Cinia: Valokuituverkon toteuttamismahdollisuudet selvitetään kuuden kunnan yhteishankkeessa Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Kaista Karjalaan -hanke kilpailutti heinäkuussa valokuituverkon toteutettavuusanalyysin tekemisen Pohjois-Karjalan kuudelle kunnalle: Heinävedelle, Kiteelle, Liperille, Outokummulle, Polvijärvelle ja Tohmajärvelle. Kiinteän laajakaistan saatavuus on näissä kunnissa heikointa Pohjois-Karjalassa. Kilpailutuksen voitti Cinia Oy:n Alueelliset kuituverkot -yksikkö.

– Selvitykseen osallistuvat kunnat ovat laajoja maaseutukuntia, joista osassa kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuus on puhdas nolla. Kunnat haluavatkin selvittää, millaiset edellytykset niiden alueilla on valokuituinfran rakentamiseen. Kyseessä on sekä näiden kuntien että koko maakunnan elinvoiman parantaminen tietoliikenneyhteyksien kehittämisen avulla, kertoo projektipäällikkö Esa Huurreoksa Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Toteutettavuusanalyysin tuloksena kunnille muodostuu riittävä käsitys jo tarjolla olevista tietoliikenneyhteyksistä sekä investointitarpeesta, jolla vastataan EU:n laajakaistastrategian mukaiseen tavoitenopeuteen, joka on 1 000 Mbit/s vuoteen 2025 mennessä.

Selvitysvaiheessa kunnille laaditaan karkean tason verkkosuunnitelma ja kustannusarvio. Samalla tuotetaan malleja eri toteuttamisvaihtoehtoista ja mallinnetaan liiketoimintaa huomioiden rahoitusvaihtoehdot. Työ pitää sisällään myös tuotteistusta ja kannattavuuslaskentaa. Näistä tuloksista muodostuu jokaiselle hankkeessa mukana olevalle kunnalle yksilöllinen tiekartta mahdolliseen investointihankkeeseen etenemisen tueksi.

Saatujen tietojen perusteella kunnat voivat tehdä päätöksiä osallistumisesta valokuituhankkeiden rahoittamiseen ja rakentamisen edistämiseen tulevissa julkisen tuen rahoituskierroksissa. Toteutettavuusanalyysit on vaiheistettu siten, että kunnilla olisi mahdollisuus hakea investoinneille tukea 30.9.2021 mennessä elvytysvaroista myönnettävistä tuista.

Työ Pohjois-Karjalan kuuden kunnan analyysien toteuttamiseksi alkaa elokuussa ja päättyy marraskuun loppuun mennessä.

– Yhteishankkeeseen päädyttiin laaja-alaisten keskustelujen kautta kuntien kanssa, joissa on tullut keskeisesti esille tarve parempiin tietoliikenneyhteyksiin. Muun muassa korona-aika on luonut painetta myös kotien ja vapaa-ajanasuntojen tietoliikenneyhteyksien toimivuudelle. On merkittävää, että näin moni Pohjois-Karjalan kunta halusi lähteä selvittämään etenemismahdollisuuksia, kuntien yhteistyö mahdollistaa synergiaa myös investointihankkeisiin lähtemisen näkökulmasta, toteaa Cinian verkontoteutusyksikön päällikkö Hanne Nivala.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tavoitteena on tehdä Pohjois-Karjalasta entistä parempi paikka asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää. Tehtäviämme ovat maakunnan kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja maakunnan etujen ajaminen. Roolimme aluekehityksessä on ennen muuta olla alueen toimijoiden yhteistyöjohtaja.

Cinia Oy tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä.

Noin 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkkomme C-Lion1-merikaapeleineen mahdollistaa nopeimmat tietoliikenneratkaisut Keski-Eurooppaan sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. Yhdistämällä omia ja kumppaniemme palveluja toteutamme luotettavia kokonaisratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme digitaaliset menestystarinat. www.cinia.fi