapelihankkeissa. Koillisväylän merikaapeli on toteutuessaan ympäristöystävällinen ratkaisu edistämään niin globaalia kuin alueellista ja paikallista kehitystä”, sanoo Ari-Jussi Knaapila, toimitusjohtaja, Cinia Oy.

Cinia tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä.

Noin 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkkomme C-Lion1-merikaapeleineen mahdollistaa nopeimmat tietoliikenneratkaisut Keski-Eurooppaan sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. Yhdistämällä omia ja kumppaniemme palveluja toteutamme luotettavia kokonaisratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme digitaaliset menestystarinat.  cinia.fi