Cinia ostaa valtakunnallisen hätäkeskustietojärjestelmän Instalta

Cinia Oy ja Insta Response Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Cinia hankkii oikeudet hätäkeskustietojärjestelmään ja tulee vastamaan sen kehittämisestä ja ylläpidosta. Liiketoimintakauppa astuu voimaan 3.5.2021. Valtakunnallisen Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on vastaanottaa hätänumeron kautta kaikki hätäilmoitukset, käsitellä tiedot sekä hälyttää tarvittavat yksiköt samalla tietojärjestelmällä. Hätäkeskustoimintaa palveleva ERICA-järjestelmä on kansallisesti yksi kriittisimmistä tietojärjestelmistämme.

Hätäkeskuslaitos on kehittänyt Instan kanssa pitkäjänteisessä yhteistyössä ERICA-hätäkeskusjärjestelmän, joka on palvellut suomalaisia jo kahden vuoden ajan. Hätäkeskustietojärjestelmällä ja sen kehittämisellä on tärkeä merkitys yhteiskunnan muuttuessa ja hätäkeskuspalveluiden vaatimusten kasvaessa. Se on turvallisuusviranomaisten yhteiskäyttöinen järjestelmä, jolla on vaikutusta myös kriisivalmiuden ylläpitämiseen. ”Olemme tehneet Cinia Oy:n kanssa aiemminkin yhteistyötä ja hätäkeskustietojärjestelmän kehittämistyön osalta luottamuksemme on vahva”, Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio sanoo.

”Tällä järjestelyllä Insta uskoo hätäkeskuspalvelun toimivan häiriöttömästi myös tulevaisuudessa”, toteaa Instan toimitusjohtaja Henry Nieminen.

”Cinia on korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja. Tällä järjestelyllä vahvistamme asemaamme kriittisten tietojärjestelmien ja niiden kyberturvaratkaisuiden toimittajana. Laaja-alaisella kokemuksellamme vaativista järjestelmistä pystymme jatkamaan valtakunnallisen hätäkeskusjärjestelmän luotettavaa toimintaa ja laadukasta jatkokehittämistä. ” toteaa Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.

Cinia kasvaa noin 45 huippuasiantuntijan verran Insta Response Oy:n henkilöstön siirtyessä lähes kokonaisuudessaan liiketoimintakaupan myötä Cinialle. Luovutuksella ei ole henkilöstövaikutuksia, henkilöt siirtyvät vanhoina työntekijöinä Cinian palvelukseen ja toiminta jatkuu toistaiseksi nykyisissä Instan Sarankulman tiloissa Tampereella.

Muutos ei vaikuta 112-palveluun.

Insta on teollisuusautomaation, teollisen digitalisaation, kyberturvan ja puolustusteknologian asiantuntijaorganisaatio, joka auttaa asiakkaitaan kehittämään ja varmistamaan toimintansa suorituskykyä ja tuloksia. Yhdistämällä huippuosaamisen ja älykkään teknologian kehitämme asiakkaidemme suorituskykyä ja tuloksellisuutta yhä nopeammin kehittyvässä ja digitalisoituvassa maailmassa. Ihmiset, osaaminen ja vastuullisuus ovat toimintakulttuurimme perusta. Meihin on lupa luottaa.

Vuonna 2015 perustettu suomalainen Cinia tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä. Yhdistämällä omia ja kumppaniemme palveluja toteutamme luotettavia kokonaisratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme digitaaliset menestystarinat.

Hätäkeskuslaitos on sisäministeriön alainen valtakunnallinen, verkottuneen toimintamallin mukainen virasto. Hätäkeskuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on hätätilanteita koskevien hätäpuheluiden vastaanottaminen ja arviointi sekä tehtävän välittäminen pelastus-, poliisi- tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaiselle välittömiä toimenpiteitä varten.