DNA ja Vanhustyön keskusliitto laajaan yhteistyöhön ikäihmisten digiosaamisen edistämiseksi

DNA:n ja Vanhustyön keskusliiton (VTKL) viime vuonna alkanut yhteistyö syvenee SeniorSurf-toiminnan pääyritysyhteistyökumppanuudeksi. SeniorSurf on VTKL:n toiminto, joka keskittyy ikäihmisten digitaalisten valmiuksien edistämiseen ja koordinoi VTKL:n uuden etäopastuspalvelun toimintaa.

Tänään avautuvan etäopastuspalvelun päätavoite on ikäihmisten digiosallisuuden tukeminen. Palvelun vertaisneuvojilla on valmiudet auttaa asiakkaitaan mitä moninaisemmissa kysymyksissä. Tukea tarjotaan rauhalliseen tahtiin, ja neuvojilla on mahdollisuus ohjata asiakas tarvittaessa myös kasvokkain tapahtuvaan lähiopastukseen.  

Digiosaamisen puute altistaa syrjäytymiselle

Digitaaliset valmiudet ovat yhteiskunnassamme lähes välttämättömät myös senioreille, jotta jokapäiväinen asiointi ja tiedonsaanti sujuvat. Digitaalinen osattomuus puolestaan altistaa yksinäisyyden kokemuksille ja on pahimmillaan syrjäyttävää.

DNA on tutkinut suomalaisten kokemuksia digitaalisesta yhdenvertaisuudesta kyselytutkimuksin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Vuoden 2022 tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät suurina eriarvoistumisen riskeinä laitteiden ja käyttötaidon puuttumista sekä vähävaraisuutta*).

”Haluamme tehdä voitavamme kaikkien kansalaisten digiosallisuuden tukemiseksi ja sen esteiden poistamiseksi. Yhteistyö Vanhustyön keskusliiton kanssa on tässä yksi tärkeä keino. Tutkimustuloksemme osoittavat, että todella monella on lähipiirissään joku, joka on jäänyt digitalisoitumisen myötä palveluiden ulkopuolelle. Usein ulkopuolelle jäämisen syynä on nimenomaan osaamisen puute”, sanoo DNA:n viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Vilhelmiina Wahlbeck

Uusi etäopastuspalvelu vastaa suureen tarpeeseen

Digitaalisen yhdenvertaisuuden vuoden 2022 tutkimuksen vastaajista noin joka neljäs on sitä mieltä, ettei tarjolla ole riittävästi opastusta digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön. Tätä mieltä olevien määrä kasvaa vanhemmissa ikäryhmissä, ja aivan erityisesti digiopastukseen kaivataan ihmislähtöisempää lähestymistä*).

VTKL:n uusi etäopastuspalvelu vastaa juuri näihin tarpeisiin erinomaisesti.

”Haluamme, että mahdollisimman monella seniorilla on mahdollisuus saada rauhallista apua ja opastusta maksutta digilaitteidensa käyttöön”, sanoo VTKL:n johtava asiantuntija Tiina Etelämäki.

Vuoden 2022 tutkimuksesta ilmenee myös, ettei kiinnostus digitaalisia laitteita ja palveluita kohtaan vähene iän myötä: tutkimukseen osallistuneista yli 75-vuotiaista 73 prosenttia kertoo olevansa kiinnostunut uusista laitteista ja 75 prosenttia uusista palveluista.

“Moni seniori pärjää digilaitteensa kanssa paremmin kuin uskookaan, mutta omaa osaamista vähätellään. Silti pitää muistaa, että toiset tarvitsevat apua enemmän ja aina on ihmisiä, jotka eivät digilaitteita osaa”, Tiina Etelämäki sanoo.  

Yhteistyö jatkuu myös muiden kumppaneiden kanssa

DNA jatkaa digitaalisen yhdenvertaisuuden yhteistyötä myös muiden pitkäaikaisten kumppaneidensa SOS-Lapsikylän, Suojellaan Lapsia ry:n, Hope ry:n, Plan International Suomen ja HelsinkiMission kanssa.

SOS-Lapsikylän tuki kohdistuu Apuu-chatiin, joka mahdollistaa sen, että kouluikäinen lapsi voi hakea lastensuojelun ammattilaisilta apua omaehtoisesti ilman, että hän tarvitsisi siihen kenenkään aikuisen apua.

Suojellaan Lapsia ry:n kanssa DNA toimii lasten ja nuorten nettiturvan taitojen edistämiseksi. Vahvasti verkostoitunut järjestö tuottaa muun muassa vuorovaikutteisia verkkotyöpajoja ja helposti omaksuttavia materiaaleja työkaluiksi opastaa lasta digimaailmaan turvallisesti.

Hope ry:lle DNA lahjoittaa vuosittain satoja älylaitteita, jotta se jakaa ne valitsemilleen vähävaraisille asiakasperheille.

Plan International Suomen kanssa DNA työskentelee yhdessä maahanmuuttajanuorten digitaalisten työelämätaitojen kohentamiseksi. Tänä vuonna yhteistyö keskittyy erityisesti maahanmuuttajatyttöihin.

HelsinkiMissiolle annettava tuki kohdistuu digipalveluiden tarjoamiseen ikäihmisen kotona. Lisäksi DNA tukee toimintaa erilaisin laitelahjoituksin.

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) edistää iäkkäiden ihmisten hyvää ja turvallista arkea monin eri tavoin. VTKL toimii asiantuntijana ja kehittäjänä, tukee ja verkostoi vanhuusalan toimijoita sekä vahvistaa ikäymmärrystä useilla eri foorumeilla. VTKL:n SeniorSurf-toiminta vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja tukee digitukitoimintaa valtakunnallisesti. Katso lisää www.seniorsurf.fi ja www.vtkl.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tehtävämme yhteiskunnassa on yhdistää tärkeimmät. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 997 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 700 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.