DNA kokeilee täysin toimipaikkariippumatonta rekrytointia – henkilöstölle myös oikeus työskennellä neljä viikkoa ulkomailla

DNA ottaa taas uuden askeleen työntekijöiden vapauden tiellä, kun yrityksessä kokeillaan tekniikka- ja IT-osastoilla täysin toimipaikasta riippumatonta rekrytointi- ja työskentelymallia Suomessa. Lisäksi mahdollisuutta työskennellä ulkomailta pidennetään neljään viikkoon. Uudistusten taustalla on DNA:n uusi työnantajalupaus olla inhimillinen ja omanlainen työpaikka kaikille DNA:laisille.

”Jo pitkään DNA:laisilla on ollut vapaus työskennellä sieltä mistä haluavat, ilman erillistä lupaa. Rekrytoinnit on kuitenkin usein tehty rekrytoivan tiimin sijainnin perusteella, eli vaikka Helsinkiin tai Lahteen. Nyt kokeilemme tekniikka- ja IT-osastoilla mallia, jossa työhönottopaikaksi voidaan valita tehtävästä riippumatta mikä tahansa toimipisteeseemme. Tämä ei tietenkään vaikuta yksilön vapauteen työskennellä muutenkin mutkattomasti haluamastaan paikasta”, DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen kertoo.

Tavoitteena on sitouttaa ja motivoida henkilöstöä, mahdollistaa heidän asuinpaikkahaaveensa paikkakunnasta riippumatta sekä vastata paremmin tulevaisuuden osaamistarpeiden täyttämiseen kasvattamalla rekrytointialuetta koko Suomeen. DNA:n toimipisteet sijaitsevat Helsingin pää- ja sivukonttoreiden lisäksi Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Pietarsaaressa, Porissa, Raumalla, Taivalkoskella, Tampereella ja Turussa. Mikäli kokeilu on menestys, tarjotaan nykyiselle henkilöstölle myöhemmin IT- ja tekniikkaosastoilla mahdollisuus työhönottopaikan vaihtamiseksi oman asuinpaikkakunnan mukaan.

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että uuden työtehtävän auetessa –, jos vain tehtävänkuva sen mahdollistaa –, voi työhönottopaikka olla mikä tahansa näistä, vaikka tiimi sijaitsisi pääasiassa muualla. Käytännössä tämä tarkoittaa laajaa etäyhteyksien käyttöä. Luotamme siihen, että tiimimme löytävät ja osaavat arvioida parhaat mahdolliset keinot sekä rytmin läsnäoloon perustuvan yhteisöllisuuden ylläpitämiseksi. Se voi tarkoittaa esimerkiksi yhdessä sovittavia tiimi- tai työhyvinvointipäiviä”, Rissanen kuvailee.

Kokeilu käynnissä myös asiakaspalvelussa

DNA on perustanut myös asiakaspalveluunsa kokonaan virtuaalisesti toimivan tiimin, jonka jäsenet työskentelevät eri paikkakunnilta ja pääsääntöisesti etänä. Tavoitteena on parantaa työvoiman saatavuutta erittäin joustavalla työnteon mallilla. Tämä on asiakaspalvelutyössä hyvin poikkeuksellinen toimintamalli. Vapautta lisättäessä kiinnitetään erityistä huomiota asiakastietojen yksityisyyden varmistamiseen.

Toistaiseksi kaikki kokeilut on määritelty kestävän ensi vuoden kesän alkuun asti. Kokeilujen etenemistä ja niiden jatkoa seurataan koko testijakson ajan.

Näiden toimenpiteiden lisäksi laajennetaan DNA:lla ulkomaan etätyömahdollisuutta neljään viikkoon vuodessa. Aika on rajattu, sillä maakohtaiset työn verotukseen liittyvät käytännöt tekevät laajemman ulkomaan etätyön vaikeaksi. Etätyöjakson saa kuitenkin liittää osaksi vuosilomaa.

Kaiken takana uusi työnantajalupaus

Joustava ja mutkaton tapa tehdä töitä paikasta ja ajasta riippumatta on ollut yksi DNA:n menestystarinoista jo vuodesta 2012 lähtien. Työskentelyn vapautta lisättiin entisestään pandemia-aikana. Nyt tehtyjä päätöksiä työnteon vapauttamisesta ei ole tehty summanmutikassa, vaan taustalla on DNA:n uusi työnantajalupaus – inhimillinen ja omanlainen DNA. Tämä pitää sisällään mutkattoman työskentelyn mallin, työntekijän ehdottoman oikeuden omanlaisuuteen, laajat perheystävälliset käytännöt kaikenlaisiin perhetilanteisiin, jatkuvan kehittymisen omalla uralla sekä lupauksen aikaansaamisesta, eli työn tuloksellisuudesta ja merkityksellisyydestä.

”Uusi työnantajalupauksemme ei ole pelkkää sananhelinää, vaan kannamme vastuun sen täyttämisestä. Jos luvatut asiat eivät toteudu arjessa, on DNA:laisella aina oikeus ja jopa velvollisuus kertoa asiasta esihenkilölleen, joka puuttuu tilanteeseen ja vie tiedon ongelmista tarvittaessa eteenpäin. Ensisijaisesti tämä on meille työkalu matkalla kohti entistä parempaa työnantajuutta”, Rissanen kuvailee.

Henkilöstöetuja, -palveluita ja -toimintamalleja halutaan uudistaa jatkossa entistäkin henkilöstölähtöisemmin. Tätä varten perustetaan henkilöstön edustajista koostuva työryhmä, joka ottaa vastaan, käsittelee ja valmistelee henkilöstöltä tulleita ideoita. Työnantajana DNA sitoutuu siihen, että tämän henkilöstöryhmän valmistelevat esitykset päätyvät aina johtoryhmän käsiteltäviksi, ja johtoryhmä sitoutuu perustelemaan henkilöstölle tekemänsä päätökset.

”DNA:lla on erinomainen historia henkilöstölähtöisessä toimintatapojen kehittämisessä. Esimerkiksi palkallinen isovanhempainvapaa oli ideana lähtöisin henkilöstöltä, ja se päätyi nopeasti pysyväksi osaksi henkilöstöetujamme. Olen erittäin luottavainen, että henkilöstön kuuntelu ja toimintamallien kehittäminen yhteistyössä johtaa myös jatkossa kaikkia osapuolia hyödyttäviin päätöksiin”, Rissanen toteaa.

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 956 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö.  Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.